Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ταβάνι» 4.608 στις κύριες συντάξεις


Καμία σύνταξη δεν θα υπερβαίνει εφεξής τα 4.608 ευρώ. Αυτό προβλέπει διάταξη την οποία κατέθεσε ο Υπ. Εργασίας, κος. Γιάννης Βρούτσης. Συγκεκριμένα, η έκθεση του ΓΛΚ που συνοδεύει την εν λόγω ρύθμιση προβλέπει πως:

*Θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μίας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ  και εφόσον μέρους του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Το ανώτατο όριο σύνταξης ορίζεται στο 12πλασιο της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης (δηλ. στο ποσό των 4.608), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας.

*το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί των συντάξεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου  (12η /5/2016) ή ανατρέχουν στην παραπάνω ημερομηνία

* ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεμηθεί ή επανϋπολογισθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου και υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ανώτατο όριο, προσαρμόζονται στο νέο οριζόμενο, παραπάνω ποσό από την ημερομηνία έναρξης καταβολής ή επανϋπολογισμού τους. Τυχόν διαφορές συντάξεων αναζητούνται ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλομένης σύνταξης και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =

To Top