Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Πίστη
Κάμψη Κερδών στο Α’ τρίμηνο


Σε επίπεδο μητρικής, τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,451 εκ. ευρώ έναντι 1,737 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με την Εταιρία, η μείωση οφείλεται κυρίως στην Αύξηση των Εξόδων Παραγωγής κατά 2,611 εκ. ευρώ και στην Αύξηση των Αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά 4,799 εκ. ευρώ.Τα καθαρά δεδουλευμένα Ασφάλιστρα και άλλα συναφή Έσοδα του Κλάδου Ζωής της Ευρωπαϊκής Πίστης διαμορφώθηκαν σε 3,784 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα καθαρά δεδουλευμένα Ασφάλιστρα και άλλα συναφή Έσοδα του κλάδου Ζημιών διαμορφώθηκαν σε 20,615 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,7% σε σχέση με το 2007.

Η καθαρή θέση της Εταιρίας μειώθηκε στα 43,827 εκ. ευρώ, έναντι των 46,602 εκ. ευρώ της 31/12/2007, γεγονός που αποδίδεται στις Υποαξίες που παρουσίασαν τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα προς πώληση, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρίας, η πορεία της βρίσκεται μέσα στους Παραγωγικούς Στόχους του 2008 στην υπέρβαση των οποίων θα βοηθήσει και η συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας με την Ασφαλιστική Εταιρία “Ορίζων ΑΕΓΑ”, με βάση την οποία θα μεταβιβαστεί το χαρτοφυλάκιο των Κλάδων Ζωής, Γενικών Ασφαλίσεων (πλην Αστικής Ευθύνης Σκαφών) και Αυτοκινήτων. Μέσω αυτής της ενέργειας, που αφορά κυρίως τον κερδοφόρο Κλάδο Πυρός, θα ενισχυθούν οι Παραγωγικοί Δείκτες του Ομίλου.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 7 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ευρωπαϊκή Πίστη
Κάμψη Κερδών στο Α’ τρίμηνο! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%ac%ce%bc%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1-%cf%84/