Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα “Unit Linked” και “My Pension Flexi” από την Allianz


alliance

Οι δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τρέχον ασφαλιστικό σύστημα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα, που μπορούν να παρέχουν σιγουριά για το μέλλον.

Η Allianz, ως ο πλέον αξιόπιστος πάροχος συνταξιοδοτικών λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, εξασφαλίζει τις ανάγκες σας για σύγχρονα και ευέλικτα προϊόντα προσφέροντας την οικονομική ελευθερία και βεβαιότητα που χρειάζεστε.

Η διασφάλιση του μελλοντικού βιοτικού σας επιπέδου αλλά και η οικονομική ανεξαρτησία εξασφαλίζουν μια ζωή σύμφωνα με τους δικούς σας όρους. Σχεδιάστε τα χρυσά χρόνια της ζωής σας επιλέγοντας κάποια από τις λύσεις που σας προσφέρουμε!

Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα My Pension Flexi

Τι πιο όμορφο από το να απολαύσετε τα χρυσά χρόνια της ζωής σας κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε χωρίς άγχος; Εξασφαλίστε από σήμερα μία σύνταξη που θα σας βοηθήσει να το πετύχετε.

Το My Pension Flexi είναι το νέο, ευέλικτο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Allianz, που σας εξασφαλίζει τη σιγουριά και την άνεση που χρειάζεστε στα χρόνια της συνταξιοδότησής σας, διατηρώντας το επίπεδο διαβίωσης που έχετε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, απολαμβάνοντας ξένοιαστοι τη νέα φάση της ζωής σας.

Εσείς μπορείτε να επιλέξετε:

 • Το ύψος της Σύνταξης που επιθυμείτε
 • Τη διάρκεια καταβολής της εγγυημένης μηνιαίας σύνταξης (ισόβια ή για 20 έτη)
 • Το χρόνο που θέλετε να αρχίσετε να απολαμβάνετε αυτήν την παροχή

Λειτουργία του προγράμματος

Το My Pension Flexi είναι ένα ευέλικτο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα περιοδικού ασφαλίστρου. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η εξασφάλιση ελάχιστης εγγυημένης σύνταξης. Επιπλέον, σας παρέχουμε την εξασφάλιση, ότι το κεφάλαιο λήξης του συμβολαίου σας δεν θα υπολείπεται των συνολικών καθαρών ασφαλίστρων που έχετε καταβάλει.

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι απλή.

Με τα ασφάλιστρα που καταβάλλετε κάθε χρόνο για το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα, αφού αφαιρέσουμε τα ποσοστά εξόδων πρόσκτησης και διαχείρισης, δημιουργούμε το Μαθηματικό Αποθεματικό του συμβολαίου σας, που επενδύεται με ένα ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο ετησίως για τη διάρκεια που εσείς καταβάλλετε ασφάλιστρα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα σας παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής κατά 100% στην υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων. Έτσι, είστε σίγουροι ότι οι αποταμιεύσεις σας θα αποφέρουν την απόδοση που έχετε σχεδιάσει.

Έναρξη Συνταξιοδότησης

Με την έναρξη της συνταξιοδότησης, και πριν αρχίσει η πρώτη καταβολή της σύνταξης, μπορείτε να διαλέξετε:

 • Ισόβια Εγγυημένη Σύνταξη
 • Ισόβια Εγγυημένη Σύνταξη μεταβιβαζόμενη κατά ποσοστό που εσείς θα επιλέξετε σε δικαιούχο της επιλογής σας
 • Εγγυημένη σύνταξη διάρκειας 20 ετών
 • Εγγυημένη σύνταξη διάρκειας 15 ετών
 • Εγγυημένη σύνταξη διάρκειας 10 ετών
 • Εγγυημένη σύνταξη διάρκειας 5 ετών
 • Εφάπαξ Καταβολή του συσσωρευμένου κεφαλαίου (κεφάλαιο λήξης)

Σε περίπτωση που επιλέξετε να εισπράξετε εφάπαξ το κεφάλαιο που έχετε συσσωρεύσει, σας εγγυόμαστε ότι το ποσό αυτό δεν θα υπολείπεται του συνόλου των καθαρών καταβληθέντων ασφαλίστρων. Το ποσό της σύνταξης που σας εγγυόμαστε είναι το ελάχιστο δυνατό. Ένα μήνα πριν την έναρξη συνταξιοδότησης, η Εταιρεία μας υπολογίζει το ακριβές ποσό της σύνταξης σύμφωνα με τις οικονομικές και βιομετρικές συνθήκες που θα επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προκειμένου να σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή μηνιαία σύνταξη.

Ασφαλιστική Προστασία

Το My Pension Flexi σας παρέχει επιπλέον προστασία για την περίπτωση που αποβιώσετε πριν την έναρξη της συνταξιοδότησής σας αλλά και κατά τη διάρκεια καταβολής.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, η Allianz επιστρέφει στους δικαιούχους σας τα μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή καταβληθέντα καθαρά ασφάλιστρα καθώς και τα συσσωρευμένα μερίσματα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον έχετε επιλέξει προκαθορισμένη περίοδο καταβολής της σύνταξης, σας καταβάλλεται η αξία εξαγοράς του συμβολαίου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τέλος αν έχετε επιλέξει ισόβια μεταβιβαζόμενη σύνταξη, συνεχίζουμε την καταβολή σύμφωνα με το ποσοστό της επιλογής σας.

Ευελιξία επιλογών

Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου ασφαλιστικού έτους, έχετε τη δυνατότητα εφάπαξ έξτρα καταβολών προκειμένου να ενισχύσετε τις αποταμιεύσεις σας. Επιπλέον, μετά τη συμπλήρωση των τριών πρώτων ασφαλιστικών ετών παρέχεται το δικαίωμα:

 • εξαγοράς, εάν βρεθείτε σε κάποια δύσκολη στιγμή
 • δανείου, εάν προκύψει τέτοια ανάγκη
 • αλλαγής του ποσοστού αναπροσαρμογής ασφαλίστρου
 • τροποποίησης του ετησίου ασφαλίστρου

Σημαντικά πλεονεκτήματα

 • Διασφάλιση μελλοντικού επιπέδου ζωής.
 • Ευελιξία επιλογών αναφορικά με το επιθυμητό ύψος της εγγυημένης σύνταξης, την έναρξη και τη διάρκεια καταβολής της.
 • Ελάχιστη εγγυημένη απόδοση.
 • Πρόσβαση στην υπεραπόδοση του συσσωρευμένου κεφαλαίου.
 • Δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικών καλύψεων ζωής.

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Unit Linked

Τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Unit Linked παρέχουν αξιόπιστες και πρωτοποριακές συνταξιοδοτικές λύσεις που συνδέονται ποσοτικά με την αξία μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων, προσφέροντάς σας υψηλές αποδόσεις.

Η παγκόσμια τεχνογνωσία μας πάνω στα επενδυτικά προϊόντα, μας βοηθά να σας παρέχουμε τις πληρέστερες καλύψεις για το επιθυμητό για εσάς επίπεδο απόδοσης της επένδυσής σας.

Απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να:

 • Συμπληρώσουν την κύρια σύνταξή τους
 • Επενδύσουν σε λύσεις συνδεδεμένες με την αξία μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • Δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό, επενδύοντας ακόμη και μικρά ποσά με καλές προοπτικές απόδοσης

Δείτε παρακάτω τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Unit Linked που σας προσφέρουμε και βρείτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες σας.

All Pension

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι απλή.

Με τα ασφάλιστρα που καταβάλλετε για το πρόγραμμα All Pension, αγοράζονται μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz Μικτό Unit-Linked, που πιστώνονται στον ατομικό Λογαριασμό Μεριδίων σας. Ο Λογαριασμός Μεριδίων αποτελεί το επενδυτικό σκέλος του προγράμματος All Pension.

Με την έναρξη της συνταξιοδότησης, η Allianz σας καταβάλει την Αξία των Μεριδίων που θα έχουν συσσωρευτεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον ατομικό σας Λογαριασμό, με όποιον από τους παρακάτω τρόπους εσείς επιλέξετε:

 • Με τη μορφή ενός Εφάπαξ ποσού
 • Σε τμηματικές δόσεις (προκαθορισμένες ή μη)
 • Με τη μορφή Ισόβιας Μηνιαίας Σύνταξης που μπορεί μάλιστα και να μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο (π.χ. σύζυγο) μετά την αποβίωση του συνταξιοδοτούμενου – ασφαλισμένου
 • Συνδυασμό των ανωτέρω (Εφάπαξ και Σύνταξη)

Επιπρόσθετα, ένα μικρό μέρος των καταβαλλόμενων ασφαλίστρων καλύπτει το κόστος της κάλυψης Ζωής, με την οποία συνδέεται το ασφαλιστικό σκέλος του προγράμματος All Pension.

Το ασφαλιστικό σκέλος παρέχει επιπλέον προστασία, για την περίπτωση που αποβιώσετε πριν την έναρξη της συνταξιοδότησής σας. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, η Allianz καταβάλλει στους δικαιούχους σας, αθροιστικά, τα παρακάτω ποσά:

 • Την αξία των εν τω μεταξύ συσσωρευμένων μεριδίων
 • Το κεφάλαιο κάλυψης που ισούται με το τριπλάσιο του πρώτου ετήσιου ασφαλίστρου

Ευελιξία στα ασφάλιστρα

Με την έναρξη της ασφάλισής σας, επιλέγετε ελεύθερα το ύψος του ετήσιου ασφαλίστρου που θα καταβάλλετε για το πρόγραμμα All Pension. Ταυτόχρονα, επιλέγετε το ύψος της ετήσιας αναπροσαρμογής του αρχικού ασφαλίστρου, με ελάχιστη τιμή το 3% και μέγιστη το 10%.

Επιπρόσθετα, σε όλη τη διάρκεια ασφάλισης έχετε τη δυνατότητα:

 • Μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) τόσο του ετήσιου ασφαλίστρου, όσο και των ετήσιων αναπροσαρμογών του στο ύψος που η οικονομική σας κατάσταση επιτρέπει
 • Ενίσχυσης των αποταμιεύσεων και κατ’ επέκταση των συνταξιοδοτικών σας παροχών, καταβάλλοντας συμπληρωματικά έκτακτα ποσά, όποτε και αν βέβαια, έχετε την ανάλογη οικονομική δυνατότητα
 • Αναστολής των αποταμιεύσεων σας στο πρόγραμμα All Pension, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατείτε για κάποιο χρονικό διάστημα να εξοφλήσετε κάποιες δόσεις ασφαλίστρων

Δεν μπορείτε να ζητήσετε:

 • Μείωση ασφαλίστρων, πριν εξοφλήσετε τα τρία πρώτα ετήσια ασφάλιστρα
 • Αναστολή πληρωμής ασφαλίστρων, πριν το Συμβόλαιο σας αποκτήσει δικαίωμα εξαγοράς

Εξαγορές – αναλήψεις χρημάτων

Το All Pension έχει σχεδιαστεί με σκοπό να σας εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ζωής μετά τη συνταξιοδότηση. Στόχος του επενδυτικού σκέλους του προγράμματος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ετήσιων αποταμιεύσεων σας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι ένα «κλειστό» πρόγραμμα αποταμίευσης. Αντίθετα, μάλιστα, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες που υπαγορεύει η καθημερινή δραστηριότητα σε ένα περιβάλλον συνεχών και έντονων εξελίξεων, σας παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τον Λογαριασμό σας, οποτεδήποτε σας παρουσιαστεί ανάλογη ανάγκη.

Πιο συγκεκριμένα, εφόσον έχετε εξοφλήσει τα 3 πρώτα ετήσια ασφάλιστρα, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη ρευστοποίηση ενός μέρους, ή ακόμη και του συνόλου των Μεριδίων του Λογαριασμού σας (Μερική ή Ολική Εξαγορά της Σύμβασης).

Ειδικά τα Μερίδια που προέρχονται από συμπληρωματικές έκτακτες καταβολές στο πρόγραμμα All Pension, μπορούν να εξαγοραστούν οποτεδήποτε, ακόμη και την επόμενη μέρα από την ημερομηνία αγοράς τους.

Ευελιξία στη συνταξιοδότηση

Εκτός από τις διάφορες δυνατότητες που σας παρέχονται, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα σας καταβληθούν οι προβλεπόμενες συνταξιοδοτικές παροχές (μηνιαία σύνταξη, εφάπαξ κ.λπ.), μεγάλη ευελιξία παρέχεται και στην επιλογή της χρονικής στιγμής της συνταξιοδότησης.

Στο πρόγραμμα All Pension, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη χρονική στιγμή της συνταξιοδότησής σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε, αρκεί να έχετε συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας σας και πριν συμπληρώσετε το 70ο σας έτος.

Πλήρης ενημέρωση. Απόλυτη διαφάνεια

Δύο φορές κάθε χρόνο, η Allianz σας ενημερώνει γραπτώς για το υπόλοιπο του Λογαριασμού Μεριδίων σας.

Επιπρόσθετα, οι τιμές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του προγράμματος All Pension δημοσιεύονται καθημερινά στον οικονομικό τύπο, οπότε μπορείτε σε κάθε χρονική στιγμή να υπολογίσετε με απόλυτη διαφάνεια την πορεία των επενδύσεων σας.

Ευκολία στην εξόφληση ασφαλίστρων

Τα ασφάλιστρα μπορούν να εξοφλούνται με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard έχετε.

Σας ενημερώνουμε ότι η Allianz έχει και τη δική της πιστωτική κάρτα (Visa), που μπορείτε να αποκτήσετε απευθυνόμενοι στον ασφαλιστή σας ή στα κεντρικά γραφεία της Allianz.

Ακόμη, μπορείτε να εξοφλείτε τα ασφάλιστρά σας μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού, σε μία από τις τράπεζες που συνεργάζονται με την Allianz.

Επιπλέον ασφαλιστική προστασία

Στο πρόγραμμα All Pension μπορείτε να προσθέσετε το πρόγραμμα Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλομένου, εξασφαλίζοντας σε εσάς και την οικογένειά σας επιπλέον προστασία από τις οικονομικές επιπτώσεις μίας ασθένειας ή ενός ατυχήματος.

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα All Pension Capital

Καλύψτε κάθε συνταξιοδοτική σας ανάγκη με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα «All Pension Capital» που ανήκει στην κατηγορία «Unit Linked» και σας προσφέρει εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου με αποκλειστική επένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Μικτό Εσωτερικού Unit Linked» της Allianz ΑΕΔΑΚ.

Το All Pension Capital απευθύνεται σε εσάς που:

 • Έχετε συγκεντρώσει αποταμιευτικό κεφάλαιο στοχεύοντας σε αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες των παραδοσιακών επενδυτικών λύσεων
 • Ενδιαφέρεστε για μια μακροπρόθεσμη δυναμική επένδυση
 • Επιδιώκετε να εξασφαλίσετε ένα συμπληρωματικό ποσό σύνταξης, μέσα από το κεφάλαιο που θα έχει συσσωρευτεί στην επιθυμητή ηλικία

Λειτουργία του προγράμματος

Η επένδυση του εφάπαξ καθαρού ασφαλίστρου στο πρόγραμμα All Pension Capital είναι 100%, προσφέροντάς σας έτσι τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αποταμιεύσεών σας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Στη λήξη, η εμπιστοσύνη σας ανταμείβεται, με ένα επιπλέον της αξίας του Λογαριασμού Μεριδίων εφάπαξ ποσό, ενώ η ρευστοποίηση των μεριδίων γίνεται, όποτε ζητηθεί, με την καθαρή τους τιμή.

Η εξασφάλιση των Συνταξιοδοτικών σας παροχών επιτυγχάνεται μέσα από τη δυναμική επένδυση του All Pension Capital, παρέχοντάς σας ευελιξία στον τρόπο καταβολής της μέσα από τις παρακάτω μορφές:

 • Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη
 • Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη με εγγυημένη διάρκεια καταβολής
 • Ισόβια Σύνταξη μεταβιβαζόμενη σε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση απώλειας ζωής του συνταξιοδοτούμενου – ασφαλισμένου

Πλήρης ενημέρωση. Απόλυτη διαφάνεια.

Δύο φορές κάθε χρόνο, η Allianz σας ενημερώνει γραπτώς για το υπόλοιπο του Λογαριασμού Μεριδίων σας.

Επιπρόσθετα, οι τιμές των Μεριδίων των Α/Κ που απαρτίζουν την επένδυσή σας μέσω του Αμοιβαίου «Μικτό Εσωτερικού Unit Linked», δημοσιεύονται καθημερινά στον οικονομικό τύπο, οπότε μπορείτε σε κάθε χρονική στιγμή να υπολογίσετε με απόλυτη διαφάνεια την πορεία των επενδύσεων σας.

Σας ενδιαφέρει;

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις καλύψεις και τα προγράμματα συνταξιοδότησης που προσφέρουμε, επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή με το Κέντρο Επικοινωνίας της Allianz.

Y.Γ. Επισημαίνουμε ότι τα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Προϊόντα δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Συνταξιοδοτικά Προγράμματα "Unit Linked" και "My Pension Flexi" από την Allianz! https://www.insurancedaily.gr/syntaxiodotika-programmata-unit-linked-apo-tin-alliance/