Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

logo Ευρωπαϊκή Πίστη

europaiki pisti eksoΤις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2014 σε απλή και ενοποιημένη βάση, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου 2015.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2014 καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι η Εταιρεία στα πέντε (5) τελευταία χρόνια σημείωσε αύξηση της παραγωγής της κατά 45%, όταν στο σύνολο της αγοράς εκτιμάται ότι σημειώθηκε μείωση κατά 28%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Διοίκηση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, το 2014:

  • Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 15,1 εκατ. ευρώ, έναντι 13,4 εκατ. ευρώ το 2013.
  • Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,5% στα 166,3 εκατ. ευρώ, έναντι 163,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σε μία περίοδο όπου η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου, εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 1,3%.
  • Η Καθαρή Θέση αυξήθηκε σημαντικά κατά 12,6 εκατ. ευρώ ή κατά 21,3% στα 71,6 εκατ. ευρώ.
  • Το Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 10% στα 329,8 εκατ. ευρώ, έναντι 299,8 εκατ. ευρώ της χρήσης 2013.

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε επίσης η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2014 καθώς και η εκλογή νέων Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2015.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει βάσιμες προσδοκίες ότι θα επιτύχει όλους τους στόχους της και κατά την τρέχουσα χρήση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρείας στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%b5%ce%b3%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9/