ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Υπεύθυνος Προωθητικών Ενεργειών

Safe Plus
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η SAFE PLUS επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Προωθητικών Ενεργειών στον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλειών Ζωής και Υγείας, με στόχο την σωστή ενημέρωση των πελατών για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Safe Plus

Η εξειδίκευση αυτή, μοναδική στο χώρο, μας δίνει τη δυνατότητα της αναλυτικής προσέγγισης των προγραμμάτων Ζωής / Υγείας / Συντάξεων που διατίθενται στην Αγορά, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τις βέλτιστες λύσεις για τις ειδικές, προσωπικές ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου. Η προσέγγιση αυτή επεκτείνεται και στους συνεργάτες μας, ώστε να τους προσφέρει την απαραίτητη, οργανωμένη πληροφόρηση για να εξυπηρετούν πληρέστερα και ταχύτερα τους ασφαλισμένους τους. Στο πλαίσιο και στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία μας σχεδίασε μια εντελώς πρωτοποριακή διαδικασία / πρόγραμμα ασφάλισης, το SafePlus / Νοσοκομειακό, σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία Generali, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά στην Ελληνική Αγορά.

Η SAFE PLUS επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Προωθητικών Ενεργειών στον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλειών Ζωής και Υγείας, με στόχο την σωστή ενημέρωση των πελατών για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων.

Περιγραφή θέσης:

 • Επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες κατόχους ομαδικών συμβολαίων για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων

Απαραίτητες Ικανότητες:

 • Επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Γνώση όρων παροχών και διαδικασιών κλάδου Ζωής και Υγείας
 • Άριστη Γνώση MS Office
 • Ικανότητα οργάνωσης
 • Αναπτυγμένη Ικανότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Προσήλωση στην επίτευξη παραγωγικών στόχων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση πρακτορειακής εταιρείας
 • Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (τύπου Α), θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σε αντικείμενο συναφές με το Marketing, θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, συνέπεια, αποφασιστικότητα

Παροχές:

 • Ελκυστικό πακέτο Αποδοχών, αναλόγως προσόντων
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας, μετά τον πρώτο χρόνο συνεχούς εργασίας
 • Δυνατότητα για ευέλικτη εργασία
 • Ολοκληρωμένη & συνεχή εκπαίδευση

Όλες οι αιτήσεις θα διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα . Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο taniak@kirlakis.gr.