ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητούνται άτομα για στελέχωση τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

σε Ασφαλιστικό Οργανισμό

ACTIONLINE
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ΑCTIONLINE, εταιρεία επιλογής προσωπικού για λογαριασμό πελάτη της σε μεγάλο Ασφαλιστικό Οργανισμό, αναζητά άτομα για στελέχωση τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ACTIONLINE

Κύριο αντικείμενο της ACTIONLINE είναι η παροχή υπηρεσιών που επικεντρώνονται σε θέματα προσωπικού στελέχωσης επιχειρήσεων σε τμήματα marketing,digital services, πωλήσεων, promotion, γραμματειακής υποστήριξης, customer services, collections, retail, merchandising, logistics και έκτακτο τεχνικό προσωπικό.

Η ΑCTIONLINE, εταιρεία επιλογής προσωπικού για λογαριασμό πελάτη της σε μεγάλο Ασφαλιστικό Οργανισμό, αναζητά άτομα για στελέχωση τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Προσόντα

  • Θέληση για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη
  • Απόφοιτοι Λυκείου ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Επιθυμητή εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Εξοικείωση με χρήση Η/Υ
  • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές

  • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση
  • Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση
  • Πενθήμερη πρωινή απασχόληση
  • Εύκολη πρόσβαση με ΜΜΜ

Υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ.