ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται HR Administrator

Veritas Consultants
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Admin/Human Resources Μισθός: Εμπειρία:1 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Veritas Consultans ΙΚΕ επιθυμεί να προσλάβει HR Administrator με έδρα τον Πειραιά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Veritas Consultants

Σύμβουλοι με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και απόλυτο επαγγελματισμό απαρτίζουν την εταιρία μας, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Τα στελέχη μας συνεχώς εκπαιδεύονται και καταρτίζονται πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο, δεδομένου ότι είναι μονόδρομος για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων και στοχεύοντας πάντα στη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Με συνεχή εργασία και προσήλωση στις ανάγκες των πελατών μας, δημιουργούμε το οικονομικότερο και πιο ταιριαστό ασφαλιστικό πλάνο προσαρμοσμένο στα μέτρα και τις απαιτήσεις τους. Εξετάζουμε τον καθένα ξεχωριστά, εκεί αποδίδουμε την αμέριστη και αδιάλειπτη εμπιστοσύνη που καθημερινά απολαμβάνουμε.

Η Veritas Consultans ΙΚΕ επιθυμεί να προσλάβει HR Administrator με έδρα τον Πειραιά.

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Ευθυγράμμιση πρακτικών και περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλιών ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική
 • Διαχείριση της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων
 • Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
 • Καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμός πλάνου εκπαίδευσης στο πλαίσιο ανάπτυξης προσωπικού
 • Παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος αξιολόγησης απόδοσης
 • Διαχείριση αιτημάτων, παραπόνων ή άλλων θεμάτων των εργαζομένων
 • Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου εργαζομένων
 • Επικαιροποίηση περιγραφών θέσεων εργασίας
 • Διατήρηση άριστου εργασιακού κλίματος, με έμφαση στην άριστη συνεργασία όλων των τμημάτων της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Προϋπηρεσία 1 έτος σε οργανωμένο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, εργαλεία Internet)
 • Ικανότητα ενεργητικής ακρόασης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια, μεθοδικότητα και οργάνωση χρόνου
 • Ακεραιότητα, πρωτοβουλία και ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης

Αποστολή των βιογραφικών στο i.mihailidis@veritasbr.gr