ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται υπάλληλος σε ασφαλιστικό γραφείο

Veritas Consultants
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Veritas Consultans ΙΚΕ επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της υπάλληλο για το γραφείο της στη Αθήνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Veritas Consultants

Σύμβουλοι με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και απόλυτο επαγγελματισμό απαρτίζουν την εταιρία μας, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Τα στελέχη μας συνεχώς εκπαιδεύονται και καταρτίζονται πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο, δεδομένου ότι είναι μονόδρομος για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων και στοχεύοντας πάντα στη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Με συνεχή εργασία και προσήλωση στις ανάγκες των πελατών μας, δημιουργούμε το οικονομικότερο και πιο ταιριαστό ασφαλιστικό πλάνο προσαρμοσμένο στα μέτρα και τις απαιτήσεις τους. Εξετάζουμε τον καθένα ξεχωριστά, εκεί αποδίδουμε την αμέριστη και αδιάλειπτη εμπιστοσύνη που καθημερινά απολαμβάνουμε.

Η Veritas Consultans ΙΚΕ επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της υπάλληλο για το γραφείο της στη Αθήνα.

Περιγραφή θέσης:

  • Παρακολούθηση & διεκπεραίωση αιτημάτων δικτύου πωλήσεων
  • Εξυπηρέτηση πελατολογίου
  • Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών (έκδοση προσφορών, αιτήσεων, συμβολαίων, αποζημιώσεων)
  • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για ορθή διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών
  • Διερεύνηση και αξιολόγηση κινδύνων συμβολαίων του Κλάδου

Προφίλ Υποψηφίου:

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ, ΤΕΙ Οικονομικής ή Ασφαλιστικής κατεύθυνσης
  • Καλή Γνώση H/Y
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού
  • Επαγγελματική Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Σπουδών (επιπέδου Α τουλάχιστον)

Παρακαλούμε για την αποστολή των βιογραφικών σας στο i.mihailidis@veritasbr.gr