Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχει ο ασφαλιστής στο ενιαίο συνταξιοδοτικό προϊόν


Κατά τη διάρκεια της συσσώρευσης, δηλαδή την περίοδο κατά την οποία τα στοιχεία ενεργητικού συσσωρεύονται στον λογαριασμό PEPP και η οποία συνήθως διαρκεί μέχρι να ξεκινήσει η φάση της αποσυσσώρευσης (άρθρο 2 παρ. 11), ο πάροχος PEPP οφείλει να παρέχει ένα συνοπτικό εξατομικευμένο έγγραφο με τίτλο «Δήλωση παροχών PEPP» σε ετήσια βάση ή ακόμη και ενδιαμέσως στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό περιπτώσεις (π.χ.τροποποίηση όρων σύμβασης).

To έγγραφο αυτό περιλαμβάνει ορισμένες κατ΄ελάχιστον βασικές πληροφορίες για κάθε αποταμιευτή, όπως:

 • Προσωπικά στοιχεία του αποταμιευτή και τη συντομότερη ημερομηνία έναρξης της φάσης της αποσυσσώρευσης
 • Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του παρόχου PEPP
 • Το κράτος μέλος στο οποίο ο πάροχος PEPP έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί και τα ονόματα των αρμόδιων αρχών
 • προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών βάσει της προαναφερόμενης ημερομηνίας
 • πληροφορίες για τις εισφορές που καταβλήθηκαν από τον αποταμιευτή κατά τους προηγούμενους 12 μήνες
 • ανάλυση των δαπανών τόσο σε χρηματικό ποσό όσο και ως ποσοστό επί των εισφορών, με τις οποίες επιβαρύνθηκε άμεσα ή έμμεσα ο αποταμιευτής τους τελευταίους 12 μήνες (π.χ. κόστους φύλαξης στοιχείων ενεργητικού) καθώς και εκτίμηση της επίπτωσης αυτών στα κέρδη PEPP
 • το συνολικό ποσό στο λογαριασμό PEPP του αποταμιευτή PEPP κατά την ημερομηνία δήλωσης
 • τη φύση και τον μηχανισμό της εγγύησης ή των τεχνικών μετριασμού του κινδύνου
 • πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις της επενδυτικής επιλογής του αποταμιευτή PEPP καλύπτοντας επιδόσεις τουλάχιστον δέκα ετών, εφόσον τούτο είναι εφικτό ή για όσα έτη υφίσταται το PEPP,
 • συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική επιλογή που αφορά παράγοντες ΠΚΔ (Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς και σχετικούς με τη Διακυβέρνηση Παράγοντες).

Στά άρθρα 37 -38 προβλέπεται η παροχή συμπληρωματικών, πέραν των ανωτέρω, πληροφοριών για τις οποίες μαζί με την παρουσίαση των προηγούμενων επιδόσεων θα διαμορφωθούν ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν σχετικών σχεδίων της ΕΙΟΡΑ., τα οποία θα υποβληθούν μέχρι τις 15.8.2020.

Διαβάστε επίσης: 10 υποχρεωτικά σημεία στη σύμβαση για τα PEPP

Επίσης, προβλέπεται η παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών και στις εξής φάσεις του PEPP :

 • κατά την προσυνταξιοδοτική φάση και συγκεκριμένα δύο μήνες πριν από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 59 ημερομηνίες (βλ. πιο κάτω) ή κατόπιν αιτήματος του αποταμιευτή: ενημέρωση σχετικά με την επικείμενη έναρξη της φάσης της αποσυσσώρευσης, τις πιθανές μορφές πληρωμών και τη δυνατότητα τροποποίησής τους
 • κατά τη φάση αποσυσσώρευσης: ενημέρωση των δικαιούχων σε ετήσια βάση σχετικά με τις οφειλόμενες παροχές και τις αντίστοιχες μορφές πληρωμής. Ο Κανονισμός στο πλαίσιο των διατάξεων αυτών αναγνωρίζει δυνατότητα του αποταμιευτή να συνεχίζει την καταβολή εισφορών ενόσω έχει ξεκινήσει η φάση της αποσυσσώρευσης

Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 14 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχει ο ασφαλιστής στο ενιαίο συνταξιοδοτικό προϊόν! https://www.insurancedaily.gr/ti-plirofories-prepei-na-parechei-o-asf/