Ασφαλιστικές Ειδήσεις

“Η Εταιρεία μας, δεν αποβλέπει στα Κέρδη αλλά στην Κερδοφορία”


sineteristikiΣυνέντευξη του Στέλιου Μαρούτση, Οικονομικού Διευθυντή στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική: Πώς διαμορφώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και ειδικότερα των πωλήσεων και της κερδοφορίας το 2012 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και με την πορεία συνολικά της αγοράς; Στην ασφαλιστική αγορά έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο χρόνο μείωση παραγωγής και δυσκολία επέκτασης εργασιών γενικότερα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο των καιρών, που δυστυχώς πλήττει το σύνολο σχεδόν των ασφαλιστικών εταιρειών, το οποίο έχει τις ρίζες του στην οικονομική αστάθεια της χώρας, στην εσωστρέφεια των καταναλωτών και στο φαινόμενο των ανασφάλιστων αυτοκινήτων το οποίο βαίνει αυξανόμενο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, μέσα στο γενικότερο αυτό κλίμα, κατάφερε να εμφανίσει ένα πολύ καλό τεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το θετικότατο επίσης αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης, της έδωσε τη δυνατότητα να αποσβέσει περίπου στο σύνολό της, τη ζημία που υπέστη από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους. Η παραγωγή της στη χρήση 2012 εμφάνισε μείωση λίγο πάνω από τα μέσα επίπεδα της αγοράς, ενώ το τεχνικό της αποτέλεσμα (προ φόρων και ζημίας από το PSI) άγγιξε τα 16 εκατ. και επιτεύχθηκε χάρη στη σημαντική μείωση του combined ratio και των γενικών εξόδων λειτουργίας της εταιρείας, η μείωση των οποίων ανήλθε στο 10%, και τη βελτιωμένη απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της.

Ποιο είναι το μίγμα προϊόντων που διαμόρφωσαν τα αποτελέσματα του 2012 και ποια είναι τα προϊόντα αιχμής στα οποία στηρίζεται η εταιρεία;

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι όπως γνωρίζετε μικτή εταιρεία, γεγονός που της επιτρέπει να δραστηριοποιείται σχεδόν στο σύνολο των ασφαλιστικών προϊόντων. Ο κλάδος αυτοκινήτου αποτελεί το μεγαλύτερο κλάδο της παραγωγής της, ωστόσο η εταιρεία δεν βασίζεται μόνο σε αυτό, αλλά αναπτύσσει παράλληλα και άλλους άξονες, δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν την ευρύτερη κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών. Αυτή η στρατηγική έχει ως αποτέλεσμα το να καταφέρει μια σημαντική σύνθεση παραγωγής στους κλάδους περιουσίας, μεταφορών και ζωής, οι οποίοι ενισχύονται ολοένα και περισσότερο στη συνείδηση του καταναλωτή.

Πού εκτιμάται ότι θα κινηθούν τα αποτελέσματά σας το 2013 αλλά και για τα επόμενα χρόνια;

Εντός του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος που διανύουμε, πρώτο μέλημα είναι το παραγωγικό αποτέλεσμα καθώς και η σταδιακή αύξησή του στους επιμέρους κλάδους στους οποίους η εταιρεία κρίνει ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης. Παράλληλα πρωταρχικός στόχος παραμένει η διατήρηση της κερδοφορίας που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια και η οποία θα βελτιώσει περαιτέρω την οικονομική ευρωστία της εταιρείας ενόψει και του νέου πλαισίου φερεγγυότητας Solvency II. Δεν θα πρέπει φυσικά αυτή η οικονομική αστάθεια να δημιουργήσει πρακτικές μιας νωχελικής συμπεριφοράς, αλλά να αποτελέσει αφορμή, για να χτιστούν οργανικά ακόμη πιο ισχυρές βάσεις, και για περαιτέρω βελτίωση των υπαρχόντων πολιτικών και διαδικασιών, οι οποίες θα επιτρέψουν στην εταιρεία να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Αυτή είναι η βασική στρατηγική που η Συνεταιριστική ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της για να παράγει βελτιωμένα αποτελέσματα σε ετήσια βάση.

Stelios Maroutsis_SynetairistikiΠοια είναι η εικόνα σήμερα για τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική από πλευράς οικονομικής ευρωστίας και ρευστότητας σε σχέση και με τις θεσμικές απαιτήσεις για το ύψος αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας;

Ο δείκτης ρευστότητας και η συνεχόμενη κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας και της ασφαλιστικής τοποθέτησης, είναι τα βασικά μεγέθη που παρακολουθούμε στενά και μπαίνουν στο μικροσκόπιο της καθημερινής μας διαχείρισης, αφού αποτελούν την ταυτότητα για την οικονομική ευρωστία της εταιρείας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας στο τέλος της χρήσης 2012 ήταν πάνω από το 110%, ενώ αν ληφθεί υπόψη και η παρέκκλιση που έχει δώσει η Εποπτική Αρχή, για αντιστάθμιση των απωλειών από το PSI, ο ανωτέρω δείκτης αγγίζει το 200%.

Πόσο καλά προετοιμασμένη είναι η Συνεταιριστική Ασφαλιστική απέναντι στις απαιτήσεις του Solvency II;

Η εταιρεία μας έχει συμμετάσχει στις ασκήσεις ποσοτικών επιπτώσεων που διοργανώθηκαν από την EIOPA, το γνωστό QIS5, για τα έτη 2009 και 2010. Αυτή την περίοδο συμμετέχουμε στην πανευρωπαϊκή άσκηση της EIOPA για τη μελέτη επιπτώσεων από τις μακροχρόνιες εγγυήσεις (LTGA) την οποία σε εθνικό επίπεδο εποπτεύει η ΤτΕ. Επίσης, η Συνεταιριστική συμμετέχει ενεργά, μέσω των στελεχών της, στις ομάδες εργασίας τις οποίες έχει οργανώσει η ΤτΕ και οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και αναλογιστικών μοντέλων για το ποσοτικό μέρος του Solvency II, τον πυλώνα I. Προσδοκούμε να προσαρμόσουμε και να ενσωματώσουμε στη λειτουργία της εταιρείας το έργο των ομάδων εργασίας όταν αυτό είναι έτοιμο. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι απόλυτα συνεπής στην προετοιμασία της για το πλαίσιο φερεγγυότητας Solvency II και θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις, τόσο ως εταιρεία σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο μέσω του ICMIF* και του AMICE* των οποίων είναι ενεργό μέλος.

* Τα ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation) και AMICE (Associate of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) είναι οργανώσεις με σημαντική επιρροή στην EIOPA και οι οποίες εργάζονται προς όφελος των συνεταιριστικών ασφαλιστικών εταιρειών και των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών σε διεθνές επίπεδο.

Εκτιμάτε ότι όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν τα κεφάλαια και εκπληρώνουν σήμερα τις απαιτήσεις της οικονομικής επάρκειας;

Αν όχι τι θα πρέπει να γίνει για την ορθή αντιμετώπιση της κατάστασης από τις ίδιες αλλά και από την πλευρά της Πολιτείας; Είναι γνωστό σε όλους ότι το πρόγραμμα ανταλλαγής Ελληνικών ομολόγων, το γνωστό PSI έπληξε την κεφαλαιακή βάση των περισσότερων ασφαλιστικών εταιρειών ανεξαρτήτως ονόματος και μεγέθους. Σε αυτήν τη συγκυρία είδαμε αρκετές εταιρείες να σπεύδουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Τα ακριβή και up to date στοιχεία για την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιρειών είναι στα χέρια μόνο της Εποπτικής Αρχής, επομένως δεν μπορώ να κρίνω για το σύνολο της αγοράς. Δεδομένου όμως ότι η ΤτΕ διενεργεί συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους σε όλες τις εταιρείες της αγοράς, θέλω να πιστεύω ότι τυχόν προβλήματα ως προς τη συνεχή και επαρκή κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας θα αντιμετωπίζονται έγκαιρα, με την από κοινού συνεργασία της Εποπτικής Αρχής με τη διοίκηση της κάθε μίας εταιρείας.

Περιγράψτε μας τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας της Οικονομικής Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης Πωλήσεων με βάση το στόχο για αύξηση των πωλήσεων αλλά και της κερδοφορίας.

Η Διοίκηση της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής είναι παραδοσιακά εκείνη που θέτει τους στόχους και τη στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας. Η Οικονομική Διεύθυνση μετουσιώνει και εφαρμόζει αυτήν τη στρατηγική μέσω της εφαρμογής της πολιτικής επενδύσεων και τη συνετή οικονομική διαχείριση, ενώ η Εμπορική Διεύθυνση μέσα από τις πωλήσεις και τη σύνθεση αυτών. Η Εταιρεία μας, δεν αποβλέπει μόνο στα κέρδη με τη στενή έννοια του όρου, αλλά στην κερδοφορία μέσω της υγιούς ανάπτυξης, γεγονός που δεν δημιουργεί αντικρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα στο εμπορικό και οικονομικό τμήμα. Αντιθέτως, η γόνιμη συνεργασία όλων των τμημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στη διαχείριση της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, μιας και το ένα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του άλλου σε αυτήν τη «συνεταιριστική» αλυσίδα. Οι στόχοι της εταιρείας και η υλοποίησή τους ελέγχονται από τη Διοίκηση και τις επιμέρους επιτροπές που έχουν συσταθεί και εκτιμώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία τους.

Ο Στέλιος Μαρούτσης είναι απόφοιτος του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εργάζεται στον ασφαλιστικό χώρο από το 1980 και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ”, τεύχος 17, Φεβρουάριος 2013. Γίνετε συνδρομητές στο www.asfalistikomarketing.gr, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο και αποκτείστε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα, όλων των τευχών. Περισσότερες πληροφορίες: 210 9578130-2


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 20 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
"Η Εταιρεία μας, δεν αποβλέπει στα Κέρδη αλλά στην Κερδοφορία"! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%ad%cf%81%ce%b4%ce%b7/