Νομική Προστασία

Όμιλος ARAG: 4,4% αύξηση στις εισπράξεις ασφαλίστρων


“Και το έτος 2016 η ARAG είναι σε πολύ καλή φόρμα. Λειτουργίες και διαδικασίες είναι εναρμονισμένες μεταξύ τους. Οι πωλήσεις, τα προϊόντα και η εξυπηρέτησή μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών μας. Οι δείκτες δείχνουν: Εργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα συντονισμένα, προσανατολιζόμενοι στην επιτυχία και με υψηλό ηθικό. ”, εξηγεί ο Dr. Paul- Otto Fassbender, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικός μέτοχος του Ομίλου της ARAG κατά την δημοσίευση του ισολογισμού.

Το έτος 2016 η Οικογενειακή Επιχείρηση από το Ντούσσελντορφ της Γερμανίας αύξησε κατά 4,4% τις εισπράξεις από ασφάλιστρα, τα οποία ανήλθαν σε 1,73 δισεκατομμύρια Ευρώ. Οι ασφαλιστικές εργασίες του Ομίλου στη Γερμανία σημείωσαν 2,9 % ανάπτυξη και υπερέβησαν το μέσο όρο ανάπτυξης της γερμανικής αγοράς που ανήλθε σε 0,2%. Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας στη Γερμανία έφθασε σε ανάπτυξη το 6,3% και για πρώτη φορά ήταν κοντά στο ποσοστό της διεθνούς ανάπτυξης της Νομικής Προστασίας του Ομίλου που ανήλθε στο 6%. Συνολικά ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει το χαρτοφυλάκιό του από 6,6 εκατομμύρια ασφαλιστήρια σε 7,1 εκατομμύρια ασφαλιστήρια. Η συνολική απόδοση του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου εργασιών των εταιριών παροχής υπηρεσιών του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 3,6% και ανήλθε σε 1,78 δισεκατομμύρια Ευρώ. Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε περαιτέρω για άλλη μία φορά κατά 0,9% και ανήλθε σε 66,7 εκατομμύρια Ευρώ, που αποτελεί την μεγαλύτερη αύξηση την τελευταία δεκαετία. Το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματικότητας αυξήθηκε επίσης αισθητά κατά 30,4% και ανήλθε σε 87,0 εκατομμύρια Ευρώ.

Ο δείκτης “combined ratio” βελτιώθηκε από 92,3% σε 91,5%, που είναι και η καλύτερη τιμή της τελευταίας δεκαετίας. Προς τους πελάτες της η ARAG πλήρωσε το 2016 αποζημιώσεις ύψους 1.014,9 δισεκατομμύρια Ευρώ (προηγούμενο έτος 974,6 εκατομμύρια Ευρώ). Ο δείκτης ζημιών του Ομίλου ανήλθε σε 59,5%, ήτοι κυμαίνεται στα καλά επίπεδα του προηγούμενου έτους (59,7%). Ο δείκτης κόστους διαμορφώθηκε σε 32,0%, ήτοι υπολείπεται ελαφρώς του προηγούμενου έτους (32,6%). Τα ιδία κεφάλαια ο Όμιλος τα αύξησε περαιτέρω κατά το εν λόγω έτος από 426,5 εκατομμύρια Ευρώ σε 461,7 εκατομμύρια Ευρώ. “Με αυτά τα δεδομένα η ARAG αποτελεί μακράν μία εκ των καλύτερων ασφαλιστικών μετοχών, τις οποίες διαθέτω στο χαρτοφυλάκιο μου”, τόνισε ο Dr. Paul- Otto Fassbender, υπό την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτης και βασικός μέτοχος του Ομίλου.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας, ως μεγαλύτερος, ξεχωριστός κλάδος του Ομίλου, επιβεβαίωσε κατά το εν λόγω έτος το σημαντικό ρόλο που παίζει στον Όμιλο και αύξησε τις εισπράξεις από ασφάλιστρα κατά 51 εκατομμύρια Ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε ανάπτυξη 6,1%, ήτοι αύξηση από 841,7 εκατομμύρια Ευρώ σε 893,0 εκατομμύρια Ευρώ. Διεθνώς αυξήθηκαν οι εισπράξεις ασφαλίστρων κατά 6,0%, ήτοι από 511,2 εκατομμύρια Ευρώ σε 541,6 εκατομμύρια Ευρώ. Ιδιαιτέρως θετικά αναπτύχθηκαν οι εργασίες στην Ισπανία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.

Ο κλάδος της Νομικής Προστασίας στη Γερμανία αναπτύχθηκε και πάλι περισσότερο απ’ ότι ο μέσος όρος της αγοράς. Οι γενικές ασφαλίσεις του Ομίλου έδειξαν το 2016 μία συνεχώς θετική τάση ανάπτυξης. Οι εισπράξεις από ασφάλιστρα αυξήθηκαν αισθητά κατά σχεδόν 8% και διαμορφώθηκαν από 246,6 εκατομμύρια Ευρώ σε 266,1 εκατομμύρια Ευρώ. Οι ασφαλίσεις υγείας του Ομίλου έδειξαν το εν λόγω έτος πάλι τάση ανάπτυξης.

Οι εισπράξεις από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 2,8%, ήτοι από 347,5 εκατομμύρια Ευρώ ανήλθαν σε 356,9 εκατομμύρια Ευρώ. Οι ασφαλίσεις ζωής του Ομίλου επηρεάστηκαν από την απόφαση να πουληθεί το μερίδιο της ARAG SE του κλάδου ζωής, δηλαδή της “ARAG Lebensversicherungs- AG” προς τον Όμιλο “Frankfurter Leben”. Ως προς την εν λόγω πώληση επίκειται η επικύρωση αυτής από την αρμόδια, γερμανική εποπτική αρχή “BaFin”.

Μία ματιά στο τρέχον έτος 2017

Ο εκτενής σχεδιασμός της πορείας και στρατηγικής στον οποίο προέβη ο Όμιλος το προηγούμενο έτος, ήδη δείχνει το πρώτο εξάμηνο του 2017 τα πρώτα αποτελέσματα. Προς το τέλος του 2016 η “ARAG-Leben” έπαυσε τη νέα παραγωγή ασφαλιστηρίων ζωής. Λόγω της συνεχιζόμενης, εξαιρετικής ανάπτυξης σε όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά προϊόντα του Ομίλου, αυτή η προγραμματισμένη μείωση, έχει ήδη με το παραπάνω απορροφηθεί. Συνολικά οι εισπράξεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα αυξηθούν κατά 3%, ήτοι από 907,9 εκατομμύρια Ευρώ σε 937,5 εκατομμύρια Ευρώ. Έτσι η ARAG ξεκίνησε το έτος 2017 εξαιρετικά  Η μεγαλύτερη δυναμική προέρχεται από τη διεθνή, επιχειρηματική δραστηριοποίηση με εμφανή αύξηση 7,8%. Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η ανάπτυξη στην γερμανική αγορά, εάν και ελαφρώς ελαττωμένη από τις συνέπειες των ασφαλίσεων ζωής. Μία ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη επέδειξε εκ νέου η Νομική Προστασία στην γερμανική αγορά, η οποία ανήλθε σε 5,1%.

“Το έτος 2016 και το πρώτο εξάμηνο του 2017 έδειξαν από πολλές απόψεις, ότι ο Όμιλος της ARAG αποτελεί μία καλά οργανωμένη και επιμελώς δομημένη επιχείρηση. Εμείς αποφασίζουμε, αποδίδουμε και παρέχουμε υπηρεσίες. Ενεργούμε με σιγουριά και όχι με γνώμονα τα ευκαιριακά συμφέροντα, εμείς βάζουμε τον πήχη ψηλά. Αυτό φαίνεται λ.χ. καθαρά στην ανανέωση του Ομίλου κατά την διάρκεια της εποχής των χαμηλών επιτοκίων,“ τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Dr. Paul- Otto Fassbender. Καθαρός στόχος είναι ο Όμιλος να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του υπό τη νέα δομή του. “Αυτό ασφαλώς δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο, αλλά είναι μία απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις διαδικασία, την οποία θα ακολουθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις”, ανέφερε ο Dr. Paul- Otto Fassbender.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Όμιλος ARAG: 4,4% αύξηση στις εισπράξεις ασφαλίστρων! https://www.insurancedaily.gr/omilos-arag-44-afxisi-stis-ispraxis-asfalistron/