ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Στέλεχος Εμπορικής Διεύθυνσης

Εμπορική Διεύθυνση

EUROPROTECTION INSURANCE BROKERS Α.Ε.
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Sales/Marketing Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Europrotection Insurance Brokers ζητά Στέλεχος για την Εμπορική Διεύθυνση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROPROTECTION INSURANCE BROKERS Α.Ε.

Η Europrotection Insurance Brokers ζητά Στέλεχος για την Εμπορική Διεύθυνση.

Επιθυμητά προσόντα/ εμπειρία:

 • Ηλικία έως 45 ετών
 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία 2 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και του  MS Office

Προφίλ υποψηφίου:

 • Αναλυτική σκέψη & Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

Η Εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός, αυτοκίνητο, κ.λπ.) αναλόγως προσόντων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στη διεύθυνση hr@europrotection.gr.