ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Στις ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗ από την ίδρυσή τους το 1979, γνωρίζαμε ότι οι συνθήκες τόσο στην Διεθνή όσο και στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά «απαιτούν» από τους Επαγγελματίες Διαμεσολαβούντες να έχουν άρτια οργάνωση, εξειδικευμένα στελέχη και προσωπικό, να διαθέτουν υψηλό επίπεδο μηχανοργάνωσης αλλά κυρίως την απαραίτητη εκείνη ευελιξία και διορατικότητα ώστε να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις διαρκείς εξελίξεις της Ασφαλιστικής Αγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗ

Στις ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗ αντιμετωπίσαμε διαχρονικά με επιτυχία την πρόκληση αυτή, παρέχοντας πάντοτε στους πελάτες της, Ανταγωνιστικούς Όρους και Αποτελεσματικές Ασφαλιστικές Λύσεις στις ανάγκες τους. Για να πετύχουμε στα παραπάνω έχουμε αναπτύξει στέρεες συνεργασίες με τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρίες της Ελληνικής αγοράς οι οποίες συνδυαζόμενες με την επαγγελματική μας Υπευθυνότητα, την Διαπραγματευτική μας Δυνατότητα και την Τεχνογνωσία στον Ασφαλιστικό Χώρο, εγγυώνται στους πελάτες μας την ευρύτερη δυνατή κάλυψη με τα πλέον Ανταγωνιστικά Ασφάλιστρα και παράλληλα την γρήγορη είσπραξη των Αποζημιώσεων. Η μεγάλη μας πείρα σε κάλυψη διάφορων ασφαλιστικών κινδύνων, είναι πάντοτε στην διάθεση των πελατών μας, οι οποίοι απαιτούν λύσεις στα σημερινά νέα και περισσότερο σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν.

Our Service

Expertise

Clients

Portfolio

Address:

  • Ελευθερίου Βενιζέλου 37, 185 32 Πειραιάς
  • 2104134265
  • info@boulinakis.gr

Contact Form