Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Θετικά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο από τον Όμιλο Talanx


HDI-Gerling_LOGO20Ιδιαίτερα ικανοποιημένος είναι ο Όμιλος Talanx με τη λειτουργική του απόδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 311 εκ. ευρώ στο εξάμηνο (381). Εξαιρουμένης της απομείωσης υπεραξίας των 155 εκ. ευρώ στις Ασφαλίσεις Ζωής Γερμανίας, τα κέρδη υπολογίζονται σε 466 εκ. ευρώ , σημαντικά ενισχυμένα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) βελτιώθηκε κατά 1%, ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ παρά την έκτακτη επιβάρυνση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,23 ευρώ (1,51).

Η θετική απόδοση βασίστηκε σε ενθαρρυντική αύξηση ασφαλίστρων σε όλους τους τομείς ασφάλισης. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ενισχύθηκαν κατά 12,4% σε 16,8 δισ. ευρώ (15), συνολικά στον Όμιλο, κατά το πρώτο εξάμηνο. Χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 6,2%. Τα έσοδα από ασφάλιστρα  εμφανίστηκαν βελτιωμένα εκ νέου, λόγω της επέκτασης στις διεθνείς εργασίες (εκτός Γερμανίας).

«Το πρώτο μισό του έτους διατηρήσαμε τη θέση μας σε ένα επίμονα δυσχερές περιβάλλον, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις μας. Ως αποτέλεσμα, αναπροσαρμόζουμε την πρόβλεψη κερδοφορίας για το 2015: μετά την απομείωση υπεραξίας, αναμένουμε κέρδη μεταξύ 600 και 650 εκ. ευρώ. Χωρίς την έκτακτη επίδραση αυτή επίδραση, η πρόβλεψή μας για το έτος θα ανερχόταν μεταξύ 755 και 805 εκ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερη των προβλέψεών μας στην αρχή του έτους», δήλωσε ο CEO της Talanx AG, Herbert. K. Haas.

  • Αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 12,4% σε 16,8 δισ. ευρώ (από 15)
  • Λειτουργικό κέρδος (EBIT)1 δισ. ευρώ (1)
  • Απομείωση υπεραξίας κατά την διαδικασία αναδιάρθρωσης των Ασφαλίσεων Ζωής στη Γερμανία
  • Καθαρά κέρδη Ομίλου στα 311 εκ. ευρώ λόγω απομείωσης υπεραξίας –  προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη (εξαιρουμένης της επίδρασης) στα 466 εκ. ευρώ (381)
  • Πρόβλεψη για Καθαρά Κέρδη 600-650 εκ. ευρώ για το 2015

Στις πρωτασφαλίσεις, ο Talanx εμφάνισε απομείωση υπεραξίας 155 εκ. ευρώ στις Ασφαλίσεις Ζωής Γερμανίας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Είχε προηγηθεί ο διαχωρισμός στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Τομέα Ασφάλισης Ιδιωτών Γερμανίας, μεταξύ των εργασιών στις Ασφαλίσεις Ζωής και στις Γενικές Ασφαλίσεις. Ως συνέπεια, σε αντίθεση με το παρελθόν, η υπεραξία πλέον υπολογίζεται σε επίπεδο κλάδων.

Η λειτουργική απόδοση ήταν ενθαρρυντική, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις για μεγάλες ζημίες ύψους 363 εκ. ευρώ (250). Μεγάλες ζημίες 197 εκ. ευρώ (105) αφορούν αντασφαλιστικές εργασίες, ενώ για τις πρωτασφαλιστικές οι ζημίες ανήλθαν σε 166 εκ. ευρώ (145). Οι ζημίες του πρώτου τριμήνου περιλαμβάνουν την πτώση του αεροσκάφους της Germanwings, καταστροφές από καταιγίδες  καθώς και ζημίες πυρός. Το ζημιογόνο γεγονός με την μεγαλύτερη επίδραση ήταν η καταιγίδα Niklas, η οποία οδήγησε σε συνολικά έξοδα 49 εκ. ευρώ για τον Όμιλο. Το δεύτερο τρίμηνο, αρνητική επίδραση είχαν αρκετές μεγάλες ζημίες στους κλάδους περιουσίας και πλοίων. Ωστόσο, η συνολική επιβάρυνση παρέμεινε εντός των προβλέψεων του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών για αυτήν την περίοδο.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης παρέμεινε σε ικανοποιητικό επίπεδο, σταθερός από το προηγούμενο έτος, στο 96,4%. Το τεχνικό αποτέλεσμα μειώθηκε κατά 9,8%, σε -851 εκ. ευρώ (-775), κυρίως λόγω της συμμετοχής  των ασφαλισμένων του κλάδου Ζωής στα αυξημένα έσοδα από επενδύσεις. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις κινήθηκαν ανοδικά, στα 2 δισ. ευρώ (1,9), ενισχυμένα κατά 4,6%.

Ο δείκτης ρευστότητας του  Όμιλου Talanx κατά Solvency I διαμορφώθηκε στο 223,5% στις 30 Ιουνίου 2015 (31.12.14: 228,2%). Τα ίδια κεφάλαια ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ, ελαφρώς ενισχυμένα κατά 0,3% το πρώτο μισό του έτους, παρά την αύξηση των επιτοκίων και τη διανομή μερίσματος.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τρίμηνου, ο Όμιλος αποπλήρωσε στο σύνολο της ονομαστικής τους αξίας και στην νωρίτερα επιτρεπτή ημερομηνία εξόφλησης, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης που είχαν εκδοθεί το 2005 από την Hannover Finance (Luxembourg) S.A. (500 εκ. ευρώ), την HDI Lebenversicherung AG (160 εκ. ευρώ) και την Talanx Finanz (Luxembourg) SA (350 εκ. ευρώ).

Μετά την ημερομηνία αναφοράς (30.06.2015), στις αρχές Αυγούστου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Talanx στην εταιρία επενδυτικών υπηρεσιών Caplantic Alternative Assets GmbH, η οποία είχε ανακοινωθεί στην αρχή της χρονιάς. Ο Όμιλος εξαγόρασε το 45% των μετοχών της εταιρίας.

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: HDI-Gerling Industrie

Στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, σημειώθηκε αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 5,1% σε 2,6 δισ. ευρώ (2,5). Η ανάπτυξη προήλθε από τις εργασίες των θυγατρικών εκτός Γερμανίας. Σε εγχώριο νόμισμα, η αύξηση ανήλθε σε 1,1%.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης μειώθηκε οριακά σε 98,7% (99,4). Ως συνέπεια, το τεχνικό αποτέλεσμα ενισχύθηκε στα 13 εκ. ευρώ (6). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις εμφανίστηκαν μειωμένα σε 113 εκ. ευρώ (151) καθώς το προηγούμενο έτος είχαν εγγραφεί ασυνήθιστα υψηλά πραγματοποιηθέντα κέρδη. Το λειτουργικό κέρδος (ΕΒΙΤ) παρέμεινε σταθερό στα 142 εκ. ευρώ (141). Η χαμηλότερη φορολόγηση οδήγησε σε αύξηση 9% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου σε 97 εκ. ευρώ (89).

hdi gerlin

 


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + sixteen =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Θετικά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο από τον Όμιλο Talanx! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bc%ce%b7%ce%bd/