ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Θέση στελέχους IT Support στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ

Γενική Πανελλαδική
Αθήνα
Full Time 
Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, μία εξειδικευμένη ασφαλιστική επιχείρηση με 45ετή φερέγγυα παρουσία στην ασφαλιστική αγορά, ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη της θέσης του IT Support

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενική Πανελλαδική

Αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, που συνεχώς εξελίσσεται, επενδύοντας συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις νέες τεχνολογίες. Με αδιάλειπτη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και με έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ο οποίος για το έτος 2021 διαμορφώθηκε σε 379%, καθώς και με συνεχή ποιοτική υποστήριξη και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της, η εταιρία αναδεικνύεται σε κορυφαία ασφαλιστική επιχείρηση, που παρέχει τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα δραστηριότητάς της. Συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό επιλεγμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πανελλαδικά και έχει το δικό της Πρακτορείο ασφαλίσεων, την GP Agents A.E (www.agents.gr), η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες με εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, μία εξειδικευμένη ασφαλιστική επιχείρηση με 45ετή φερέγγυα παρουσία στην ασφαλιστική αγορά, ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη της θέσης του IT Support στα κεντρικά γραφεία της στο Σύνταγμα.

Kύριες Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες για την αντιμετώπιση, παρακολούθηση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων, παρέχοντας την πρώτη γραμμή υποστήριξης,
 • Υποστήριξη τελικών χρηστών κατά τη χρήση των εταιρικών εφαρμογών,
 • Εγκατάσταση υπολογιστών, περιφερειακών και συστημάτων λογισμικού και την αντιμετώπιση προβλημάτων,
 • Βοήθεια σε ad-hoc έργα μηχανογράφησης.
 • Ανάληψη έργων πληροφορικής μικρού μεγέθους σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου του Tμήματος Μηχανογράφησης.

Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ ή ανάλογο εξωτερικού στον τομέα της Πληροφορικής,
 • 3+ έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση,
 • Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων αρχιτεκτονικής Microsoft,
 • Καλή κατανόηση του Microsoft Office 365\Exchange Online και του PowerShell.
 • Βασικές γνώσεις Microsoft SQL Server,
 • Η εμπειρία στο Microsoft Dynamics NAV/BC θα θεωρηθεί ως ισχυρό πλεονέκτημα,
 • Κατανόηση καλωδίωσης, patching, rack server, PBX, Τηλεφωνία,
 • Η γνώση Διαχείρισης Συστήματος και Ασφάλειας Πληροφοριών θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν,
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών,
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Άνετη και αποτελεσματική επικοινωνία,
 • Δεξιότητες επίλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων,
 • Διάθεση για απόκτηση και μετάδοση γνώσεων,
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια,
 • Ομαδικότητα και συνεργασία,
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας,
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον,
 • Προοπτικές εξέλιξης,
 • Συνεχή εκπαίδευση,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail hr@genpan.gr με την ένδειξη “It Support”

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια.