ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Υποστηρικτικός Υπάλληλος / Γραμματέας στον τομέα ασφαλειών

Ζητείται Υποστηρικτικός Υπάλληλος / Γραμματέας στον τομέα ασφαλειών
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η mannes Φοροτεχνική – Λογιστική- Συμβουλευτική εταιρεία με πιστοποίηση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Υπάλληλο γραφείου / Γραμματέα για την υποστήριξη-διαχείριση του τμήματος παροχής ιδιωτικών ασφαλειών της εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζητείται Υποστηρικτικός Υπάλληλος / Γραμματέας στον τομέα ασφαλειών

Η mannes Φοροτεχνική – Λογιστική- Συμβουλευτική εταιρεία με πιστοποίηση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Υπάλληλο γραφείου / Γραμματέα για την υποστήριξη-διαχείριση του τμήματος παροχής ιδιωτικών ασφαλειών της εταιρείας.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

  • Επικοινωνιακές ικανότητες
  • Συντονισμός εργασιών-ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων
  • Πολύ καλή γνώση MS OFFICE
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ασφαλιστικό γραφείο
  • Πτυχίο οικονομικών ή πιστοποίηση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ( θα θεωρηθεί πλεονέκτημα)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

  • Μηνιαία αμοιβή πλήρους απασχόλησης
  • Σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον
  • Εκπαίδευση
  • Προοπτική Εξέλιξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail info@mannes.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αφού τα επεξεργαστούμε.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.