ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΑΒΑΞ: Έμπειρα άτομα για στελέχωση του τμήματος ασφαλίσεων

ΑΒΑΞ
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΑΞ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους ομίλους , στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναζητούμε έμπειρα άτομα για στελέχωση του τμήματος ασφαλίσεων.

Η θέση έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση Corporate Kινδύνων του Ομίλου ΑΒΑΞ στις Τεχνικές Ασφαλίσεις (Κατά Παντός Κινδύνου Έργων), Γενικής Αστικής Ευθύνης, Περιουσίας. Ο/η υποψήφιος/α αναφέρεται στον Προϊστάμενο Τμήματος Ασφαλίσεων του Ομίλου.

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες

 • Μελέτη ασφαλιστικού κινδύνου, προσδιορισμός κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων
 • Ανάλυση συμβατικών απαιτήσεων ασφάλισης και λοιπών ευθυνών επί εργολαβικών συμβάσεων ή προκηρύξεων διαγωνισμών
 • Σχεδιασμός ασφαλιστικού προγράμματος και RFP’s για έρευνα ασφάλισης στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά
 • Επικοινωνία με Μεσίτες Ασφάλισης και Ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση προσφορών ασφάλισης, κατάρτιση συγκριτικού πίνακα
 • Διαπραγμάτευση προσφορών για τοποθέτηση κίνδυνων
 • Ενημέρωση μητρώου ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ανανεώσεις ή παρατάσεις
 • Διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων & ζημιών
 • Επιθεωρήσεις έργων (site surveys)
 • Σχεδιασμός διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων & ασφαλιστικών προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 έτη ως Underwriter σε ασφαλιστική εταιρία ή
 • Μεσιτική εταιρία με εμπειρία σε Τεχνικές Ασφαλίσεις (Κατά παντός Κινδύνου Έργων- CAR), Γενικής Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής Ευθύνης, Περιουσίας
 • Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο, ασφαλιστική ορολογία
 • Αρίστη γνώση όρων ασφάλισης διαφορετικών κλάδων
 • Μεθοδικότητα, παρατηρητικότητα, οργανωτικές δεξιότητες
 • Αποφασιστικότητα, ευελιξία
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη
 • Επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Πνεύμα ομαδικότητας, εργατικότητα και υπευθυνότητα
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXINSUR23
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπόψη Κας Α.Εξάρχου
Τηλ.:210-6375762,
E-mail: humres@avax.gr
website: www.avax.gr