Συνεντεύξεις

Ευέλικτα σχήματα εισφορών και εργαλεία ενημέρωσης για τις συντάξεις


Στις επερχόμενες αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα αναφέρεται σε συνέντευξή της στο «ΑΜ» η Μαρία Παπαδάτου, Διευθύντρια Τομέα Ομαδικών Ασφαλίσεων στην Groupama. Όπως επισημαίνει χρειάζεται αφενός ευελιξία στο μοντέλο που θα εφαρμοστεί και αφετέρου τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας και πληροφόρησης των ασφαλισμένων.

συνέντευξη της Μαρίας Παπαδάτου, Διευθύντριας Τομέα Ομαδικών Ασφαλίσεων στην Groupama

Η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί με το βέλτιστο τρόπο η μελλοντική σύνταξη του νεοεισερχόμενου εργαζόμενου;

Ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης αποτελεί σήμερα το πιο γρήγορα εξελισσόμενο και συνάμα κομβικό τμήμα του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Πράγματι, οι νέοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα τον αξιοποιήσουν περισσότερο και σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, αναμένεται να είναι σημαντικά διαφοροποιημένο από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Υπό αυτό το πρίσμα, κρίνεται σημαντικό να ληφθούν υπόψη επιμέρους χαρακτηριστικά της επαγγελματικής τους ζωής, όπως ενδεχομένως η καθυστέρηση εισόδου στην εργασία, το αρχικώς περιορισμένο εισόδημα και τα τυχόν κενά ασφάλισης (από περιόδους ανασφάλιστης εργασίας, εργασίας στο εξωτερικό, ανεργίας), παράγοντες δηλαδή που, αν δεν υπάρξει σχετική πρόβλεψη, δημιουργούν δυσκολία στη δημιουργία του απαραίτητου συνταξιοδοτικού κεφαλαίου. Επιπλέον, θεωρώντας δεδομένη την εξοικείωση των νέων με την τεχνολογία, τη γρήγορη επικοινωνία και την ενημέρωση, δημιουργούνται υψηλές απαιτήσεις εξατομικευμένης πληροφόρησης και διαχείρισης, προκειμένου να υποστηριχτεί ένα οικονομικό πλαίσιο προαιρετικού χαρακτήρα, όπως είναι σήμερα ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης. Κατά συνέπεια καθίσταται αναγκαία η παροχή ευέλικτων σχημάτων (ενδεχομένως τακτικών και εκτάκτων συμπληρωματικών) εισφορών, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας ενημέρωση και ευκολία παρακολούθησης των ατομικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών.

Με αυτό τον τρόπο, θα είναι ορατή η ανταποδοτικότητα των εισφορών στο πλαίσιο του κεφαλαιοποιητικού συστήματος λειτουργίας του δεύτερου πυλώνα, καθώς και αναγνώριση μεταφερόμενων συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, τουλάχιστον μέσω επαγγελματικών ομάδων και ευρωπαϊκών χωρών. Το σίγουρο είναι ότι οι νέοι εργαζόμενοι χρειάζονται ευέλικτες επιλογές συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουν κατανοητή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Στην Groupama έχουμε ήδη αναγνωρίσει τις ανάγκες αυτές, μέσα από την εμπειρία των προγραμμάτων του τρίτου πυλώνα και ο σχεδιασμός ακολουθεί πάντοτε αυτή την κατεύθυνση. Οι επερχόμενες αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα, οφείλουν να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο προφίλ ασφάλισης, και αυτό θα γίνει δυνατό μόνο μέσα από τέτοιες υποδομές.

Σε τι βαθμό και με τι τρόπο θα μπορούσαν να συμμετάσχουν οι ασφαλιστικές στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης; Είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ο Κλάδος για να διεκδικήσει κεντρικό ρόλο στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση;

Προς το παρόν η νομοθεσία για τα Επαγγελματικά Ταμεία θέτει τις βάσεις για σύγχρονα συνταξιοδοτικά σχήματα και για υψηλή ποιότητα επενδυτικών επιλογών, εποπτείας, διαφάνειας και ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που απαιτεί από τους διαχειριστές ασφαλιστική και επενδυτική τεχνογνωσία, τακτική ανταπόκριση σε σειρά ελέγχων και αναφορών προς μια σειρά θεσμικών οργάνων, καθώς και υποδομές ασφαλιστικής διαχείρισης και αναλυτικής προσωπικής ενημέρωσης των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ρόλο διαχειριστή μπορούν να αναλάβουν ΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΟΕΕ, ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Προβάδισμα από πλευράς τεχνογνωσίας έχουν εξ αντικειμένου οι ασφαλιστικές εταιρείες, ιδίως εκείνες που έχουν πείρα στη διαχείριση ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων και στην αξιοποίηση επενδυτικών εργαλείων για την προσφορά περισσότερων εναλλακτικών. Οι τελευταίες, προφανώς ενδιαφέρονται και ήδη προετοιμάζονται να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα. Η Groupama είναι μία εταιρεία με παράδοση στη διαχείριση ομαδικών συμβολαίων, με κάποια από αυτά να αποτελούν πολυετείς συμβάσεις πολυμελών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων μεγάλων ομίλων. Διαθέτει επίσης υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό σχετικά με θέματα συντάξεων και επενδύσεων και παράλληλα την εγγύηση υποστήριξης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας που εξασφαλίζει ο πολυεθνικός της χαρακτήρας. Επιπλέον, επενδύει με συνέπεια σε νέες ευέλικτες μηχανογραφικές εφαρμογές που βελτιώνουν την επικοινωνία με τον πελάτη, την καθημερινή του ενημέρωση και την κατανόηση των επιλογών που του προσφέρονται. Το μότο της Groupama «κάνουμε την ασφάλιση απλή», αντικατοπτρίζει απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε με στόχο να παρουσιάζουμε και να διαχειριζόμαστε μαζί με τον πελάτη τις ποικίλες επενδυτικές και συνταξιοδοτικές του επιλογές. Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι απλά το επόμενο βήμα.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Οκτωβρίου 2019


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + twenty =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ευέλικτα σχήματα εισφορών και εργαλεία ενημέρωσης για τις συντάξεις! https://www.insurancedaily.gr/eyelikta-schimata-eisforon-kai-ergale/