Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Τι αλλαγές φέρει η MiFID II στις κεφαλαιαγορές


Δομικές αλλαγές στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών επιφέρει ήδη από την 1η του έτους η εφαρμογή της MiFID II (Markets in Financial Instruments Regulation), ενώ σημαντικές είναι και οι μεταρρυθμίσεις που επέρχονται από τον κανονισμό MiFIR.

Του Πλάτωνα Τσούλου

Κερδισμένοι από τις θεσμικές προσαρμογές είναι σε κάθε περίπτωση οι επενδυτές που πλέον τοποθετούνται σε ένα ασφαλέστερο –εποπτικά- περιβάλλον, ενώ οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καλούνται να αφομοιώσουν άμεσα το νέο θεσμικό περιβάλλον, επωμιζόμενες και το σχετικό λειτουργικό κόστος

Αναλυτικότερα, η εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας:

– Αλλάζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών.

– Περιορίζει τις απειλές έναντι των αγορών από συστημικούς κινδύνους με τη χρήση νέων αλγορίθμων.

– Καθιερώνει, ευρωπαϊκά, ενιαίες ρυθμίσεις για τις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

– Αναβαθμίζει την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης.

– Υποχρεώνει τις εταιρείες να επανεξετάσουν το επίπεδο των υπηρεσιών τους, αλλά και να επαναξιολογήσουν τους συνεργάτες τους. Πρόκειται για υποχρεώσεις που αυξάνουν αισθητά τα κόστη λειτουργίας.

– Καθιερώνει την οργανωμένη ανάλυση δεδομένων ώστε οι επενδυτές να διαθέτουν ολοκληρωμένη εικόνα των συναλλακτικών δραστηριοτήτων τους στην Ε.Ε. και να λαμβάνουν αποδοτικότερες αποφάσεις.

– Καθιστά διαφανέστερους τους συναλλακτικούς όρους, συμπεριλαμβάνοντας νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που λειτουργούσαν δίχως αυστηρή εποπτεία, ενώ επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον έλεγχο συναλλαγών που αφορούν τίτλους ανάλογους των μετοχών, όπως ομόλογα, δομημένα προϊόντα ή OTC-παράγωγα.

– Αναβαθμίζει το πλαίσιο προστασίας των επενδυτών. – Περιορίζει τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, δεσμεύοντας τόσο τις τράπεζες όσο και τις ΕΠΕΥ ότι οι συναλλαγές σε μετοχές θα γίνονται μόνο σε ρυθμιζόμενους τόπους διαπραγμάτευσης ή εφόσον πρόκειται για τρίτες χώρες σε ισοδύναμους τόπους.

– Θεσμοθετεί τον Οργανωμένο Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (OTFs) ή αλλιώς οργανωμένες αγορές για συναλλαγές με συμβόλαια παραγώγων.

– Καθιερώνει την οργανωμένη ανάλυση δεδομένων ώστε οι επενδυτές να διαθέτουν ολοκληρωμένη εικόνα των συναλλακτικών δραστηριοτήτων τους στην Ε.Ε. και να λαμβάνουν αποδοτικότερες αποφάσεις.

– Καθιστά αυστηρότερες τις απαιτήσεις διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

– Αναβαθμίζει τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές παροχής και εκτέλεσης επενδυτικών συμβουλών. – Ενισχύει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές.

– Επιτρέπει για ευαίσθητες αγορές όπως αυτή των καυσίμων ή και των τροφίμων άμεσες παρεμβάσεις από τις εποπτικές αρχές ώστε να αποφεύγονται τυχόν ακραίες διαταραχές.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Τι αλλαγές φέρει η MiFID II στις κεφαλαιαγορές! https://www.insurancedaily.gr/ti-allages-feri-mifid-ii-stis-kefaleagores/