Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Στο πλάι των διαμεσολαβητών για τις συμβάσεις ο ΠΣΣΑΣ

ΠΣΣΑΣ

Σε ανακοίνωσή του ο ΠΣΣΑΣ αναφέρει: “Το ΔΣ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Σ.Α.Σ.) έγινε αποδέκτης προβληματισμών και έντονων ανησυχιών μελών του, σχετικά με τους όρους που περιέχει η σύμβαση Συνεργασίας, που έστειλε για υπογραφή η ΝΝ στους Συνεργάτες της και εκτιμώντας τη σοβαρότητα των παρατηρήσεών τους, για αρκετούς όρους της, ως προς την νομιμότητά τους, προβαίνει στην παρούσα παρέμβαση, στα πλαίσια της παροχής συνδρομής στα μέλη του στα επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η παρέμβασή μας επικεντρώνεται σε δύο κυρίως όρους της σύμβασης, πιστεύοντας ότι τα μέλη μας έχουν δίκαιο στα παράπονα και τις ανησυχίες τους ως προς το περιεχόμενό τους.

1) Στην πρόβλεψη ότι «θα αποτελεί καταγγελία εκ μέρους του συνεργάτη [παραίτηση] από την σύμβαση συνεργασίας άλλως αμάχητο τεκμήριο της καταγγελία αυτής και θα επιφέρει όλες τις έννομες συνέπειες» η περίπτωση της παράβασης της αποκλειστικότητας συνεργασίας, με προφανή συνέπεια ότι δεν θα οφείλεται αποζημίωση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που η σύμβαση λύεται με πρωτοβουλία του συνεργάτη, κατά την πρόβλεψη του Νόμου 4583/2018 (άρθρο 5 παρ.3).

Ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι η ανωτέρω πρόβλεψη δεν είναι νόμιμη, άλλως είναι βαρύτατα καταχρηστική, αφού με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη, έχει σαν αποτέλεσμα τη μη τήρηση στοιχειωδών διατάξεων του Ν. 4583/18. Ο νόμος προβλέπει ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δικαιούται αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής του για οποιονδήποτε λόγο (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο α΄του Νόμου) ακόμα και για την περίπτωση τέλεσης από μέρους του ποινικού αδικήματος (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο γ΄του Νόμου).

Η περίπτωση παράβασης της αποκλειστικότητας προφανώς είναι ένας από τους (πολλούς) «οποιουσδήποτε» λόγους και προφανώς θα μπορούσε να αποτελέσει και ποινικό αδίκημα (πχ. με τις διατάξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, παραβίασης του GDPR κλπ), περιπτώσεις για τις οποίες ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δικαιούται αποζημίωση όπως, αυτή ορίζεται στον Νόμο.

Κατά συνέπεια ο ανωτέρω όρος της σύμβασης της ΝΝ, που έχει σαν συνέπεια να στερείται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής την αποζημίωση, αποτελεί σαφέστατη παράβαση του Νόμου αυτού, με σχεδόν αστεία πρόβλεψη/αιτιολογία, την στιγμή μάλιστα που το ίδιο επιχείρημα θα μπορούσε να προβάλλει η ΝΝ και για σειρά άλλων βαρύτερων παραβάσεων του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (πχ υπεξαίρεση σημαντικών χρηματικών ποσών, κλοπές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ) πράγμα που βέβαια (ορθώς) δεν πράττει.

2) Στην πρόβλεψη ότι «Ο Συνεργάτης οφείλει να τηρεί τον Κανονισμό Πωλήσεων της Εταιρείας, ο οποίος αποτελεί πάντα προσάρτημα της παρούσας σύμβασης, τροποποιούμενος και ανανεωνόμενος ετησίως….», χωρίς να προβλέπει η Σύμβαση την συναίνεση του συνεργάτη στην αποδοχή αυτών (με υπογραφή του κλπ).

Η ΝΝ στο σημείο αυτό αγνοεί ότι υπήρξε πρόβλεψη από την ΤτΕ (ΔΕΙΑ) με τις ΠΕΕ 30 και 31/2013, κατά τις οποίες ο Κανονισμός της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του πρέπει να ενσωματώνονται στην σύμβαση του συνεργάτη και κατά συνέπεια να φέρουν την υπογραφή του ή με άλλον τρόπο να προκύπτει η ρητή αποδοχή τους.

Η πρόβλεψη αυτή αμφισβητήθηκε από την ΕΑΕΕ, με έγγραφό της προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΔΕΙΑ). Η ΕΑΕΕ ζήτησε να μην ισχύσει τέτοια διάταξη αναφέροντας σαν λόγους, πλην των άλλων, την δυσχέρεια υπογραφής του Κανονισμού από κάθε συνεργάτη και την στέρηση των Εταιρειών από την ευελιξία να τροποποιούν συχνά τον Κανονισμό. ‘Ελαβε όμως από την ΤτΕ την απάντηση ότι «η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να βρει πρόσφορους και μη γραφειοκρατικούς τρόπους, με τους οποίους θα διασφαλίσει ότι το δίκτυο ενημερώνεται πλήρως και λεπτομερώς και συναινεί με τον αρχικό Κανονισμό όσο και με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή του», δηλαδή κατά την ΤτΕ δεν αρκεί για να ισχύει ένας Κανονισμός και η τροποποίησή του, η δημοσίευσή του και η αποστολή του στους Συνεργάτες αλλά πρέπει να λαμβάνεται με κάθε μέσο και η ρητή συναίνεση αυτών (υπογραφή τους κλπ).

Καταγγέλλουμε την συμπεριφορά της εταιρείας και επειδή πιστεύουμε ότι τα μέλη μας έχουν δίκαιο, θα τους συμπαρασταθούμε σ΄ όποια ενέργεια αποφασίσουν να πράξουν και το Διοικητικό μας Συμβούλιο θα προβεί σε ενέργειες, που θα αποφασιστούν σε προσεχή συνεδρίαση του, προς κάθε αρμόδια Αρχή (ΤτΕ/ΔΕΙΑ, κλπ).”

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της NN


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 7 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Στο πλάι των διαμεσολαβητών για τις συμβάσεις ο ΠΣΣΑΣ! https://www.insurancedaily.gr/sto-plai-ton-diamesolaviton-gia-tis-sy/