ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Διοικητικός στον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλειών Ζωής και Υγείας

Safe Plus
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η SAFE PLUS επιθυμεί να προσλάβει Διοικητικό στον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλειών Ζωής και Υγείας, με προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών, σε αντίστοιχη θέση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Safe Plus

Η εξειδίκευση αυτή, μοναδική στο χώρο, μας δίνει τη δυνατότητα της αναλυτικής προσέγγισης των προγραμμάτων Ζωής / Υγείας / Συντάξεων που διατίθενται στην Αγορά, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τις βέλτιστες λύσεις για τις ειδικές, προσωπικές ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου. Η προσέγγιση αυτή επεκτείνεται και στους συνεργάτες μας, ώστε να τους προσφέρει την απαραίτητη, οργανωμένη πληροφόρηση για να εξυπηρετούν πληρέστερα και ταχύτερα τους ασφαλισμένους τους. Στο πλαίσιο και στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία μας σχεδίασε μια εντελώς πρωτοποριακή διαδικασία / πρόγραμμα ασφάλισης, το SafePlus / Νοσοκομειακό, σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία Generali, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά στην Ελληνική Αγορά.

Η SAFE PLUS επιθυμεί να προσλάβει Διοικητικό στον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλειών Ζωής και Υγείας, με προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών, σε αντίστοιχη θέση.

Περιγραφή θέσης:

 • Υποστήριξη Πωλήσεων – Operation ( Προσφορές / Εγκατάσταση Συμβολαίων / Διαχείριση Ασφαλιστηρίων / Αποζημιώσεις )
 • Εξυπηρέτηση Συνεργατών / Πελατών
 • Επικοινωνία με Ασφαλιστικές Εταιρίες για ορθή διαχείριση Ασφαλιστικών Εργασιών

Απαραίτητες Ικανότητες:

 • Εξοικείωση με τα WorkFlows του Κλάδου των Ομαδικών Ασφαλειών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση όρων παροχών και διαδικασιών κλάδου ζωής και υγείας
 • Άριστη Γνώση MS Office
 • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης.
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ, σε τομέα συναφές με την Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Στατιστική ή την ασφαλιστική επιστήμη, θα εκτίμηση ως επιπρόσθετο προσόν
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση πρακτορειακής ή ασφαλιστικής εταιρείας στον κλάδο Ζωής και Υγείας. Προϋπηρεσία στον κλάδο Oμαδικών Zωής και Υγείας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Ομαδικό πνεύμα

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο Αποδοχών, αναλόγως προσόντων
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας, μετά τον πρώτο χρόνο συνεχούς εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θα διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα . Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο taniak@kirlakis.gr.