ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 6.000 ανέργους

Multi-ethnic casual people holding the tablet

Ξεκινά το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο ως εξής:

α. το ποσό των εξακοσίων (600) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,

β. το ποσό των επτακοσίων (700) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και

γ. το ποσό των οκτακοσίων (800) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών. Για κάθε ηµέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ηµερών, το ανωτέρω µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται κατά 1/25.

Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας.

Η επιχορήγηση του κόστους των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τον µήνα εντός του οποίου καταβάλλονται, υπολογίζεται ξεχωριστά από την επιχορήγηση του µηνιαίου µισθού του επιχορηγούµενου απασχολούµενου .

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − six =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 6.000 ανέργους! https://www.insurancedaily.gr/programma-epichorigisis-epichiriseon-gia-6-000-anergous/