Μελέτες

Η εικόνα της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς για το 2013

ΕΑΕΕ

ΕΑΕΕΓια ακόμη μια χρόνιά η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) παρουσιάζει την ετήσια στατιστική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τα βασικά μεγέθη που δίνουν την εικόνα της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς για το 2013.

Τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλιστικές εργασίες (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων) έφτασαν τα 4 δις ευρώ, μειωμένα κατά 9% σε σχέση με το 2012. Η μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση του ΑΕΠ (-6% νέο αναθεωρημένο ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελληνική Οικονομία στο 2.20% του ΑΕΠ. Από αυτά τα 2.3 δις ευρώ αφορούσαν στις ασφαλίσεις κατά ζημιών (58.1% του συνόλου) ενώ το 1.7 δις ευρώ στις ασφαλίσεις ζωής (41,9%)

Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικες επιχειρήσεις έφτασαν συνολικά τα 2.7 δις ευρώ και εμφάνισαν μείωση κατά 14,8% σε σχέση με το 2012.

Από αυτές περίπου 900 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε αποζηιώσεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών (34% του συνόλου των αποζημιώσεων και 1,8 δις ευρώ σε αποζημιώσεις ασφαλίσεων Ζωής (66% του συνόλου)

Διαβάστε την έκθεση της Ένωσης εδώ


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − nine =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Η εικόνα της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς για το 2013! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b7-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1/