ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Θέση στελέχους στην Εμπορική Διεύθυνση της Συνεταιριστικής

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Η Συνεταιριστική Α.Ε.Ε.Γ.Α. αναζητά στέλεχος στην Εμπορική Διεύθυνση ως Επιθεωρητή Πωλήσεων.

Γενική Περιγραφή Καθηκόντων:

  • Πρόσκτηση δικτύου συνεργατών
  • Υποστήριξη υφιστάμενων συνεργατών
  • Εκπαίδευση συνεργατών στις πλατφόρμες και τα προϊόντα της εταιρείας
  • Παρακολούθηση και υλοποίηση στόχων
  • Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση com@syneteristiki.gr
  • Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.