ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το Επιμορφωτικό μέρος του Insurance Daily!


ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Από την
«Ψύχωση των Πωλήσεων»
στο
«Αποτελεσματικό Μάρκετινγκ»!

Δύο Νέοι Μηχανισμοί
«Εύρεσης Πελατών» και «Πώλησης»
για την Σταθερή και Συστηματική Ανάπτυξη των Εργασιών σας

Οι Ασφαλιστές του Αύριο Πουλάνε 6-8 Συμβόλαια το μήνα.
Οι Ασφαλιστές των 2-3 Συμβολαίων το μήνα θα αποβληθούν από το Agency System!

Προσφέρεται σε Δύο Τμήματα κατά Κατάστημα:
1) Για τον Μάνατζερ: Πώς Λειτουργούν οι «Δύο Μηχανισμοί-Εργαλεία» στους οποίους θα Εξασκηθούν οι Ασφαλιστές του και Πώς θα Εποπτεύσει Αποτελεσματικά την Πιστή Εφαρμογή τους. (Ένα Τετράωρο)
2) Για τους Ασφαλιστές: Θα Μάθουν και θα Εξασκηθούν στην Παραγωγική Χρησιμοποίηση των Δύο «Μηχανισμών-Εργαλείων» στην Πράξη:
(Τρία διακεκομμένα Τετράωρα)

Η Morax κάνει την Εγκατάσταση του Προγράμματος στο Κατάστημά σας ή στο Πρακτορείο σας και στη συνέχεια το «Τρέχετε» μόνοι σας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ένα Νέο, Σύγχρονο, Υψηλού Επιπέδου «Εργαστηριακό «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης» και Εξάσκησης στις Πωλήσεις και στο Μάνατζμεντ των Πωλήσεων», απόλυτα εξειδικευμένο για Ασφαλιστές Ζωής και Πράκτορες.
Οι συμμετέχοντες, Μάνατζερ και Ασφαλιστές, Δικαιούνται και Εκπαιδεύονται στη Χρήση και στην Εποπτεία «Δύο Μηχανισμών-Εργαλείων»:

 • Ενός «Εύρεσης Πελατών»
 • Ενός «Πώλησης»

Οι Ασφαλιστές Εκπαιδεύονται & Εξασκούνται στην Παραγωγική Χρήση των Δύο Μηχανισμών-Εργαλείων.
Οι Μάνατζερ Εκπαιδεύονται στην Αποτελεσματική Εποπτεία της Πιστής Εφαρμογής τους.

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας 16 ωρών και προσφέρεται σε Τέσσερα Τετράωρα.
Το πρώτο Τετράωρο απευθύνεται στους Μάνατζερ των Ασφαλιστών (Agency & Πρακτορείου)
Τα Τρία επόμενα Τετράωρα, απευθύνονται διακεκομμένα στους Ασφαλιστές τους Ένα Τετράωρο την εβδομάδα, την ίδια ημέρα, για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.

Οι Μάνατζερ θα Μάθουν Πώς Λειτουργούν οι Δύο Μηχανισμοί-Εργαλεία που θα Μάθουν και θα Εξασκηθούν στη χρήση τους οι Ασφαλιστές τους, καθώς και στην Αποτελεσματική Εποπτεία της Πιστής Εφαρμογής τους.

Οι Ασφαλιστές στη διάρκεια του Πρώτου Τετράωρου θα Μάθουν Πώς Λειτουργούν οι Δύο Μηχανισμοί-Εργαλεία 1) Εύρεσης Πελατών και 2) Πώλησης, και θα Εξασκηθούν στη Χρήση τους Στη συνέχεια μέχρι το επόμενο δεύτερο Τετράωρο της επόμενης εβδομάδας θα Εξασκηθούν στην Πράξη από τις Ασκήσεις που θα τους δοθούν, με πραγματικούς Πελάτες. Το ίδιο θα συμβεί και με το τρίτο Τετράωρο, πάντα με νέους Πελάτες. Από εκείνο το σημείο και μετά η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον Μάνατζερ, ο οποίος θα πρέπει να συνεχίσει τη Διαδικασία με στρατιωτική πειθαρχία. Μία εβδομάδα αν δεν τηρηθεί η Διαδικασία, το Πρόγραμμα και η Παραγωγικότητά του καταρρέει.

Η σταθερή εφαρμογή της Διαδικασίας όχι μόνον θα καλλιεργήσει και θα καθιερώσει τη «Νέα Συνήθεια», αλλά θα αυξήσει και την «Παραγωγικότητα» του Ασφαλιστή. (Αύξηση Ποσοστού Κλεισίματος κατά Επίσκεψη)

Τα δύο «Εργαλεία» είναι σχεδιασμένα να Πουλάνε «Ασφάλεια Ζωής» τύπου «Ισόβιος» και «Πυρός» (Home Owners Policy). Και τα δύο έχουν τυποποιηθεί και κωδικοποιηθεί για να είναι εύκολα στην κατανόησή τους από τους Πελάτες, χωρίς να χάνουν το «Προσωπικό Στοιχείο» που ενδιαφέρει τον κάθε Πελάτη.

Το «Εργαστηριακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης& Εξάσκησης στις Πωλήσεις Ασφαλειών» της Morax έχει αποδειχτεί πολύ αποτελεσματικό και για τους πλέον δύσπιστους συμμετέχοντες, πολλοί εκ των οποίων πείθονται μόνον κατά τη διάρκεια των επόμενων Τετράωρων, όταν διαπιστώνουν ότι οι συνάδελφοί τους παρήγαγαν Νέες Πωλήσεις από το Πρόγραμμα!

Το ουσιαστικότερο όφελος των συμμετεχόντων προκύπτει κατά τη διάρκεια της Εξάσκησης στην Πράξη, που μεσολαβεί μεταξύ των Δύο Τετράωρων Εργαστηριακών Σεμιναρίων του Προγράμματος. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν κάθε είδους ερωτήματα ανάλογα με την αντίληψη του καθενός, τα οποία είναι αδύνατον να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια ενός απλού Σεμιναρίου. Σε αυτό το σημείο, το σπάνιο Coaching του Προγράμματος που προσφέρεται, είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τον κάθε συμμετέχοντα.

Και τα Δύο Εργαλεία είναι Δοκιμασμένα στην Ελλάδα και εξασφαλίζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, αν χρησιμοποιηθούν με ακρίβεια.

Ένα στοιχείο που συμβάλλει αποφασιστικά στη γρήγορη Εκμάθηση Νέων «Συνηθειών Εργασίας», είναι τα Άμεσα, Ορατά Κέρδη που Κερδίζει ο Ασκούμενος Ασφαλιστής. Αυτά Ενεργοποιούν Αυτόματα και Ασυνείδητα το Μηχανισμό της «Αυτοπαρακίνησης»!

Αν ο Εκπαιδευτής κατορθώσει να μυήσει τους Εκπαιδευόμενους ώστε να χρησιμοποιούν τους Δύο Μηχανισμούς-Εργαλεία σε Επίπεδο Συνήθειας, και να Ενεργοποιήσει το Μηχανισμό της «Αυτοπαρακίνησης» των Εκπαιδευομένων, τότε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πέτυχε το Στόχο του και ότι υπήρξε Αποτελεσματικός και Παραγωγικός Μάνατζερ.

Το δύσκολο αυτό ρόλο καλούνται να παίξουν οι Μάνατζερ των Ασφαλιστών και οι Πράκτορες αμέσως μετά το Πρόγραμμα. Διαφορετικά ο «Ενθουσιασμός» και η «Αυτοπαρακίνηση» μειώνονται πολύ γρήγορα. Το ποσοστό των Ανθρώπων που διατηρούν μόνιμα μια αρχική «Αυτοπαρακίνηση» είναι πολύ χαμηλό. Είναι αυτοί που «Στέκονται» στα πόδια τους και δεν χρειάζονται συνεχείς παροτρύνσεις.

Η πλειοψηφία των Ανθρώπων και στην περίπτωσή μας, των Ασφαλιστών, χρειάζονται μόνιμη Παρακολούθηση και Παρακίνηση γιατί ασυνείδητα χαλαρώνουν ακόμα και από «Μηχανισμούς» που αποδείχτηκαν κερδοφόροι για αυτούς. Στην αρχή, στενή παρακολούθηση και σταδιακά πιο αραιή, όχι όμως μεγαλύτερη του ενός μηνός.

Είναι Ένα Σύστημα Παραγωγής Δώδεκα ξεκάθαρων Ραντεβού Πώλησης την Εβδομάδα για τον κάθε ένα Ασφαλιστή του Agency ή του Πρακτορείου το οποίο θα λειτουργήσει μόνον αν ο Διευθυντής του Agency ή ο Πράκτορας Αναλάβει την Ευθύνη της Προσωπικής Παρακολούθησής του.

Η φήμη της Morax, δεν χτίστηκε τυχαία τα τελευταία 27 χρόνια στην Ελλάδα και Κύπρο. Υπάρχουν χιλιάδες Ασφαλιστές και Μάνατζερ, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις Μεθόδους της και κερδίζουν αρκετά υψηλά εισοδήματα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Γιατί οι Ασφάλειες δεν χρησιμοποιούν καμία Μέθοδο της Επιστήμης του «Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών».
 • Γιατί τα Δύο Στοιχεία, «Ποιότητα και Προσιτή Τιμή» που «Φουντώνουν» από μόνα τους τη Φλόγα των Πωλήσεων σε άλλα Προιόντα και Υπηρεσίες, δεν ισχύουν στις Ασφάλειες? (Βασική Αρχή του Μάρκετινγκ).
 • Πώς μπορούν τα Δύο απαραίτητα αυτά Στοιχεία να περιληφθούν στις Ασφάλειες?
 • Νέα Άγνωστη, Δοκιμασμένη Μέθοδος Εύρεσης Νέων Πελατών.
 • Ποιος Παράγοντας είναι πιο σημαντικός: Η «Οργάνωση» ή η «Ικανότητα»
 • Γιατί η Σταθερή και Οργανωμένη Δραστηριότητα παράγει Αποτελέσματα.
 • Πώς η Δραστηριότητα Εύρεσης Πελατών εξελίσσεται σε μια Ευχάριστη Διαδικασία με μετρήσιμα αποτελέσματα.
 • Σύγχρονες Εξελίξεις της Επιστήμης του «Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών» λύνουν μόνιμα το πρόβλημα της συνεχούς εύρεσης νέων Πελατών
 • Πώς καλλιεργείται η «Πίστη» του Ασφαλιστή στην Αποτελεσματικότητα των Δύο Μηχανισμών που χρησιμοποιεί.
 • Πώς Συνειδητοποιεί ο Υποψήφιος Πελάτης την «Αξία και την Αναγκαιότητα» της Ασφάλειας και Αποφασίζει να Ασφαλιστεί.
 • Η Παραγωγικότητα της «Οργανωμένης Παρουσίασης».
 • Η Αποτελεσματικότητα του «Νόμου των Πιθανοτήτων».
 • Η Συμμετοχική Πώληση των Ερωτήσεων υποχρεώνει τον Πελάτη να «Συνειδητοποιεί την Ανεκτίμητη Αξία της Ασφάλισης».
 • Πώς η Οργανωμένη Παρουσίαση δίνει έγκαιρες Απαντήσεις στις 4 Μοναδικές Αντιρρήσεις των Υποψηφίων Πελατών.
 • Πώς Λειτουργούν οι Δϋο Μηχανισμοί «Εύρεσης Πελατών» και Πώλησης» Επίδειξη από τον Εισηγητή με Πραγματικούς Πελάτες
 • Στην Εποχή μας, η Ευφράδεια, η Ετοιμολογία και η Εμφάνιση δεν αρκούν.
  Η εποχή μας απαιτεί Οργανωμένη Δραστηριότητα και Υπηρεσίες Ουσίας!

Προγραμματίστε το δικό σας Πρόγραμμα σε συνεννόηση με τη Morax, για να βελτιωθεί Ουσιαστικά η Παραγωγικότητά σας, το Εισόδημά σας και να ενισχυθεί η Παραγωγικότητα του Πρακτορείου σας. Η Morax για 28 χρόνια επιβεβαιώνει την Αξία των Προγραμμάτων της.
Πληροφορίες κα Αικατερίνη Τσίπη, (210) 9578130 info@morax.gr


2 Comments

2 Σχολια

 1. ΒΑΣΩ

  Feb 2, 2009 at 5:08 PM

  με ενδιαφερει το προγραμμα εκπαιδευσης.ειμε αφαλιστικος συμβουλος κ θα ηθελα να μαθω με ποιες εταιριες συνεργαζεστε.παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μου.ευχαριστω.

 2. Μαργαρίτα Μιχαήλ

  Jun 28, 2010 at 5:05 PM

  έχω παρακολουθήσει στη σχολή σας ένα φοβερό σεμινάριο με τίτλο “πως έλεισα το πρόβλημα της στρατολόγησης” . ήταν το 1994 με ομιλητή τον Vasil Ivanov. θα ήθελα πολύ να έχω κάποια σχόλια του σεμιναρίου και να μάθω για τον κον Ivanov.

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − 6 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Το Επιμορφωτικό μέρος του Insurance Daily!! https://www.insurancedaily.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-insurance-weekly/