ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Τεχνικός Διευθυντής

Τεχνικός Διευθυντής

MEGA BROKERS
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η MEGA BROKERS SA είναι η μεγαλύτερη μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων στην Ελλάδα με εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο για πάνω από 2 δεκαετίες και επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της Τεχνικό Διευθυντή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEGA BROKERS

Το δίκτυό μας αποτελείται από 1.100 συνεργάτες (μεσίτες, πράκτορες και ασφαλιστικούς συμβούλους) που παρέχουν μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών λύσεων προσαρμοσμένων στα μέτρα περισσότερων από 200.000 πελατών που μας εμπιστεύονται. Στα γραφεία μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα έχουμε μια ομάδα 50 ανθρώπων με μια σαφή αποστολή: Να ξεχωρίσουμε σε ό,τι κάνουμε και να υπερβούμε τις προσδοκίες και του πιο απαιτητικού πελάτη μας. Προσανατολισμένοι στον πελάτη Οι πελάτες μας βρίσκονται στο επίκεντρο της δουλειάς μας. Αφιερώνουμε το χρόνο που απαιτείται για να αναλύσουμε μεθοδικά τις ανάγκες των πελατών μας και να σχεδιάσουμε το δικό τους πλάνο διαχείρισης κινδύνων, βασισμένο στη βαθιά μας γνώση της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις και συνεργαζόμαστε με ασφαλιστικές εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη για να τοποθετήσουμε τους κινδύνους των πελατών μας επιτυγχάνοντας τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό τιμής και ασφαλιστικής κάλυψης. Η μόνη δέσμευσή μας είναι το δικό σας συμφέρον. Από άτομα, οικογένειες και μικρές επιχειρήσεις μέχρι πολυεθνικές εταιρείες μπορείτε να είστε σίγουροι ότι είμαστε ο δικός σας σύμμαχος!

Η MEGA BROKERS SA είναι η μεγαλύτερη μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων στην Ελλάδα με εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο για πάνω από 2 δεκαετίες και επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της Τεχνικό Διευθυντή.

Ρόλος/Job role

Η εταιρεία αναζητά να εντάξει στο προσωπικό της δραστήρια και δυναμικά στελέχη. Οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνουν:

 • Επικαιροποίηση και εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής σε συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρείας
 • Παρακολούθηση και παροχή πληροφοριών στη Διοίκηση για συγκεκριμένους δείκτες (προϋπολογισμός vs απολογισμός), έσοδα, έξοδα και κέρδη.
 • Επίβλεψη του συνόλου των τεχνικών τμημάτων της εταιρείας
 • Επίβλεψη και βελτίωση των λειτουργικών συστημάτων, διαδικασιών και ελέγχων
 • Συνεργασία με όλα τα Τμήματα τις εταιρείας για τη συνεχή βελτίωση και επίτευξη των στρατηγικών στόχων και δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Έρευνα των νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών μεθόδων απόδοσης
 • Επίβλεψη/επιτήρηση προσωπικού για την καταλληλότητά του ως προς τα πρότυπα της εταιρίας και τη θέση που εκτελούν. Καθορισμός και διαχωρισμός καθηκόντων του προσωπικού και παρακολούθηση – μέτρηση της απόδοσης του προσωπικού
 • Παρακολούθηση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων της εταιρείας
 • Έγκαιρη, επαγγελματική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών της εταιρίας και την εκπόνηση μιας στρατηγικής για τη βελτίωσή της εάν αυτό κριθεί απαραίτητο
 • Παρακολούθηση, διαχείριση, ανάλυση και ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας όλων των λειτουργιών και υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρίας

Απαιτούμενες Ικανότητες

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχο θέση μεσιτικής ή πρακτορειακής, ή ασφαλιστικής εταιρείας. Ικανότητες που ζητούνται μεταξύ άλλων είναι:

 • Συντονισμός ομάδας και παραγωγικός καταμερισμός εργασιών
 • Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Γνώση των δραστηριοτήτων εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
 • Άριστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά.
 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση του MS Office
 • Θετική στάση, στρατηγική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμός, οργάνωση και λήψη αποφάσεων,
 • Ηγετικές ικανότητες και ικανότητα θετικής επιρροής προς τους άλλους

Τι Προσφέρουμε

Σε ανταμοιβή των παραπάνω η Mega Brokers προσφέρει:

 • Μόνιμη και σταθερή εργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με την εμπειρία και τις ικανότητες που διαθέτει ο υποψήφιος
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σύγχρονο και άνετο περιβάλλον εργασίας