Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Όμιλος Υγεία – Αποτελέσματα εννεαμήνου 2012

ΥΓΕΙΑ
fmvoice

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 184,5 εκατ., έναντι € 184,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών του Υγεία ανήλθε σε € 102,9 εκατ. έναντι € 107,1 εκατ. το Εννεάμηνο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκαν σε € 12,3 εκατ., έναντι κερδών € 1,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Υγεία ανήλθαν σε € 15,6 εκατ., καταγράφοντας περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 15,1% έναντι κερδών € 15,8 εκατ. και περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 14,7% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Για το Εννεάμηνο του 2012, ο Όμιλος Υγεία  περιόρισε σημαντικά τις ζημίες προ φόρων στα € 13 εκατ., έναντι ζημιών € 23,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2011. Το Υγεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 4,2 εκατ. έναντι ζημιών € 2,5 εκατ. που είχαν προκύψει από την αποεπένδυση της συμμετοχής στην Τουρκία την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Σε συγκρίσιμη βάση τα αποτελέσματα προ φόρων του Υγεία διαμορφώνονται σε κέρδη € 4,2 εκατ. έναντι κερδών 3,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Όμιλος το Εννεάμηνο του 2012 περιόρισε τις ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα € 12 εκατ., έναντι ζημιών € 21,2 εκατ. το Εννεάμηνο του 2011. Σε εταιρικό επίπεδο, το Υγεία παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους € 3 εκατ., έναντι ζημιών € 2,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του Υγεία μετά από φόρους ανέρχονται για το Εννεάμηνο του 2012 σε κέρδη €3 εκατ. έναντι κερδών €2,4 εκατ. το Εννεάμηνο του 2011.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − ten =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Όμιλος Υγεία - Αποτελέσματα εννεαμήνου 2012! https://www.insurancedaily.gr/omilos-ygeia-apotelesmata-enneaminou-2012/