Insurtech

Time is brain: Σωτήρια εφαρμογή στην υγεία


Συνέντευξη με την Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Time Is Brain είναι μία εφαρμογή που έχει σαν στόχο τη βέλ-
τιστη διαχείριση ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο, μειώνοντας
τόσο τις επιπτώσεις στη ζωή των ασθενών όσο και τις δαπάνες
υγείας στο δημόσιο σύστημα αλλά και την ιδιωτική ασφάλιση.
Υποστηρίζεται από μία ομάδα επιστημόνων, όπου μετέχει,
μεταξύ άλλων, η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη
Ερευνήτρια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, η οποία εξηγεί
πώς δημιουργήθηκε η εφαρμογή και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί
από ασφαλιστικές εταιρείες.

Τι ακριβώς είναι το Time Is Brain και πώς προέκυψε;

Η δημιουργία της πλατφόρμας προέκυψε από την ανάγκη να διαχειριστούμε στην Ελλάδα πιο αποτελεσματικά τα περιστατικά ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Στην πράξη βλέπουμε ότι ασθενείς με αυτού του τύπου τα εγκεφαλικά επεισόδια δεν αντιμετωπίζονται με την ταχύτητα που απαιτεί ται σε αυτές τις περιπτώσεις με δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία τους. Η ταχεία αναγνώριση ενός πιθανού εγκεφαλικού και η μεταφορά του ασθενή στο κατάλληλο κέντρο είναι ο μόνος τρόπος ο ασθενής να λάβει έγκαιρα την απαραίτητη θεραπεία. Οι ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια που δεν αναγνωρίζονται γρήγορα συνήθως μεταφέρονται σε νοσοκομεία που δεν διαθέ τουν τις απαραίτητες υποδομές.

Όταν εν τέλει αναγνωριστεί το περιστατικό ως ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφερθεί στο κατάλληλο νοσοκομείο, τις περισσότερες φορές έχει περά σει το χρονικό όριο για να χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία, που για τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά είναι η θρομβόλυση εντός 3 (ή σε κάποιες περιπτώσεις 4-5 ωρών) από την έναρξη των συμπτωμάτων. Έτσι με την έως τώρα προνοσοκομειακή διαχείριση αυτών των ασθενών υπάρχει υπερβολική καθυστέ ρηση που σε αυτή την περίπτωση είναι χαμένος εγκέφαλος, αναπηρία και απώλεια ποιότητας ζωής. Για αυτόν το λόγο δημιουργήσαμε μία πλατφόρμα με δύο εφαρμογές, μία για το διασώστη του ΕΚΑΒ και μία για την ομάδα διαχείρισης εγκεφαλικών επεισοδίων στο νοσοκομείο.

Η εφαρμογή του διασώστη μέσα από μια σειρά ερωτήσεων του επιτρέπει να αναγνωρίσει εάν το περιστατικό που παραλαμβά νει είναι πιθανό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Στη συνέχεια
τον καθοδηγεί ώστε να εκτελέσει τις ελάχιστες απαραίτητες ενέργειες και μετρήσεις στον άρρωστο και ταυτόχρονα, του παρέχει πληροφόρηση για το πλησιέστερο νοσοκομείο που διαθέτει ειδική ομάδα διαχείρισης εγκεφαλικών επεισοδίων. Με αυτό τον τρόπο η εφαρμογή φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά το χρόνο που απαιτείται από την έναρξη του εγκεφαλικού επεισοδίου μέχρι τη δυνατότητα χορήγησης ειδικής θεραπείας.

Θα μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες;

Ναι, πρόκειται για ολοκληρωμένη πλατφόρμα εφαρμογών. Η δεύτερη εφαρμογή απευθύνεται στην ειδική ομάδα διαχείρισης των εγκεφαλικών επεισοδίων στο νοσοκομείο. Ο διασώστης αφού έχει συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία τα στέλνει στην εφαρμογή. Η εφαρμογή τον ενημερώνει για το ποιο νοσοκομείο έχει ομάδα διαχείρισης εγκεφαλικών επεισοδίων ώστε να μεταφέρει εκεί το περιστατικό. Ταυτόχρονα με την καθοδήγηση αυτή, τα δεδομένα που έχει ήδη συλλέξει ο διασώστης αποστέλλονται στην ομάδα διαχείρισης εγκεφαλικών του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Έτσι μέσω της δεύτερης εφαρμογής, η ιατρική ομάδα λαμβάνει τις πληροφορίες και τις ενέργειες του διασώστη μαζί με το σύντομο ιστορικό του ασθενούς με έμφαση σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την απόφαση για θρομβόλυση.

Επίσης, ενημερώνεται για την ώρα άφιξης του περιστατικού, αλλά και για το χρόνο που έχει για το θεραπευτικό παράθυρο που είναι 3 και σε κάποιες περιπτώσεις 4-5 ώρες. Αμέσως μόλις φτάσει ο άρρωστος, ο γιατρός συμπληρώνει μέσω της εφαρμογής τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζεται και εξετάζει πιθανές αντενδείξεις για τη χορήγηση ειδικής θεραπείας. Εκτυπώνει, μέσω της εφαρμογής, το πρωτόκολλο θεραπείας και τη φόρμα συναίνεσης του ασθενή για έλεγχο και υπογραφή με σκοπό να υπάρχει σαφής συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στις θεραπευτικές αποφάσεις. Επίσης, καταγράφονται οι χρόνοι από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τη στιγμή της χορήγησης της θεραπείας

Υπάρχει δηλαδή φάκελος με το ιστορικό ασθενούς;

Η πλατφόρμα εφαρμογών Time Is Brain στοχεύει στη διασύνδεση με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας που υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντλήσει στοιχεία – όπως δημο γραφικά του ασθενή, φαρμακευτική αγωγή και ιατρικό ιστορικό. Από την εφαρμογή θα προκύψουν λογικά και δεδομένα τα οποία θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε; Σίγουρα όταν η εφαρμογή θα είναι σε πλήρη λειτουργία θα μπορούν τα δεδομένα που θα παραχθούν να αξιοποιηθούν για να βελτιωθεί περαιτέρω ο τρόπος διαχείρισης των συγκεκριμένων περιστατικών.

Αυτήν τη στιγμή σε ποια φάση βρίσκεται η εφαρμογή;

Αυτή την περίοδο αναζητούμε χρηματοδότηση για να ολοκληρώσουμε την ανάπτυξη της πλατφόρμας και να την θέσουμε σε πιλοτική λειτουργία. Η πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής θα μας επιτρέψει να αποδείξουμε την κλινική της

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Απρίλιος 2019


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Time is brain: Σωτήρια εφαρμογή στην υγεία! https://www.insurancedaily.gr/time-is-brain-sotiria-efarmogi-stin-ygeia/