ΥΓΕΙΑ

Υπ. Υγείας: Εγκύκλιο για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

news.gr

Εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζονται τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές, ώστε να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία απέστειλε προς τις Περιφέρειες της χώρας το Υπουργείο Υγείας.

Όπως προκύπτει από το κείμενο της εγκυκλίου, 4 είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους πρέπει να δοθεί βαρύτητα από τις αρμόδιες τοπικές αρχές και αυτές αφορούν: στην ποιότητα των τροφίμων, στην καταλληλότητα των χώρων φιλοξενίας των πυρόπληκτών, στην ποιότητα του νερού και στην ποιότητα του αέρα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο:

Τα τρόφιμα

Ως προς τα τρόφιμα με τα οποία σιτίζονται οι πληγέντες, το Υπουργείο επισημαίνει πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, καθώς οι κάτοικοι των περιοχών “είναι ήδη καταπονημένοι και επιπλέον λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους, ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος τροφιμογενών και άλλων λοιμώξεων”.

Παράλληλα, δεδομένων των εκτεταμένων καταστροφών καθώς και της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρείται επιβεβλημένο να ενημερωθεί το κοινό για το σωστό και υγιεινό χειρισμό και συντήρηση των τροφίμων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης στη διατροφή των πληγέντων στους οποίους διανέμονται τρόφιμα από κοινωνικές οργανώσεις, φορείς ή επιχειρήσεις τροφίμων, σε ότι αφορά τις συνθήκες παρασκευής, μεταφοράς, συντήρησης, στον τρόπο διανομής και κυρίως την ποιότητα κατά τον χρόνο διανομής.

Προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου διανέμονται στους πληγέντες τυποποιημένα τρόφιμα, καθώς και αυτά θα πρέπει αυτά να διακινούνται με ασφάλεια και “να αποθηκεύονται μέχρι την διανομή τους σε χώρους με απόλυτη τάξη, καθαριότητα και με συνθήκες συντήρησης τέτοιες ώστε να αποφεύγονται τυχόν αλλοιώσεις ή επιμολύνσεις τους”.

Η φιλοξενία

Βαρύτητα πρέπει να δοθεί κατά το Υπουργείο και στις εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες θα φιλοξενήσουν πληγέντες. Ειδικότερα, σχολαστικότητα απαιτείται στον έλεγχο που αφορά:

* Συστήματα κλιματισμού και αερισμού,

* Πόσιμο νερό και ειδικότερα στο νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση εντός των εγκαταστάσεων.

* Αποχωρητήρια, διαχείριση λυμάτων και υγρών αποβλήτων

* Διαχείριση απορριμμάτων

* Προσωπικό (κανόνες ατομικής υγιεινής)

* Ποιότητα των τροφίμων

Το νερό

Σύμφωνα με την εγκύκλιο “επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης μηχανικών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και εισόδου σ’ αυτό ξένων υλών (π.χ. αιωρούμενα σωματίδια, χώματα, λάσπες κ.λ.π.), που είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού, θα πρέπει να διενεργηθεί αμέσως υγειονομικός έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής)”. Εφ’ όσον, πάντως, διαπιστώνεται με συνεχείς ελέγχους ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο και εισροή ξένων σωμάτων, ουσιών κ.λ.π, “θα πρέπει οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και οι δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης να είναι συστηματικοί, οι τιμές του υπολειμματικού χλωρίου να ελέγχονται συστηματικά και να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού κατά την κρίση της Δ/νσης Υγείας” αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Η ατμόσφαιρα

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού εξαιτίας της επιβαρυμένης ατμόσφαιρας, το Υπουργείο προτρέπει ως προς τα ατομα αυξημένου κινδύνου (άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, παιδιά, άτομα άνω των 65 ετών) να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση και έντονη δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, ενώ συνιστάται και η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

Πηγή: healthmag.gr


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 8 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Υπ. Υγείας: Εγκύκλιο για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών! https://www.insurancedaily.gr/yp-ygias-egkyklio-gia-ti-lipsi-metron-se-periptosi-fysikon-katastrofon/