ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται υπάλληλος για τον κλάδο Ομαδικών Ασφαλειών

Safe Plus
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η SAFE PLUS επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο στον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλειών , με προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών, σε αντίστοιχη θέση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Safe Plus

Η εξειδίκευση αυτή, μοναδική στο χώρο, μας δίνει τη δυνατότητα της αναλυτικής προσέγγισης των προγραμμάτων Ζωής / Υγείας / Συντάξεων που διατίθενται στην Αγορά, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τις βέλτιστες λύσεις για τις ειδικές, προσωπικές ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου. Η προσέγγιση αυτή επεκτείνεται και στους συνεργάτες μας, ώστε να τους προσφέρει την απαραίτητη, οργανωμένη πληροφόρηση για να εξυπηρετούν πληρέστερα και ταχύτερα τους ασφαλισμένους τους. Στο πλαίσιο και στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία μας σχεδίασε μια εντελώς πρωτοποριακή διαδικασία / πρόγραμμα ασφάλισης, το SafePlus / Νοσοκομειακό, σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία Generali, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά στην Ελληνική Αγορά.

Η SAFE PLUS επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο στον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλειών, με προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών, σε αντίστοιχη θέση.

Περιγραφή θέσης:

  • Υποστήριξη Πωλήσεων – Operation (Προσφορές / Εγκατάσταση Συμβολαίων / Διαχείριση Ασφαλιστηρίων / Αποζημιώσεις)
  • Εξυπηρέτηση Συνεργατών / Πελατών
  • Επικοινωνία με Ασφαλιστικές Εταιρίες για ορθή διαχείριση Ασφαλιστικών Εργασιών

Απαραίτητες Ικανότητες:

  • Εξοικείωση με τα WorkFlows του Κλάδου των Ομαδικών Ασφαλειών
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Άριστη Γνώση MS Office
  • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
  • Ομαδικό πνεύμα

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση taniak@kirlakis.gr