Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Χ. Κάτσιος – Groupama: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στο… DNA μας

Χ. Κάτσιος

 

Στους κλάδους οχημάτων, τις ασφαλίσεις υγείας και τα ομαδικά συμβόλαια εστιάζει τη στρατηγική της η Groupama Ασφαλιστική, προσθέτοντας στην επιχειρηματική της φαρέτρα τεχνολογικά εργαλεία που εναρμονίζουν τη λειτουργία της με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Όπως αναφέρει ο Χρήστος Κάτσιος, Γενικός Διευθυντής, τo 2016 η Εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει θετικά αποτελέσματα και ανοδικούς δείκτες. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Ασφαλιστικό Marketing», ο κ. Κάτσιος επισημαίνει ότι:

  • Το νέο πλαίσιο, στο στάδιο της πλήρους εφαρμογής του, αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.
  • Το ζητούμενο με τις ΕΠΥ είναι να ανταγωνίζονται με τους ίδιους όρους και αρχές επιχειρηματικότητας και φερεγγυότητας.
  • Η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία με την «Corallia» για δράσεις τόνωσης και προώθησης της καινοτομίας, αλλά και για την υιοθέτηση ενός μεγάλου hackathon με ασφαλιστική θεματολογία.

Με βάση τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα πώς εκτιμάτε ότι θα κλείσει σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων το 2016 για την Groupama;

Είναι γεγονός ότι, σε αντιδιαστολή με τους γενικούς οικονομικούς δείκτες της χώρας, και παρά το δύσκολο υφεσιακό περιβάλλον, η Groupama Ασφαλιστική συνέχισε την ανοδική πορεία της, παρουσιάζοντας κέρδη μετά φόρων €10,02 εκατ. για τη χρονιά που μας πέρασε.

Σε συνέχεια της καλής –για εμάς– χρονιάς που πέρασε και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αστάθειας που διαμορφώνονται, στοχεύουμε βάσει τακτικού μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και στοχοθέτησης, το 2016 να συνεχίσουμε τη θετική μας πορεία, παρουσιάζοντας περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο Αυτοκινήτου, ατομικής ασφάλισης Υγείας και των ομαδικών Συμβολαίων. Ήδη με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου 2016, διατηρούμε τη δυναμική μας στον κλάδο αυτοκινήτου όπου αυξήσαμε περαιτέρω το στόλο κατά 4,5%, ενώ και το χαρτοφυλάκιο του κλάδου υγείας παρουσιάζει αύξηση κατά 6,8% σε σχέση με το 2015.

Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει τα αποτελέσματά σας η εφαρμογή του Solvency II;

Η Groupama Ασφαλιστική μέσα από μια μακρά διαδικασία προετοιμασίας για την εφαρμογή του Solvency II, έχει θέσει ως κεντρική αρχή λειτουργίας την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας του λειτουργικού μοντέλου επιτυγχάνοντας, τόσο τη σταθερά υψηλή κερδοφορία, όσο και τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Από την άλλη πλευρά, παρά τα οφέλη από την υιοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου, η εφαρμογή του έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους, μια επιβάρυνση που έχει ήδη προϋπολογισθεί και ενσωματωθεί στο επιχειρησιακό μας πλάνο. Κατά συνέπεια, εκτιμώντας τα –θετικα– εν καιρώ οφέλη στην Groupama Ασφαλιστική θα τολμούσα να πω, ότι το Solvency II θα ευνοήσει μεσοπρόθεσμα την αποδοτικότητά μας.

Επιπρόσθετα, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου και, καθώς η αποσαφήνιση των απαιτήσεων και τα εκτελεστικά μέτρα υλοποίησης είναι σε εξέλιξη σε αυτό το στάδιο, οι μακροοικονομικές και οικονομικές επιπτώσεις του Solvency II είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια στην ελληνική αγορά.

Το Solvency II θα ευνοήσει μεσοπρόθεσμα την αποδοτικότητά μας

katsios-1

Σε βάθος χρόνου ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές που θα δούμε σε επίπεδο ασφαλιστικής αγοράς λόγω του νέου κανονιστικού πλαισίου;

Με την εισαγωγή του Solvency II, η Ε.Ε. εισάγει ένα νέο ρυθμιστικό καθεστώς όσον αφορά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στον τομέα της ασφάλισης, βελτιώνοντας τις πρακτικές προληπτικής εποπτείας. Κύριος στόχος είναι, να βελτιωθεί η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής αγοράς και, κατ΄ επέκταση να εγγυηθεί τη σταθερότητα του συστήματος, προσφέροντας έτσι στους ασφαλισμένους την απαιτούμενη σιγουριά για τα συμβόλαιά τους. Χωρίς αμφιβολία, το νέο κανονιστικό πλαίσιο, εισάγει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων προκειμένου να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η λήψη διορθωτικών μέτρων στη σωστή, για την κάθε εταιρεία, χρονική στιγμή. Συμπερασματικά, αναμένουμε το νέο πλαίσιο, στο στάδιο της πλήρους εφαρμογής του, να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.

Ο συνδυασμός της επιβάρυνσης στο κόστος λειτουργίας που επιφέρει το SII, κυρίως λόγω των αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων, και του υφιστάμενου οικονομικού περιβάλλοντος, αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά. Μάλιστα, αναμένουμε σε βάθος χρόνου να οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού με αναθεώρηση των προσφερόμενων προϊόντων ως συνέπεια, τόσο της πιο ολοκληρωμένης αξιολόγησης των ενδεχόμενων κινδύνων και της πιο ορθολογικής κοστολόγησης, όσο και ως συνέπεια των ραγδαία μεταβαλλόμενων αναγκών του καταναλωτή. Πεποίθησή μας είναι, ότι η «επόμενη ημέρα» δημιουργεί ευκαιρίες στις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες με τη σωστή πολιτική δίνουν ακόμα υψηλότερο όφελος στον πελάτη.

Πώς σκοπεύετε να αυξήσετε το μερίδιο αγοράς σας και σε ποιους κλάδους βλέπετε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη;

Τα πρόσφατα αποτελέσματα που ανακοινώσαμε, υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας να κάνουμε όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας, του έμψυχου δυναμικού μας, καθώς και του δικτύου συνεργατών μας. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην υποχρέωσή μας για συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, χωρίς καμία έκπτωση στην εταιρική μας Στρατηγική, Αποστολή, Όραμα και Αξίες. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνει την ενίσχυση της θέσης και τη διατήρηση της κερδοφορίας μας, μέσω της συνετής διαχείρισης, αλλά και των καινοτόμων προγραμμάτων και λύσεων, προς όφελος των πελατών μας, στοχεύοντας η Εταιρεία με τις ψηφιακές εξελίξεις να καταστεί ακόμη πιο φιλική προς τον πελάτη και το συνεργάτη, με εύκολες και απλές διαδικασίες.

Η Groupama Ασφαλιστική συγκεκριμένα, χωρίς να παραμελεί τους άλλους υφιστάμενους κλάδους ασφάλισης (π.χ. σκάφη, μεταφορές κ.ά.) που έχουν μακροοικονομική εξάρτηση, θα συνεχίζει να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιό της, και κατ’ επέκταση το μερίδιο αγοράς της, στους κλάδους της ατομικής ασφάλισης Υγείας, των ομαδικών Συμβολαίων, του Αυτοκινήτου, αλλά και στον παραδοσιακά μεγάλο για την Εταιρεία, κλάδο Πυρός με δεδομένη τη μακρά παρουσία και τεχνογνωσία στην ελληνική αγορά, αλλά και επωφελούμενη από τη διεθνή εμπειρία του Ομίλου στον τομέα αυτό. Συμπληρωματικά, προς την κατεύθυνση αυτή, δίνουμε συνεχώς έμφαση στη βελτίωση της εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών, προσαρμόζουμε τις υποστηρικτικές λειτουργίες, αξιοποιώντας τα νέα τεχνολογικά εργαλεία με τη δημιουργία ειδικών κόμβων επεξεργασίας, ώστε να προσφέρουμε στον πελάτη άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, διασφαλίζοντας ταχύτητα και αξιοπιστία υπηρεσιών. Και σε αυτή μας την προσπάθεια αξιοποιούμε την τεχνογνωσία που παρέχεται μέσα από τη συμμετοχή μας στα μεγάλα έργα του Ομίλου Groupama.

Με απλά λόγια, συνεχίζοντας την επένδυση στο μέλλον, εστιάζουμε συνεχώς σε ενέργειες λειτουργικής αναβάθμισης στην πλειονότητα των κατηγοριών δράσης της Εταιρείας.

Αυξήσαμε το στόλο μας κατά 4,5%. Ταυτόχρονα το χαρτοφυλάκιο του κλάδου υγείας παρουσιάζει αύξηση 6,8%

Ποια είναι η στρατηγική της Εταιρείας στον κλάδο αυτοκινήτου τα επόμενα χρόνια δεδομένου και του ανταγωνισμού που προέρχεται από τις ΕΠΥ αλλά και τη συνεχή μείωση των ασφαλίστρων;

Προφανώς είμαστε παρόντες στη νέα αυτή πραγματικότητα, της λειτουργίας εταιρειών με το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, μιας καθ΄ όλα νόμιμης πραγματικότητας και με εμφανείς τάσεις διεύρυνσης στην ελληνική αλλά και στην Ευρωπαϊκή αγορά. Προσωπικά, και όσον αφορά στις ΕΠΥ νομίζω, ότι το θέμα δεν ήταν ποτέ η παρουσία ενός νέου τύπου εταιρείας στην Ελλάδα. Είναι προφανές, ότι κανένας από την υπάρχουσα ασφαλιστική αγορά δεν θα μπορούσε να θέσει ζήτημα ορίων στην είσοδο νέων παικτών στην αγορά, αντιτίθεται άλλωστε και στη φιλοσοφία της Ε.Ε. περί προώθησης της ελεύθερης αγοράς και εργασίας εντός της Ένωσης. Το ζητούμενο όμως είναι, να ανταγωνίζονται με τους ίδιους όρους και αρχές επιχειρηματικότητας και φερεγγυότητας. Σε αυτό το σημείο, η όποια ανησυχία διαφαίνεται περισσότερο στη δυνατότητα κάλυψης των ασφαλισμένων στην Ελλάδα, σε περίπτωση αδυναμίας συνέχισης της δραστηριότητας κάποιας τέτοιας εταιρείας.
Έχοντας εδώ και χρόνια διαμορφώσει άποψη και εμπειρία, μέσα από την πολυετή μας παρουσία στην Ελλάδα, για τον κλάδο Αυτοκινήτου και για τα σημεία «κλειδιά» της υγιούς διατήρησής του, στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου μας, κάτω από ένα κερδοφόρο πάντα πρίσμα τακτικών κινήσεων, που στηρίζονται σε συγκεκριμένα όρια για το επίπεδο των ασφαλίστρων. Όρια που δεν πρέπει ούτε για βραχυχρόνιους ελιγμούς να παραβιαστούν, και φυσικά δεν θα παραβιαστούν!

Επιστρέφοντας σε εμάς, θέλω να τονίσω, πως παραμένουμε προτιμητέοι από μια σημαντική μερίδα συνεργατών και πιστών πελατών της αγοράς, που – σε πείσμα των καιρών – εμμένουν στην ασφάλιση των αυτοκινήτων τους σε μια από τις «παραδοσιακές» δυνάμεις της αγοράς.

Και ας μην ξεχνάμε, ότι στον κλάδο Αυτοκινήτου στον οποίο αναφερόμαστε, εκτιμάται ότι ακόμα και σήμερα, καταγράφονται 600.000 και πλέον οχήματα ασφαλισμένα σε ΕΠΥ και ένα ισόποσο περίπου νούμερο ανασφάλιστα οχήματα…

katsios-2

Είναι στη φιλοσοφία της Groupama ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εταιρείας και πώς μεταφράζεται η φιλοσοφία αυτή στην πράξη;

Χωρίς αμφιβολία ο κλάδος των Ασφαλειών στην Ελλάδα εξελίσσεται πιο γρήγορα από ποτέ. Νομίζω πως θα συμφωνήσουμε, πως μπορεί μεν η δυναμική ενός digital μοντέλου ανάπτυξης, όπως και η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό (ήδη το Gamification και Augmented Reality μπαίνουν σταθερά στη φαρέτρα του ελληνικού μάρκετινγκ), να έχει όντως εμπεδωθεί ως εταιρική προτεραιότητα σήμερα, όμως στην πράξη, η μετουσίωση ελαφρώς καθυστερεί.

Εντούτοις, στις ταχύτητες και στις προοπτικές αυτές, κινείται εδώ και αρκετό καιρό η φιλοσοφία της Groupama Ασφαλιστικής, αντιμετωπίζοντας τις ψηφιακές προκλήσεις και εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες ευελιξίας για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της απλοποίησης των διαδικασιών της. Με άλλα λόγια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στο… DNA μας.

Και δεν είναι κάτι καινούργιο για την Groupama Ασφαλιστική. Εδώ και χρόνια, θεωρούμε μείζονος σημασίας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρείας, επενδύοντας κεφάλαια στην ψηφιακή τεχνολογία με στόχο την περαιτέρω απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού, οδηγώντας ταυτόχρονα σε μείωση των λειτουργικών εξόδων, αλλά και σε άνοιγμα νέων αγορών και εναλλακτικών καναλιών πώλησης. Έχουμε ήδη αναπτύξει ψηφιακής τεχνολογίας εργαλεία, όπως την πλατφόρμα «Cheetah», που δημιουργήθηκε με σκοπό τη μετάλλαξη του μοντέλου συνεργασίας μας με ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες. Μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, το 100% των εργασιών retail της Εταιρείας πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά. Αντίστοιχα, υπήρξαν τεχνολογικές προσαρμογές και σχετικά παραδείγματα απλοποίησης τρόπων πληρωμής και περαιτέρω βελτίωσης της ταχύτητας ανταπόκρισης σε πελάτες και συνεργάτες. Ένα εταιρικό οικοσύστημα δηλαδή, που εξελίσσεται για τον εργαζόμενο, πελάτη και συνεργάτη, σε σημείο συνάντησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, αλλά και διαδραστικής επικοινωνίας.

Στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου μας, κάτω από ένα κερδοφόρο πρίσμα τα κτικών κινήσεων

Επιπλέον, παρακολουθώντας τις ευρωπαϊκές εξελίξεις τεχνολογίας και ασφάλισης, είμαστε μάρτυρες στις πρώτες συμφωνίες μεταξύ Αυτοκινητοβιομηχανιών και Ασφαλιστικών Εταιρειών, για τη διάθεση στοιχείων οδηγικής συμπεριφοράς στις Ασφαλιστικές Εταιρείες με στόχο την αξιοποίηση των δεδομένων σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν εξατομικευμένα μοντέλα τιμολόγησης με βάση την εκτίμηση κινδύνου και τη συμπεριφορά του κάθε οδηγού. Δεδομένου ότι το 2020, η απόλυτη πλειονότητα της αγοράς νέων αυτοκινήτου θα είναι ήδη εφοδιασμένη με τέτοια συστήματα connected drive, οι αναγωγές για τις επιπτώσεις στα μοντέλα ασφάλισης είναι δικές σας.

Χάρη στις τάσεις αυτές, καθώς και σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από τη διεθνή στρατηγική της Groupama, η Εταιρεία αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με παρουσία του Ομίλου στα τεχνολογικά δρώμενα της Silicon Valley, ενισχύουμε στην Ελλάδα συνεχώς τις ψηφιακές δεξιότητες του έμψυχου δυναμικού, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων εφαρμογές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.

Στο σημείο αυτό, δράττομαι της ευκαιρίας να σας αποκαλύψω, πως πριν λίγο καιρό ενεργοποιήσαμε μια στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia» για σειρές δράσεων τόνωσης και προώθησης της καινοτομίας, αλλά και για τρόπους σύνδεσης της δομής της Groupama Ασφαλιστικής με μοντέρνα επιχειρησιακά μοντέλα λειτουργίας, καθώς επίσης και για την υιοθέτηση ενός μεγάλου hackathon με ασφαλιστική θεματολογία!

Με τέτοια γερά θεμέλια, μας επιτρέπεται πλέον να είμαστε αισιόδοξοι για το «ψηφιακό» μας μέλλον.

Πηγή: asfalistikomarketing.gr

Γίνετε Συνδρομητές τώρα!

 


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Χ. Κάτσιος - Groupama: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στο... DNA μας! https://www.insurancedaily.gr/ch-katsios-groupama-o-psifiakos-metaschimatismos-ine-sto-dna-mas/