ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Επιθεωρητής στην Διεύθυνση Πωλήσεων

ARAG Hellas
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ARAG Hellas - Νομική Προστασία αναζητεί συνεργάτη του τομέα των Πωλήσεων, προκειμένου να ενταχθεί ως Επιθεωρητής στην Δ/νση Πωλήσεων της εταιρίας στην Αθήνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARAG Hellas

Η ARAG Hellas – Νομική Προστασία αναζητεί συνεργάτη του τομέα των Πωλήσεων, προκειμένου να ενταχθεί ως Επιθεωρητής στην Δ/νση Πωλήσεων της εταιρίας στην Αθήνα.

Η γενική αλλά και η ασφαλιστική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι επαγγελματικές γνώσεις, η εμπειρία, οι διασυνδέσεις σε συνδυασμό με την διεισδυτική ικανότητα σε δίκτυα και οργανισμούς πωλήσεων, η προσήλωση σε στόχους και η αποτελεσματικότητα των ενδιαφερομένων θα είναι από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης που θα ληφθούν υπόψιν.

Θα εκτιμηθούν επίσης ο βαθμός της διορατικότητας και της καινοτόμου άποψης, η ικανότητα κατάρτισης σχεδίων δράσης και μέτρησης του αποτελέσματος, ο βαθμός αφομοίωσης των εταιρικών προτύπων και αρχών μαζί με τη διάθεση για αρμονική συνεργατικότητα και συναντίληψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σας στην ηλεκτρ. διεύθυνση: sales@ARAG.gr

Η προβλεπόμενη αμοιβή προκύπτει μέσα από ένα σύστημα μικτών παροχών (μισθός, προμήθεια, ασφάλιση, έξοδα κίνησης κ.λπ.) που θα συζητηθούν κατ’ ιδίαν.