ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Μελέτη Οικονομικών Οικογένειας: Ένα Εργαλείο Πώλησης Μεγάλων Συμβολαίων! (Financial Planning)


Παρουσιάζουμε ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Επιστημονικό Μάρκετινγκ”, τεύχος Φεβρουαρίου 2002. Πρόκειται για μια μελέτη που περιλαμβάνει Μεθόδους Αντιμετώπισης και Οργάνωσης των μοναδικών τριών οικονομικών κεφαλαίων της Οικογένειας:

Ασφάλιση – Αποταμίευση – Επένδυση.

 • ΠΟΥ
 • ΠΩΣ
 • ΠΟΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Το Πρόγραμμα ΜΕΛΟΙΚ (Μελέτη Οικονομικών Οικογένειας) που σας παρουσιάζουμε είναι Copyright της MORAX και αναφέρεται στον Οικονομικό Σχεδιασμό και στη Διαχείριση των Οικονομικών της Οικογένειας, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Στελεχών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Διδάσκεται πάνω από είκοσι χρόνια στην Ελλάδα και το έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να το χρησιμοποιούν. Υπάρχουν και άλλα παρόμοια Προγράμματα που προσφέρονται στην αγορά από Ασφαλιστικές Εταιρείες, Τράπεζες και εταιρείες που ειδικεύονται σ’ αυτή την εργασία, αλλά είναι λίγα. Οι δυο λέξεις, ενώ ακούγονταν αρκετό καιρό στη χώρα μας, μόλις πρόσφατα άρχισαν να απασχολούν τους αρμόδιους φορείς, τους φορείς που μπορούν να προσφέρουν αυτού του είδους τις Υπηρεσίες.

Ενώ το Financial Planning –ή Οικονομικός Σχεδιασμός– πριν από λίγα χρόνια απευθυνόταν μόνο σε λίγο πλούσιους, η έναρξη της τρίτης χιλιετίας αποκάλυψε πολλούς εύπορους Έλληνες, οι οποίοι σε λίγα χρόνια δημιούργησαν μεγάλες περιουσίες και εξίσου μεγάλα εισοδήματα, τα οποία δε γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν.

Το Financial Planning προσφέρεται:

 1. Από ανεξάρτητες εταιρείες, οι οποίες μόλις εμφανίστηκαν στη χώρα μας, είναι ελάχιστες και δε δεσμεύονται να πωλούν τα Ασφαλιστικά και Επενδυτικά Συμβόλαια μίας μόνο εταιρείας.
 2. Από ορισμένες Ασφαλιστικές Εταιρείες.
 3. Από ορισμένες Τράπεζες.

Τονίζουμε ότι το Financial Planning δεν έχει σχέση με τις Επενδύσεις που προσφέρει το Private Banking! Απευθύνεται μόνο σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και τους συμβουλεύει πώς να προφυλάξουν και να διαχειριστούν τις Περιουσίες τους, τις Επενδύσεις τους και τα Εισοδήματά τους. Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας και ασκείτε το επάγγελμα του γιατρού, δικηγόρου, λογιστή ή αν είστε έμπορος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μεθοδολογία Financial Planning που προτείνουμε και για το επαγγελματικό σκέλος των οικονομικών σας. Απλώς πρώτα το χρησιμοποιείτε για τα Οικονομικά της Οικογένειας και μετά για αντίστοιχα του Επαγγέλματος. Οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν κάνουν αυτόν το διαχωρισμό και μπερδεύουν τα Επαγγελματικά με τα Οικογενειακά Οικονομικά τους και αυτό είναι ένα βασικό λάθος. Τονίζουμε ότι αυτό είναι το πρώτο όφελος που θα αντλήσετε από αυτόν το διαχωρισμό των δύο Οικονομικών Δεδομένων, των Προσωπικών και των Επαγγελματικών Οικονομικών σας!

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο με το οποίο θα βοηθηθείτε να οργανώσετε τα Προσωπικά ή Οικογενειακά Οικονομικά σας. Σε επόμενα τεύχη θα δημοσιεύσουμε αντίστοιχα Προγράμματα που θα μπορούσαν να οργανώσουν τα Οικονομικά του Επαγγέλματός σας. Υπογραμμίζουμε ότι ο Οικονομικός Οικογενειακός Σχεδιασμόςν ενώ αναφέρεται στην οικογένεια, χρησιμοποιείται μόνο ατομικά. Πιθανόν και η σύζυγος να εργάζεται και να διαθέτει περιουσία και εισοδήματα ή τα παιδιά να έχουν εισοδήματα από Γονικές Παροχές. Αν και οι δύο σύζυγοι διαθέτουν περιουσία και ανεξάρτητα εισοδήματα ο ένας από τον άλλο, η Μελέτη του Προγράμματος ΜΕΛΟΙΚ χρησιμοποιείται πρώτα στο άτομο που διαθέτει το μεγαλύτερο εισόδημα και τη μεγαλύτερη περιουσία και μετά επαναλαμβάνεται εξαρχής και απόλυτα ανεξάρτητα και για το άλλο μέλος της οικογένειας, άσχετα αν το οικογενειακό εισόδημα δηλώνεται από κοινού.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΟΙΚ
H Δομή ενός Προγράμματος Οικονομικού Σχεδιασμού πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

* Διαχωρισμό της Περιουσίας από το Εισόδημα της Οικογένειας.
* Διαχωρισμό της Περιουσίας σε Ακίνητη και Κινητή.
* Διαχωρισμό της Περιουσίας σε αυτή που παράγει Εισόδημα ή όχι.
* Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων.
* Διαχωρισμό Εσόδων από Προσωπική Εργασία και άλλες πηγές – Διαχωρισμό Εξόδων στα πλέον απαραίτητα επιβίωσης, τα λιγότερα απαραίτητα και τα περιττά.
* Αν πρόκειται για μικροεπιχειρηματία, διαχωρισμό των κερδών της επιχείρησης από την προσωπική αμοιβή του για το μάνατζμεντ που ασκεί στην επιχείρησή του και το οποίο πρέπει να χρεώνει την επιχείρησή του.
* Ανάλυση των Δέκα Χρηματοασφαλιστικών Αναγκών της Οικογένειας.
* Τοποθέτηση Προτεραιοτήτων.
* Φοροτεχνική Ανάλυση Φόρου Εισοδήματος και Φόρων Κληρονομιάς.
* Διαχωρισμό και υπαγωγή των Δέκα Χρηματοασφαλιστικών Αναγκών στα τρία Κεφάλαια της Ασφάλισης, της Αποταμίευσης και της Επένδυσης.

Ο Πίνακας που δημοσιεύουμε παρακάτω αναφέρει αναλυτικά τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση Οικονομικού Σχεδιασμού ή Financial Planning.
Το Πρόγραμμα ΜΕΛΟΙΚ ή οποιοδήποτε άλλο χρησιμοποιήσετε εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη εργασία αν η περιουσία σας είναι μεγάλη και πολυσύνθετη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φορέας ο οποίος θα αναλάβει τον Οικονομικό Σχεδιασμό της περιουσίας σας πρέπει να διαθέτει μια ομάδα από Συμβούλους όλων των ειδικοτήτων.

Το Financial Planning είναι διαχρονικό. Κάθε χρόνο θα πρέπει να το εξετάζετε και να το ενημερώνετε. Επομένως μην αγχωθείτε αν δεν μπορείτε φέτος να καλύψετε πάνω από μία ή δύο ουσιαστικές Ανάγκες, γιατί του χρόνου θα έχετε πάλι την ευκαιρία να επανεξετάσετε τα δεδομένα που θα ισχύουν.

ΤPΕΙΣ ΚΑΤHΓΟPΙΕΣ ΧPHΣΤΩΝ

Το Πρόγραμμα χωρίζεται και απευθύνεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες Οικογενειών:

1. H πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις οικογένειες των οποίων η περιουσία περιορίζεται σε ένα ιδιόκτητο σπίτι και το Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα των μελών της δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ περίπου το χρόνο.  Αν και οι δύο σύζυγοι είναι μισθωτοί, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Αν διαθέτουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, τα πράγματα απαιτούν μεγάλη προσοχή. Υπάρχει μεγάλη διαφορά αν ο ένας ή ο άλλος σύζυγος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις των συγκεκριμένων εισοδημάτων, ο Σχεδιασμός των Οικονομικών της Οικογένειας είναι σχετικά εύκολος και απλός. Οι Οικονομικές Ανάγκες της Ασφάλισης, της Αποταμίευσης και των Επενδύσεων είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Δύσκολα θα βρεθούν οικογένειες να έχουν περίσσευμα για Αποταμίευση ή Επένδυση. Γι’ αυτούς τους λόγους, το βάρος του Οικονομικού Σχεδιασμού πέφτει στην Προσωπική Μελέτη και Ανάλυση του Προϋπολογισμού της Οικογένειας.

Όσον αφορά την Αποταμίευση και τις Επενδύσεις, τα Ασφαλιστικά Συμβόλαια νέας γενιάς που ονομάζονται «Unit Linked» μπορούν να ασφαλίσουν μέρος του εισοδήματος της οικογένειας και παράλληλα να φροντίσουν μέρος των σπουδών των παιδιών, αν υπάρχει περιθώριο χρόνου πάνω από δέκα χρόνια. Αν το παιδί σας είναι πάνω από 8 ετών, μάλλον δεν έχετε περιθώρια χρόνου να αρχίσετε την Αποταμίευση για τις σπουδές του μέσω ενός Συμβολαίου Unit Linked. Θα πρέπει να επιλέξετε τις προτεραιότητές σας με προσοχή και όχι βιαστικά. Για παράδειγμα, ένα στεγαστικό δάνειο μπορεί να είναι πιο σημαντικό για σας και για το παιδί σας από την έναρξη μιας Ασφάλειας για τις σπουδές του παιδιού σας. Αν είστε νέοι και το παιδί σας είναι μόλις, 0-5 ετών, πιθανόν η απόκτηση στέγης μπορεί να εξασφαλίσει τις σπουδές του καλύτερα από ένα πρόγραμμα σπουδών. Το σπίτι έπειτα από 15-20 χρόνια είναι πολύ πιθανόν να έχει ανατιμηθεί και να σας προσφέρει τη δυνατότητα να δανειστείτε, αν χρειαστείτε, για τις σπουδές του παιδιού σας. Επομένως ο στόχος είναι διπλός: αποκτάτε στέγη και μια βάση από την οποία μπορείτε να αντλήσετε μετρητά ως δάνειο. Προσοχή όμως, φροντίστε το εκάστοτε δάνειο του σπιτιού που υπολείπεται να είναι ασφαλισμένο, ώστε αν συμβεί κανένα ατύχημα στο σύζυγο ή στη σύζυγο, το σπίτι να αποδεσμευτεί από το χρέος. Διαφορετικά θα πρέπει να συνεχίζετε να πληρώνετε τις δόσεις, γεγονός που τα οικονομικά σας να μην το επιτρέπουν. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες, γιατί κανένας ποτέ δεν το έθιξε, είναι οι Φόροι Κληρονομιάς.

Μπορεί να έχετε μεσαίο εισόδημα, κάτω των €25.000 το χρόνο, αλλά να διαθέτετε μεγάλη ακίνητη περιουσία. Σε αυτή την περίπτωση και αν επέλθει πρόωρος Θάνατος, ο Φόρος Κληρονομιάς, μπορεί να αποδειχτεί δυσβάστακτος, ιδίως για το μειωμένο οικογενειακό εισόδημα που θα προκύψει από το θάνατο. Ο Φόρος Κληρονομιάς πρέπει να πληρωθεί σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις και μπορεί να είναι αρκετά εκατομμύρια, τα οποία τοκίζονται προς 15% το χρόνο! Πού θα βρει να τα πληρώσει η οικογένεια; Το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό για τις συγκεκριμένες οικογένειες. Ο επιλεγμένος Σύμβουλός σας θα σας βοηθήσει να θέσετε τις προτεραιότητές σας και να αρχίσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης των Αναγκών σας έστω προσωρινά.

Στο επόμενο τεύχος θα παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη απλή μελέτη, η οποία θα αναφέρεται διεξοδικά στον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι Φόροι Κληρονομιάς και ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος να τους αντιμετωπίσετε! Υπογραμμίζουμε ότι το Financial Planning είναι διαχρονικό. Κάθε χρόνο θα πρέπει να το εξετάζετε και να το ενημερώνετε. Επομένως μην αγχωθείτε αν δεν μπορείτε φέτος να καλύψετε πάνω από μία ή δύο ουσιαστικές Ανάγκες, γιατί του χρόνου θα έχετε πάλι την ευκαιρία να επανεξετάσετε τα δεδομένα που θα ισχύουν. Το παράδειγμα ισχύει και για τις δύο επόμενες κατηγορίες που αναφέρουμε!

2. H δεύτερη κατηγορία αφορά τις οικογένειες των οποίων το συνολικό ετήσιο εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 8-17 εκατ. δρχ. ή 27.000-50.000 ευρώ και η συνολική περιουσία της οικογένειας σε κινητά και ακίνητα κυμαίνεται γύρω στα 200 εκατ. δρχ. ή 600.000 ευρώ. Τα περιθώρια αυτά δεν είναι απόλυτα, αλλά σχετικά, γιατί πολλές οικογένειες έχουν χαμηλά εισοδήματα και μεγάλες περιουσίες, ενώ άλλες διαθέτουν υψηλά εισοδήματα και μικρές ή καθόλου περιουσίες. Νέα ζευγάρια, για παράδειγμα, που εργάζονται και οι δύο μπορεί να κερδίζουν περίπου 1 εκατ. το μήνα και να τα ξοδεύουν όλα χωρίς να έχουν δικό τους σπίτι.

H δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις οικογένειες των οποίων η περιουσία αποτελείται από 2-3 ακίνητα στο όνομα του ενός ή του άλλου συζύγου και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 10-20 εκατ. δρχ. ή 30.000-60.000 ευρώ το χρόνο. H κατηγορία αυτή μπορεί να διαθέτει 20-30 εκατομμύρια σε κάποια συντηρητική επένδυση. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσοχή πρέπει να δίνεται στο επάγγελμα των συζύγων. Υπάρχει μεγάλη διαφορά αν ο ένας ή ο άλλος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Αν και οι δύο σύζυγοι είναι μισθωτοί, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Αν διαθέτουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, τα πράγματα απαιτούν μεγάλη προσοχή.

Το Financial Planning ή Οικονομικός Σχεδιασμός, όπως είναι το Πρόγραμμα ΜΕΛΟΙΚ της MORAX, δεν είναι προϊόν, είναι μια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ! Δεν περιλαμβάνει Ασφαλιστικές, Τραπεζικές-Επενδυτικές και Φοροτεχνικές ή Νομικές γνώσεις. Αυτές πρέπει να προσφερθούν από ειδικούς.

3. Τέλος, η τρίτη κατηγορία των περιπτώσεων περιλαμβάνει τις οικογένειες η περιουσία των οποίων σε ακίνητα και επενδύσεις υπερβαίνει τα 200 εκατ. δρχ. ή 600.000 ευρώ. Το εισόδημα δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί μπορεί να είναι σχετικό. Συνήθως είναι πάνω από 20 εκατ. δρχ. το χρόνο ή 60.000 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Οικονομικός Σχεδιασμός πρέπει να πραγματοποιηθεί από επαγγελματίες Συμβούλους και Νομικούς. H φοροτεχνική μελέτη αυτών των περιπτώσεων είναι πιο σημαντική από την Αποταμίευση ή την Επένδυση.

Υπογραμμίζουμε ότι το Πρόγραμμα ΜΕΛΟΙΚ ή οποιοδήποτε άλλο χρησιμοποιήσετε εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη εργασία αν η περιουσία σας είναι μεγάλη και πολυσύνθετη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φορέας ο οποίος θα αναλάβει τον Οικονομικό Σχεδιασμό της περιουσίας σας πρέπει να διαθέτει μια ομάδα από Συμβούλους όλων των ειδικοτήτων που αναφέραμε, οι οποίοι πέρα από τις ακαδημαϊκές περγαμηνές πρέπει να διαθέτουν και τις αντίστοιχες εμπειρίες.

Αυτή η συντονισμένη ομαδική εργασία και συνεργασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα οργανωμένα στη χώρα μας, εκτός από ελάχιστα γραφεία μετρημένα στα δάχτυλα. Επομένως θα πρέπει εσείς ο ίδιος να επιλέξετε τους Συμβούλους, με ιδιαίτερη μάλιστα προσοχή, γιατί στο νομικό και φοροτεχνικό σκέλος η έλλειψη ειδικευμένων ατόμων είναι πολύ μεγάλη.

Όπως είναι γνωστό, η ειδίκευση είναι σπάνια. Όλοι ασχολούνται με όλα και όταν αναλάβουν μια υπόθεση, αρχίζουν να ψάχνονται ρωτώντας και ακούγοντας αντιμετωπίζοντας την κάθε περίπτωση αρκετά επιφανειακά. Δυστυχώς, οι υπεύθυνοι Επαγγελματίες Νομικοί και Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι όταν αναλάβουν μια υπόθεση επικεντρώνονται και τη σκαλίζουν σε βάθος, είναι ελάχιστοι και φυσικά πολύ ακριβοί για το μικρό και μεσαίο πολίτη. Το ίδιο ισχύει και με τους Ασφαλιστικούς και Επενδυτικούς Συμβούλους, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

H ομάδα των ειδικών πρέπει να περιλαμβάνει ειδικευμένους Συμβούλους στις Ασφάλειες Ζωής-Υγείας και Περιουσίας, ειδικευμένους Τραπεζίτες και Επενδυτικούς Συμβούλους και ιδίως ειδικευμένους Νομικούς και Φοροτεχνικούς στο Εισόδημα και στους Φόρους Κληρονομιάς. Βλέπετε πίνακες 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Σημειώνουμε ότι οι δύο αυτοί Φόροι είναι εντελώς ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο και απαιτούν ειδικές γνώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι και το Υπουργείο Οικονομικών έχει διαχωρίσει σε όλες τις Εφορίες τα τμήματα του Φόρου Εισοδήματος από τους Φόρους Κληρονομιάς και Γονικών Παροχών.

Προσοχή μην πέσετε στα χέρια διάφορων ερασιτεχνών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τους όρους «Οικονομικός Σχεδιασμός» ή «Financial Planning» μόνο και μόνο για να σας πουλήσουν διάφορα Επενδυτικά ή Ασφαλιστικά Προγράμματα. Όχι πως τα διάφορα αυτά Προγράμματα δεν είναι χρήσιμα. Είναι και μάλιστα πολύ. Απλώς πιθανόν να μην είναι τα πλέον κατάλληλα για την περίπτωσή σας. Και πάλι η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΟΙΚ θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το καλύτερο συμβόλαιο που σας προτείνουν, αφού εσείς αποφασίσετε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας.

Σε αρκετές περιπτώσεις βρέθηκαν άτομα με αρκετή οικονομική επιφάνεια, των οποίων οι περιουσίες δεν ήταν καλά ασφαλισμένες και οι αποζημιώσεις που εισέπραξαν όταν συνέβησαν διάφορες ζημιές ήταν ασήμαντες σε σχέση με την πραγματική αξία τους. Το ίδιο φαινόμενο έχει παρουσιαστεί στις Προσωπικές Ασφαλίσεις.

Μεγαλογιατρός βρέθηκε να πληρώνει 1,5 εκατ. δρχ. το χρόνο ασφάλιστρα για… οκτώ μεμονωμένα συμβόλαια συνταξιοδότησης μόνο και μόνο γιατί ο Ασφαλιστής του κάθε χρόνο ενδιαφερόταν να καλύψει τους στόχους πωλήσεων της εταιρείας του προκειμένου να κερδίζει το ετήσιο ταξίδι του διαγωνισμού. Έτσι, κάθε χρόνο του πουλούσε και από ένα Πρόγραμμα Συνταξιοδότησης, για να κερδίσει το ταξίδι της εταιρείας του!

Ο συγκεκριμένος γιατρός, όμως, πέθανε από καρκίνο και οι Φόροι Κληρονομιάς που κλήθηκαν να πληρώσουν οι κληρονόμοι του ήταν πάνω από 30 εκατ. δρχ.! Τα συνολικά κεφάλαια με τα οποία ήταν ασφαλισμένος ο γιατρός από τα 8 συμβόλαια που του πούλησε ο Ασφαλιστής του ήταν μόλις 8 εκατ. δρχ. Οι κληρονόμοι αναγκάστηκαν να πουλήσουν την πολυτελή κατοικία που είχαν και να μετακομίσουν σε διαμέρισμα, δεδομένου ότι το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας ήταν από την προσωπική εργασία του γιατρού. Πέρα από ένα μεγάλο οικόπεδο 10 στρεμμάτων που αγόρασε βιαστικά ο γιατρός εφτά χρόνια πριν και που δεν μπόρεσαν να πουλήσουν, δεν είχαν κανένα άλλο ακίνητο εκτός από το οικογενειακό σπίτι στο χωριό, το οποίο και αυτό δεν πουλιόταν! Ο γιατρός είχε χάσει πάνω από 50.000.000 δρχ. στο ΧΑΑ και το σύνολο των μετρητών που διέθετε ήταν 4,5 εκατ. Ευτυχώς που οι δόσεις του δανείου που είχε πάρει ο γιατρός για το ιατρείο του μόλις είχαν εξοφληθεί. Το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του χρησιμοποιούνταν για την εξόφληση αυτού του δανείου και για τα έξοδα επιβίωσης! H σύζυγος δεν εργαζόταν και με δυο λόγια η οικογένεια βρέθηκε στο δρόμο!

Το 1,5 εκατ. δρχ. που πλήρωνε κάθε χρόνο ο γιατρός μπορούσε να αγοράσει 50 εκατ. δρχ. Ασφάλεια Ζωής και να του προσφέρει ορισμένη επιπρόσθετη σύνταξη στα 65 του. H οικογένειά του έχασε το σπίτι της γιατί ο Ασφαλιστής δεν… πίστευε στην Ασφάλεια Ζωής και νόμιζε ότι τα Προγράμματα Συνταξιοδότησης είναι πιο ευκολοπούλητα! Με την Ασφάλεια Ζωής οι φόροι θα είχαν πληρωθεί και η οικογένεια θα μπορούσε να κρατήσει το σπίτι, αν το εισόδημα της οικογένειας που θα έβγαζε η σύζυγος το επέτρεπε. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαν την άνεση να το πουλήσουν με την ησυχία τους αν το εισόδημα δεν ήταν αρκετό. Τονίζουμε επίσης ότι η σύνταξη χήρας που πληρώνει το ταμείο των γιατρών, το ΤΣΑΥ, κυμαίνεται από 350.000-500.000 δρχ. το μήνα!

Αν ο γιατρός αυτής της περίπτωσης είχε πέσει στα χέρια ενός ειδικευμένου ΧρηματοΑσφαλιστικού Συμβούλου ή Financial Planner είναι πιθανόν να του πρότεινε τη Γονική Παροχή με τη διατήρηση της επικαρπίας, η οποία αντιμετωπίζεται αρκετά ευνοϊκά από την Πολιτεία, ή να του κάλυπτε με χαμηλού κόστους Ασφάλεια Ζωής το ποσό που έπρεπε να πληρώσει η οικογένειά του στην Εφορία για τους Φόρους Κληρονομιάς!

Είναι απορίας άξιο πώς το Υπουργείο Οικονομικών δεν επιτρέπει την έκπτωση των Ασφαλίστρων Ζωής από το Φόρο Εισοδήματος όταν η Ασφάλεια αγοράζεται για την εξόφληση των Φόρων Κληρονομιάς. Με αυτόν το συλλογισμό όλοι είναι κερδισμένοι: Α) Ο Φορολογούμενος, ο οποίος εξασφαλίζει την περιουσία του για τους κληρονόμους του με τη συνεργασία της Πολιτείας, η οποία του επιτρέπει να μειώνει το κόστος της Ασφάλισης από την έκπτωση του φόρου που δεν πληρώνει στο Ασφάλιστρό του. Β) H Πολιτεία, η οποία θα μπορεί να εισπράττει από την Ασφαλιστική Εταιρεία τοις μετρητοίς ολόκληρο το Φόρο Κληρονομιάς αντί να τον εισπράττει σε δόσεις και με εξοντωτικές προσαυξήσεις. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία και στην κυριολεξία σώζει περιουσίες από τους Φόρους Κληρονομιάς!

Ο προϋπολογισμός είναι εύκολος να γραφτεί, αλλά τρομερά δύσκολος να εφαρμοστεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στην αφθονία των αγαθών της ψυχαγωγίας και των προκλήσεων της εποχής μας και δεν μπορούν εύκολα να πειθαρχήσουν στις ανθρώπινες αδυναμίες!

Υπάρχουν απλές δικλίδες ασφαλείας που εξασφαλίζουν όλες τις πλευρές. Πότε όμως μπόρεσε να συνεννοηθεί η Ελληνική Πολιτεία με τις επιχειρήσεις για να τα καταφέρει και τώρα! H καχυποψία και τα προσωπικά οφέλη σχεδόν πάντα εμποδίζουν παρόμοιες χρήσιμες συνεργασίες.

Το ερωτηματολόγιο του προγράμματος ΜΕΛΟΙΚ που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες θα σας βοηθήσει να διατυπώσετε το είδος της οικονομικής κατάστασης που βρίσκεστε και πώς θα πρέπει να κινηθείτε προκειμένου να οργανωθείτε και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. Επαναλαμβάνουμε ότι το πρόγραμμα ΜΕΛΟΙΚ είναι διαχρονικό. Μία φορά το χρόνο, κάθε χρόνο θα πρέπει να το επανεξετάζετε είτε μόνος, αν τα καταφέρνετε, είτε με τη συνεργασία του Συμβούλου σας, ο οποίος μπορεί να είναι Τραπεζικός, Ασφαλιστής ή Επενδυτικός και ιδίως Νομικός και Φοροτεχνικός Σύμβουλος.

Οι πιστωτικές κάρτες, προς τέρψιν των κέντρων διασκέδασης, των εστιατορίων, των καταστημάτων ρουχισμού και των γραφείων ταξιδιών, έχουν δεκαπλασιάσει τους τζίρους τους με τις νέες πωλήσεις που προέκυψαν από την εμφάνιση των πιστωτικών καρτών, ταυτόχρονα όμως δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια!


ΕΙΝΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠPΟΪΟΝ!
Το Financial Planning ή Οικονομικός Σχεδιασμός, όπως είναι το Πρόγραμμα ΜΕΛΟΙΚ της ΜΟRΑΧ, δεν είναι προϊόν, είναι μια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ! Δεν έχει σχέση με Ασφαλιστικές, Τραπεζικές-Επενδυτικές και Φοροτεχνικές ή Νομικές γνώσεις. H κάθε ομάδα απαιτεί απόλυτα εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου αυτά να σας συμβουλεύσουν:
Πώς να Ασφαλιστείτε, πώς να Αποταμιεύσετε ή να Δανειστείτε, πώς να Επενδύσετε και κυρίως πώς να προστατευτείτε Νομικά και Φοροτεχνικά!

Το περιοδικό «Χρηματοασφαλιστικό Μάρκετινγκ» φιλοδοξεί κάθε μήνα να σας πληροφορεί να διαπιστώνετε πρώτα απ’ όλα αν χρειάζεστε κάποια από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και, αν τη χρειάζεστε, να γνωρίζετε «πού», «πώς» και «ποια» να επιλέξετε. Μερικά γραφεία, ορισμένες Ασφαλιστικές Εταιρείες και μόλις πρόσφατα και λίγες Τράπεζες διαθέτουν ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ και εξειδικευμένους Συμβούλους και για τις τρεις κατηγορίες των Υπηρεσιών: Ασφαλιστικές, Τραπεζικές, Επενδυτικές. Δε διαθέτουν, όμως, Νομικές και Φοροτεχνικές οργανωμένες Υπηρεσίες.

Ανάλογα με το πόρισμα της ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, μπορείτε να γνωρίζετε ποια απ’ όλες χρειάζεστε περισσότερο.

Οι περισσότερες Τράπεζες, ωστόσο, μέχρι πρόσφατα, όταν αναφέρονταν στο Private Banking, διέθεταν μόνο Επενδυτικές Υπηρεσίες για χαρτοφυλάκια των 100-150 εκατ. και πάνω. Δεν διέθεταν Υπηρεσίες Ασφαλιστικές, Νομικές ή Φοροτεχνικές. Με την είσοδο νέων Τραπεζών στο χώρο, ξεκινούν και παραδοσιακές Τράπεζες να ετοιμάζονται προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του κοινού.

Μόνο αν καθίσετε να γράψετε πού πήγαν τα χρήματά σας, θα διαπιστώσετε πώς τα ξοδέψατε! Τα χρήματα που ξοδεύουν οι Έλληνες στο φαγητό, σε εστιατόρια και σε κέντρα διασκέδασης είναι εξωφρενικά. Λες και το φαγητό είναι η μόνη ψυχαγωγία που υπάρχει. Μήπως είναι μια κακή συνήθεια; Σε καμιά χώρα της δυτικής Ευρώπης ή της Αμερικής οι πολίτες δεν τρώνε τόσο συχνά έξω!

ΔΥΟ ΚΑΤHΓΟPΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπάρχει ένας ουσιαστικός διαχωρισμός της ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ του Οικονομικού Σχεδιασμού της Οικογένειας. Χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες έχει τις δικές της Ανάγκες και Ιδιαιτερότητες.

H πρώτη κατηγορία αναφέρεται στον «Προϋπολογισμό» του συνόλου των «Εσόδων και Εξόδων» της Οικογένειας, το γνωστό «Budget» και στην Οικονομική τους Διαχείριση, «Money Management».
H δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στη «Διαχείριση της Περιουσίας», αν υπάρχει, το γνωστό «Asset Management» (βλ. πίνακα 1). Είναι δύο εντελώς διαφορετικές Ανάγκες, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη ανάλυση και προσοχή και ιδίως απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι συνήθως τους αφιερώνει ο περισσότερος κόσμος.
Πιο απλά τις ονομάζουμε:
Α. Διαχείριση Προϋπολογισμού
B. Διαχείριση Περιουσίας
H καθημερινότητα και οι διάφορες επαγγελματικές υποχρεώσεις μάς αναγκάζουν να ασχολούμαστε με τη Διαχείριση των Οικονομικών μας και της Περιουσίας μας μάλλον περιστασιακά!

H διαδικασία του Οικονομικού Σχεδιασμού θα σας υποχρεώσει να σκεφτείτε πολλά πράγματα, που συνήθως περνούν απαρατήρητα! Διερωτηθήκατε ποτέ πότε πρόλαβε πριν από δύο χρόνια ο αυτοδιοριζόμενος χρηματιστής σας και ειδικεύτηκε στις Επενδύσεις του Ελληνικού Χρηματιστηρίου; Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ως λαός είμαστε λίγο αφελείς και λίγο υπερβολικοί!

H ΔΙΑΧΕΙPΙΣH ΤΟΥ ΠPΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί εύκολα ο κάθε Σύμβουλος να υπεισέλθει στο μηνιαίο προϋπολογισμό των Εσόδων και των Εξόδων της Οικογένειας, γιατί παραδοσιακά τα θέματα αυτά είναι προσωπικά και απόρρητα. Οι νέοι άνθρωποι, όμως, είναι κατά πολύ περισσότερο άνετοι και ειλικρινείς, δεν διακατέχονται από τα ταμπού και τις παραδοσιακές προκαταλήψεις των μεγαλύτερων σε ηλικία Ελλήνων και είναι περισσότερο συνεργάσιμοι σε θέματα αυτού του είδους.

Σας παρουσιάζουμε δύο απλές πρακτικές που έχουν σχέση με τον «Προϋπολογισμό των Εσόδων-Εξόδων» της Οικογένειας για να συνειδητοποιήσετε την αξία τους. Ενώ είναι γνωστές και απλές, δεν παύουν να περιλαμβάνουν ανεκτίμητες αξίες αν εφαρμοστούν! H πρώτη πρακτική είναι… μεσανατολίτικη: έλεγε ο Άραβας έμπορος στη γυναίκα του: «Γυναίκα, μην ξεχνάς να βάζεις τα 10 από τα 100 γρόσια στο πιθάρι για ώρα ανάγκης. Το εισόδημά μας δεν είναι 100 γρόσια, είναι 90! Δεν υπάρχουν άλλα! Με αυτά πρέπει να περάσουμε».
Σκεφτήκατε ποτέ πόσα χρήματα θα είχατε σήμερα στη διάθεσή σας αν από την εφηβεία σας εφαρμόζατε αυτόν τον απλό μεσανατολίτικο κανόνα διαχείρισης των χρημάτων που πέρασαν από τα χέρια σας;
H δεύτερη πρακτική, ενώ είναι πολύ γνωστή στους οικονομικούς Διευθυντές των εταιρειών, είναι άγνωστη στις περισσότερες οικογένειες. Είναι ο Προϋπολογισμός των Δαπανών.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει από πριν να γνωρίζετε πόσα θα ξοδέψετε μετά και να φροντίσετε να έχετε τα χρήματα διαθέσιμα σε μετρητά για τα συγκεκριμένα έξοδα και μόνο!
Αν δεν τα ξοδέψετε για την Ανάγκη που τα αφιερώσατε, αλλά για κάποια άλλη Ανάγκη, η πρώτη Ανάγκη θα μείνει ακάλυπτη!
Αν ήταν χρήματα για ρούχα ή για την αγορά κάποιου αντικειμένου, δεν θα τα αγοράσετε!
Ο προϋπολογισμός είναι εύκολος να γραφτεί, αλλά τρομερά δύσκολος να εφαρμοστεί.

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στην αφθονία των αγαθών της ψυχαγωγίας και των προκλήσεων της εποχής μας και δεν μπορούν εύκολα να πειθαρχήσουν στις ανθρώπινες αδυναμίες!

Λίγοι άνθρωποι είναι «βράχοι» στη διατήρηση του προϋπολογισμού τους και δεινοπαθούν μέχρι να πείσουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για τις αρχές τους!

Ας μη συγχέουμε τους φιλάργυρους με τους πειθαρχημένους και οργανωμένους ανθρώπους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο! Όταν το μηνιαίο εισόδημα προέρχεται από μισθοδοσία, τα πράγματα είναι σχετικά πιο εύκολα.
Τόσα έχεις, τόσα ξοδεύεις!

Οι πιστωτικές κάρτες, προς τέρψιν των κέντρων διασκέδασης, των εστιατορίων, των καταστημάτων ρουχισμού και των γραφείων ταξιδίων, έχουν δεκαπλασιάσει τους τζίρους τους με τις νέες πωλήσεις που προέκυψαν από την εμφάνιση των πιστωτικών καρτών, ταυτόχρονα όμως δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στα οικονομικά της οικογένειας!


Τα στεγαστικά δάνεια πλησιάζουν τα 3 τρισ. και τα προσωπικά πάνω από 2 τρισ.!
Ξαφνικά, ενώ πρώτα εισέπραττες το μηνιαίο μισθό σου και τον ξόδευες λίγο λίγο σε όλη τη διάρκεια του μήνα, βρέθηκες να τον έχεις ξοδέψει σε 15 ημέρες και να αναζητείς με προκαταβολές το μισθό του επόμενου. Σιγά σιγά αρχίζεις να ξοδεύεις το μισθό του επόμενου από την πρώτη του τρέχοντος μήνα! Ξόδεψες δηλαδή σε ένα μήνα δύο μισθούς!

Αντί να ξοδέψεις το μισθό του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του, τον ξόδεψες μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Αναγκάστηκες να τραβήξεις από το μισθό του Φεβρουαρίου για να περάσεις τις υπόλοιπες 15 ημέρες του Ιανουαρίου και σε δυο τρεις μήνες έχεις αρχίσει να ξοδεύεις το μισθό του μεθεπόμενου μήνα. Τον Απρίλιο, δηλαδή, ξοδεύεις το εισόδημα του Ιουνίου!

Μπορεί ο εργοδότης και οι φίλοι να σου το επιτρέπουν και να μη σε χρεώνουν τόκους, οι πιστωτικές κάρτες ωστόσο σε διευκολύνουν, για να φτάσεις σιγά σιγά να ξοδεύεις τον… 20ό επόμενο μισθό σου τώρα!


Αυτό ακριβώς κάνουν και τα καταναλωτικά δάνεια του 1 εκατ. δρχ. που πωλούνται ως ψωμί. Ήρθαν για να ικανοποιήσουν ακόμη περισσότερο τους αδηφάγους καταναλωτές και να συμβάλουν μαζί με τις κάρτες στη γρηγορότερη πτώχευσή τους! Θέλετε χρήματα, πάρτε χρήματα!

Χώρια το κόστος που πλησιάζει το 20-25% με τους τόκους υπερημερίας και τα πάγια έξοδα του δανείου! Κάποιος Τραπεζίτης δήλωσε ότι μόνο το 25-30% των δανειοληπτών πληρώνει στην ώρα του και δε χρεώνεται με τόκους υπερημερίας!

Έτσι, αν κάποια αρρώστια ή ατύχημα χτυπούσε το κύριο μέλος της οικογένειας, τα υπόλοιπα μέλη τραβούσαν τα μαλλιά τους!

Πού θα βρεθούν τα χρήματα να περάσουμε, πώς θα ξοφλήσουμε, πώς θα γίνουμε καλά! Στις HΠΑ μπορεί η πίστωση να δίνεται γρήγορα και εύκολα στους καταναλωτές, ωστόσο, αν οι συνολικές μηνιαίες δόσεις σας υπερβαίνουν το 25% του συνολικού καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας, η πίστωση κόβεται αυτόματα. H κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης της πιστοληπτικής ικανότητας των Αμερικανών ΤRW έχει φακελωμένους όλους τους καταναλωτές και όλες τις πηγές που προσφέρουν πίστωση: Τράπεζες, πολυκαταστήματα κ.λπ. Έτσι, μόλις υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης, ο πιστωτής σας βλέπει στην οθόνη όλα τα δάνειά σας, πόσα πληρώνετε κάθε μήνα σε δόσεις και, όπως είπαμε πιο πάνω, εγκρίνει ή απορρίπτει αν οι δόσεις υπερβαίνουν το 25% του εισοδήματός σας. Χορηγούν άφθονη πίστωση, αλλά προβλέπουν και δικλίδες ασφαλείας!

H καταναλωτική πίστωση εμφανίστηκε στη χώρα μας μόλις τα τελευταία 10 χρόνια. Η DINERS ξεκίνησε πρώτη με τις 12 άτοκες δόσεις που ήρθε ως δώρο εξ ουρανού για τους εμπόρους και έκανε το θαύμα της.
Μέχρι τότε η Ελληνική Οικονομία ήταν… χαλύβδινη. Δεν υπήρχε καθόλου καταναλωτική ή στεγαστική πίστωση. Υπήρχε μόνο το μετρητό! Σπίτι αγοράζεις, κοστούμι αγοράζεις, ίσως να έβρισκες κάποιον να σου δώσει πίστωση για το 10-20% της αξίας του αντικειμένου που αγοράζεις! Τώρα τα πράγματα είναι χαρά Θεού!
Αγοράζεις και σπίτι με 80-100% πίστωση, ενώ μόλις προ 10 χρόνων έπρεπε να κουβαλάς μια βαλίτσα με τα μετρητά στο γραφείο του συμβολαιογράφου και να μετράς με άλλους τρεις μαζί με τα χέρια… φτύνοντάς τα πού και πού μήπως και κολλήσει κανένα χιλιάρικο και το χάσουμε! Δεδομένα που συνέβαιναν στις HΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονταν στη χώρα μας με καθυστέρηση 30-40 χρόνων!

Στην Αγγλία από το 1960 μπορούσες να αγοράσεις σπίτι καταθέτοντας μόνο το 10% του σπιτιού σε μετρητά! Στην Αμερική από τις αρχές του αιώνα!

Αυτή επομένως η εξέλιξη, αγαπητοί αναγνώστες του «Χρηματοασφαλιστικού Μάρκετινγκ», μας αναγκάζει να σκύψουμε λίγο πιο προσεκτικά πάνω από τον προϋπολογισμό των χρημάτων μας και να αναθεωρήσουμε μερικές πρακτικές. Μόνο αν καθίσετε να γράψετε πού πήγαν τα χρήματά σας, θα διαπιστώσετε πώς τα ξοδέψατε!
Τα χρήματα που ξοδεύουν οι Έλληνες στο φαγητό, σε εστιατόρια και σε κέντρα διασκέδασης είναι εξωφρενικά. Λες και το φαγητό είναι η μόνη ψυχαγωγία που υπάρχει.
Μήπως είναι μια κακή συνήθεια; Σε καμιά χώρα της δυτικής Ευρώπης ή της Αμερικής οι πολίτες δεν τρώνε τόσο συχνά έξω.

Μία φορά την εβδομάδα και όχι πάντα. Χρησιμοποιούν μια φράση: «It is a waste of money»!
Αν μπορούσατε να εξοικονομήσετε δύο γεύματα για δύο την εβδομάδα, θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα καλό μεταχειρισμένο Μερσεντές Ε 200 2-3 χρόνων, αξίας 8.000.000 δρχ.! Υπολογίστε 20.000 δρχ. το γεύμα επί δύο, 40.000 δρχ. την εβδομάδα, 160.000 δρχ. το μήνα ή 1.920.000 δρχ. το χρόνο!
Με τέσσερα χρόνια πίστωση ιδού η Μερσεντές. Ιδού πώς μόνο δύο γεύματα την εβδομάδα σας κοστίζουν 8.000.000 δρχ. κάθε 4 χρόνια!
Το Financial Planning, λοιπόν, ή ο Οικονομικός Σχεδιασμός της Οικογένειας έρχεται στη χώρα μας μια εποχή που το έχουμε ανάγκη τόσο πολύ όσο τίποτα άλλο!
Μελετήστε τον Προϋπολογισμό σας και αν είστε Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή Επιχειρηματίες, βγάλτε ένα μηνιαίο μισθό για το σπίτι και καθιερώστε το.
Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε σοβαρές αντιδράσεις από τα μέλη της οικογένειας που έχουν κακομάθει. Αν αντέξετε μερικούς μήνες, το μήνυμα ίσως περάσει. Δυστυχώς, ο συγγραφέας του κειμένου μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει! Συνεχίζει, όμως, την προσπάθεια!
Ισχύει το ρητό «δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις», αλλά ισχύει και το αντίθετο: Πολλοί ωφελήθηκαν από τους δασκάλους που δίδασκαν και νόμο δεν κρατούσαν!

Αν, για παράδειγμα, εμφανιστεί η ανάγκη να αγοράσουμε δύο αντικείμενα τον ίδιο μήνα που είναι και τα δύο έκτακτα, το ένα πρέπει να περιμένει μέχρι τον επόμενο μήνα! Τώρα θα πάρουμε αυτό που είναι πιο σημαντικό. Όχι πιο επείγον! Πιο σημαντικό. Αν νομίζετε ότι και τα δύο είναι σημαντικά, ξανακοιτάξτε τα. Θα διαπιστώσετε ότι πάντα το ένα μπορεί να περιμένει! Έτσι, εκμεταλλεύεστε τον παράγοντα χρόνο και τον κάνετε να δουλεύει για σας. Στο παρελθόν, που δεν είχαμε αυτή την οικονομική άνεση, πώς τα βγάζαμε πέρα; Μαθαίνουμε να ζούμε με αυτά που διαθέτουμε για να ζήσουμε και όχι να σπαταλάμε πολύτιμους πόρους μόνο και μόνο γιατί τώρα το χρήμα τρέχει!
H διαδικασία του Οικονομικού Σχεδιασμού θα σας υποχρεώσει να σκεφτείτε πολλά πράγματα που συνήθως περνούν απαρατήρητα!


Διερωτηθήκατε ποτέ πότε πρόλαβε πριν από δύο χρόνια ο αυτοδιοριζόμενος χρηματιστής σας και ειδικεύτηκε στις Επενδύσεις του Ελληνικού Χρηματιστηρίου;

Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ως λαός είμαστε λίγο αφελείς και λίγο υπερβολικοί! Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κυβέρνηση δε φέρει το μεγάλο βάρος της ευθύνης για την τραγωδία του ΧΑΑ!
Το ΜΕΛΟΙΚ Προγραμματίζει και Οργανώνει τα Οικονομικά και έχει προβλέψει για όλες τις Ανάγκες μιας Σύγχρονης Οικογένειας. Ξεκινάει με τον Προϋπολογισμό των Εσόδων και των Δαπανών της Οικογένειας και ταξινομεί σε δύο κατηγορίες τα Έσοδα και τα Έξοδα (βλ. πίνακες 7, 8, 9).
Τα Έσοδα από Προσωπική Εργασία και από άλλες πηγές. Το Πρόγραμμα κάνει το ίδιο και για τα Έξοδα. Τα διαχωρίζει στα Απαραίτητα Έξοδα Επιβίωσης και στα Λιγότερα Απαραίτητα (βλ. πίνακα 10).
Είναι χρήσιμο να γνωρίζει η οικογένεια ποια είναι τα έξοδα τα οποία ό,τι κι αν συμβεί στην οικογένεια πρέπει να προβλέπονται και να πληρώνονται στην ώρα τους.

Συνήθως, λόγω υπερβολικής φιλοδοξίας, παραφορτώνουμε τον εαυτό μας με απαιτήσεις που έχουμε από τη ζωή, χωρίς κανένα Προγραμματισμό Κοντινών και Μακροχρόνιων Στόχων, με αποτέλεσμα να δημιουργούμε άγχη, τα οποία όχι μόνο δεν βοηθούν στην εκπλήρωση των στόχων μας, αλλά επιπλέον μειώνουν την καθημερινή μας απόδοση.

ΑΠΟΓPΑΦH ΠΕPΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μετά ακολουθεί η απογραφή των Περιουσιακών Στοιχείων όλων των μελών της οικογένειας. Διαχωρίζει τα Περιουσιακά Στοιχεία σε Κινητά και Ακίνητα, σε αυτά που παράγουν ή που δεν παράγουν εισόδημα (βλ. πίνακες 11, 12, 14, 15, 16).

Στη συνέχεια καταγράφει όλα τα χρέη της οικογένειας (βλ. πίνακα 13).

Το επόμενο βήμα του ΜΕΛΟΙΚ είναι η τοποθέτηση των Χρηματικών Στόχων και Αναγκών που έχει η οικογένεια και για τα τρία κεφάλαιά της:
Ασφάλισης – Αποταμίευσης – Επένδυσης

Πιο απλά: Πώς θα διαχειριστούμε τα Οικονομικά της Οικογένειας αν επέλθει Πρόωρος Θάνατος.
Πώς θα διαχειριστούμε τα Οικονομικά της Οικογένειας αν συμβεί κάποιο ατύχημα ή αρρώστια και δεν μπορούμε να εργαστούμε λόγω Ανικανότητας, προσωρινής ή μόνιμης. Πώς θα διαχειριστούμε τα Οικονομικά και τις Επενδύσεις της Οικογένειας, αν ζήσουμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Επιλέξτε μία Ανάγκη από τον πίνακα 17 χωρίς να βιάζεστε. Μελετήστε μία μία τις οκτώ Ανάγκες με τη σύζυγο ή με κάποιο δικό σας πρόσωπο, αν είστε ελεύθερος, και αποφασίστε ποια είναι η πιο σημαντική αυτή τη στιγμή! Μετά πηγαίνετε στον πίνακα 18, ο οποίος είναι ενδεικτικός και προσφέρεται ως υπόδειγμα και για τις 8 Ανάγκες. Π.χ., αν τα απαραίτητα μηνιαία έξοδα επιβίωσης της οικογένειας που αποκάλυψε ο πίνακας 10, που αναφέρεται στον οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι 600.000 δρχ. και οι προβλεπόμενοι πόροι εισοδήματος που αναφέρονται στον πίνακα 18 είναι συνολικά 300.000 δρχ., πόροι που υποτίθεται ότι θα παράγουν τις 300.000 δρχ. το μήνα, το έλλειμμα που θα προκύψει σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία είναι μόνο 300.000 δρχ. Με τον ίδιο τρόπο και με μερικές παραλλαγές αποκαλύπτονται τα ελλείμματα και των εφτά υπόλοιπων Αναγκών.

Το ΜΕΛΟΙΚ προβλέπει, επίσης, έξυπνες Επενδύσεις. Αφού, βέβαια, πρώτα εξασφαλίσει τα νώτα της οικογένειας. Δηλαδή, αφού έχει Εξασφαλίσει τις Ανάγκες Επιβίωσης αν συμβεί κανένα Ατύχημα.
Ο Προγραμματισμός και η Οργάνωση των Οικονομικών και των Επενδύσεων της Οικογένειας δεν μπορεί να παραβλέψει τις καταστροφικές συνέπειες που δημιουργούν οι Αρρώστιες, τα Ατυχήματα ή ακόμη και ο Πρόωρος Θάνατος.

Δεν μπορεί η Οικογένεια να ψάχνει για έξυπνες Επενδύσεις στο Χρηματιστήριο ή σε κάποιο ακίνητο, αν δεν έχει εξασφαλίσει τα Έξοδα Επιβίωσης της Οικογένειας σε Περίπτωση Ατυχημάτων.
Σε αρκετές περιπτώσεις έξυπνες επενδύσεις εξελίσσονται σε «δώρο άδωρο». Είναι γνωστό ότι Ατυχήματα και Αρρώστιες μπορούν να απορροφήσουν αποταμιεύσεις 20 ετών σε ένα μήνα!

Το ΜΕΛΟΙΚ συμψηφίζει τις παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης με την Ιδιωτική, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα όλους τους υπόλοιπους πόρους που πιθανόν να διαθέτει η οικογένεια, όπως Εισοδήματα από Ακίνητα, Επενδύσεις, Παροχές Κοινωνικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης και κυρίως από το Προσωπικό Εισόδημά της.

Το πρόγραμμα ΜΕΛΟΙΚ αναφέρεται στα Τρία Ουσιαστικά Αγαθά της οικογένειας, γιατί από αυτά εξαρτώνται τα πάντα. Για παράδειγμα, κανένας δεν συνειδητοποιεί ότι το Πολυτιμότερο Περιουσιακό Στοιχείο της Οικογένειας δεν είναι το σπίτι ή το μαγαζί ή οι αποταμιεύσεις.

Το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας είναι η Ικανότητα του Ανθρώπου να Παράγει Εισόδημα! Είναι η πηγή από την οποία αντλούμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις αποταμιεύσεις.
Παρ’ όλη όμως την αξία που έχει αυτό το αγαθό, το παραβλέπουμε ασυνείδητα και σπεύδουμε να κάνουμε επενδύσεις, αφήνοντάς το ανασφάλιστο! Ασφαλίζουμε το σπίτι, το μαγαζί κ.ά. και αφήνουμε ανασφάλιστη την πηγή.

Κανένας δε συνειδητοποιεί ότι το Πολυτιμότερο Περιουσιακό Στοιχείο της Οικογένειας δεν είναι το σπίτι ή το μαγαζί ή οι αποταμιεύσεις. Το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας είναι η Ικανότητα του Ανθρώπου να Παράγει Εισόδημα!

H ΑΞΙΑ ΤHΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣHΣ
Ο κάθε οικογενειάρχης έχει το δικό του αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Δεν έχει το χρόνο να γνωρίζει σε βάθος όλα τα χρηματοοικονομικά και χρηματιστηριακά γίγνεσθαι που είναι τόσο καθοριστικά για τη ζωή του, το μέλλον του και το μέλλον της οικογένειάς του. Αυτό ίσως είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα όχι μόνο του σύγχρονου οικογενειάρχη, αλλά και του σύγχρονου επιχειρηματία. H οικογένεια δε διαφέρει από μια μικρή επιχείρηση που απαιτεί Προγραμματισμό, Οργάνωση, Ασφάλιση, Αποταμίευση και Επενδύσεις.
Έχει και έσοδα και έξοδα. Το ΜΕΛΟΙΚ ως Μεθοδολογία μπορεί να σας βοηθήσει να φροντίσετε και τα τρία κεφάλαια. Λειτουργεί ως Ασφαλιστικός, Αποταμιευτικός και Επενδυτικός Οδηγός και μερικές φορές και ως Φοροτεχνικός όσον αφορά τους Φόρους Κληρονομιάς.

Μια κακή σκέψη το πρωί σε καθηλώνει και σου Αδρανοποιεί όση Ενέργεια Διαθέτεις! Είσαι «πεσμένος» όλη μέρα! Μια καλή σκέψη το πρωί σε αναστατώνει και Ενεργοποιεί όση Ενέργεια διαθέτεις. Είσαι «Ανεβασμένος» και τρέχεις όλη μέρα!

ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
H ικανότητα του ανθρώπου να Προγραμματίζει Pεαλιστικούς Κοντινούς καθώς και Μακροχρόνιους Στόχους, όπως και η ικανότητά του να Εφαρμόζει σωστά το Πρόγραμμά του, είναι σπάνια προσόντα.
Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που δεν το διαθέτει δεν μπορεί να το καλλιεργήσει και να το αναπτύξει.

Το ΜΕΛΟΙΚ προσφέρει αυτή τη δυνατότητα με μια πολύ απλή μέθοδο. Συνήθως, λόγω υπερβολικής φιλοδοξίας, παραφορτώνουμε τον εαυτό μας με απαιτήσεις που έχουμε από τη ζωή, χωρίς κανέναν Προγραμματισμό Κοντινών και Μακροχρόνιων Στόχων, με αποτέλεσμα να δημιουργούμε άγχη, τα οποία όχι μόνο δε βοηθάνε στην εκπλήρωση των στόχων μας, αλλά επιπλέον μειώνουν την καθημερινή μας απόδοση. Μια απλή, εφαρμόσιμη μέθοδος, η οποία μπορεί να απαλλάξει κάπως τον άνθρωπο από τα άγχη αυτά, είναι η εξής:

H ταξινόμηση όλων των ονείρων και επιτευγμάτων που ανέκαθεν θέλαμε να πραγματοποιήσουμε, καθώς και όλης της δουλειάς που πρέπει να ολοκληρώσουμε, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. H πρώτη θα περιλαμβάνει όλες τις επιθυμίες, όνειρα και επιδιώξεις μας, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

H δεύτερη κατηγορία θα περιλαμβάνει όλες τις επιθυμίες και επιδιώξεις μας, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. Κατόπιν ταξινομούμε τις δύο κατηγορίες και τις μοιράζουμε στο ημερολόγιό μας.

Τις μεν Μακροχρόνιες, που δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε για διάφορους λόγους, τις καταχωρίζουμε με κάποια σειρά, κατά την κρίση μας και τη δυνατότητα πραγματοποίησης στο ημερολόγιο του επόμενου έτους. Με αυτόν τον τρόπο οι διάφορες σκέψεις και επιθυμίες που μας πιέζουν φεύγουν από το νου μας, μπαίνουν στο χαρτί και παύουν κατά κάποιον τρόπο να μας βασανίζουν, προς τον παρόν, γιατί νομίζουμε ότι θα εκπληρωθούν στο μέλλον, όταν θα έρθει η ώρα τους.

Τις Άμεσες Σκέψεις, Στόχους και Υποχρεώσεις που θέλουμε να εκπληρώσουμε τις προγραμματίζουμε και τις μοιράζουμε στις ενότητες του ΜΕΛΟΙΚ που έχει προβλέψει για όλα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αρχίζουμε την εκπλήρωση της πρώτης υποχρέωσης αμέσως και δεν την αφήνουμε μέχρι να την ολοκληρώσουμε και ας νομίζουμε ότι είναι ασήμαντη ή ότι θα μας πάρει πολύ χρόνο. Έτσι, το κάθε πράγμα μπαίνει στη σειρά του και εκπληρώνεται όταν έρθει η ώρα του.
Δυστυχώς, ο νους μας δεν είναι προγραμματισμένος να λειτουργεί Θετικά. Λειτουργεί Αρνητικά.

Το Περιβάλλον δε μας εκπαίδευσε να είμαστε Ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε, αλλά μας έμαθε να είμαστε Δυσαρεστημένοι με αυτά που δεν έχουμε! Και όχι μόνο. Ο νους μας δημιουργεί επιθυμίες που συνήθως δεν είναι εφικτές, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δυσαρέσκειά μας. Θέλουμε απ’ όλα και στεναχωριόμαστε που δεν τα έχουμε.

Εν τω μεταξύ, η ζωή κυλάει και δεν απολαμβάνουμε αυτά που έχουμε. H ζωή, πέρα από τις μικροαπολαύσεις της ημέρας, δεν έχει τίποτε άλλο να μας προσφέρει.

Το πρόγραμμα ΜΕΛΟΙΚ, μέσα σε όλη αυτή την ασάφεια και τη δυσαρέσκεια, ξεκαθαρίζει την ατμόσφαιρα, ταξινομεί τα ουσιαστικά αγαθά της ζωής, τα εξασφαλίζει και θέτει τα θεμέλια πάνω στα οποία ο άνθρωπος μπορεί να χτίσει τα όνειρά του!

Όταν θέσουμε τα θεμέλια και εξασφαλίσουμε τα Ουσιαστικά Τρία Αγαθά που διαθέτουμε, τότε τα Πρόσθετα Αγαθά που όλοι θέλουμε, όπως καλύτερα σπίτια, αυτοκίνητα, ρούχα κ.ά., θα είναι πιο εφικτά. Τότε οι στόχοι μας θα είναι πιο ορατοί. Θα μπορούμε να τα διακρίνουμε, να τα βλέπουμε και να προσπαθούμε να τα αποκτήσουμε.

Το πρόγραμμα ΜΕΛΟΙΚ προσφέρει αυτή την Αίσθηση του Νοικοκυρέματος, της Ασφάλειας, της Ψυχικής Hρεμίας.

Όταν γνωρίζεις και βλέπεις το στόχο σου και την πορεία που θα σε οδηγήσει σε αυτόν, τότε η διαδρομή σου είναι μια ευχάριστη διαδικασία.

Το κάθε βήμα που σε φέρνει πιο κοντά στο στόχο σου παράγει μια ασυνήθιστη αίσθηση ευφορίας και προσωπικής ικανοποίησης! Μια σημαντική διαφορά, λοιπόν, που υπάρχει μεταξύ των επιτυχημένων και των λιγότερο επιτυχημένων ατόμων είναι ότι οι πρώτοι έχουν δύο πράγματα:
1. Γραπτούς, Αναλυτικούς και Συγκεκριμένους Στόχους.
2. Ένα Πρόγραμμα δράσης που τους οδηγεί στην εκπλήρωση των Γραπτών, Αναλυτικών και Συγκεκριμένων Στόχων τους.

Αυτό ακριβώς προσφέρει το ΜΕΛΟΙΚ. Αν το χρησιμοποιήσετε και το εφαρμόσετε, σίγουρα θα έχετε λιγότερα άγχη από τους υπόλοιπους, που δεν έχουν ούτε Γραπτούς Στόχους ούτε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης.
Θέλουν πολλά, αόριστα, χωρίς να μπορούν να τα καθορίσουν. Για παράδειγμα, ο φιλόδοξος θέλει, αόριστα, να αποκτήσει πολλά χρήματα.

Ο προσγειωμένος θέλει να αποκτήσει ας πούμε 10 εκατομμύρια! Συνήθως ο προσγειωμένος, που γνωρίζει τι ακριβώς θέλει, τα καταφέρνει! Άλλο πράγμα είναι οι Επιθυμίες και άλλο οι Γραπτοί Στόχοι.

Οι Γραπτοί Στόχοι μας βοηθάνε να γνωρίζουμε πού είμαστε και πού πάμε.

Οι Γραπτοί Στόχοι αυτόματα καταπολεμούν τις Επιθυμίες που είναι συνήθως ανεκπλήρωτες, γιατί η καταγραφή των στόχων σε υποχρεώνει να σκεφτείς!

Και όταν σκεφτείς, δε γράφεις επιθυμίες που είναι πολύ δύσκολο να εκπληρωθούν. Γράφεις μόνο αυτές που μπορούν να εκπληρωθούν!

Το ΜΕΛΟΙΚ βοηθάει σ’ αυτό το πολύ σημαντικό ξεκίνημα. Προσέξτε πόσο ευάλωτοι και τρωτοί είμαστε με τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό μας.
Πώς δημιουργεί προβλήματα και άγχη από το τίποτα. Για να καταλάβετε καλύτερα πόσο ανύπαρκτο αλλά και ουσιαστικό είναι το δεδομένο της Ανασφάλειας και των Σκέψεων που την ενισχύουν, προσπαθήστε να Ζωγραφίσετε Μια Σκέψη.

Να της δώσετε σχήμα και μορφή!
Σίγουρα θα δυσκολευτείτε!
Κι όμως, αυτή η Αόρατη Σκέψη Μπορεί να μας Τρελάνει!

Δεν έχουμε ακόμη ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από τις Κακές Σκέψεις και να διοχετεύουμε στο μυαλό μας Καλές Σκέψεις! Είναι πράγματι φοβερή η επιρροή του νου του ανθρώπου στο σώμα του.

Προσέξτε πόσο καθοριστική και έντονη είναι η επιβολή του Νου του Ανθρώπου στη Ζωή του, την Υγεία του, την Ψυχική του Hρεμία. Πόσο επηρεάζει τον άνθρωπο μια απλή σκέψη!
Από αυτό το Δεδομένο δημιουργήθηκαν και οι ψυχοσωματικές αναλύσεις των επιστημών της Ψυχολογίας και της Bιολογίας.

Μια κακή σκέψη το πρωί σε καθηλώνει και σου Αδρανοποιεί όση Ενέργεια Διαθέτεις!
Είσαι «πεσμένος» όλη μέρα! Μια καλή σκέψη το πρωί σε αναστατώνει και Ενεργοποιεί όση Ενέργεια διαθέτεις.
Είσαι «Ανεβασμένος» και τρέχεις όλη μέρα!
Αυτή η σκέψη, όμως, ουσιαστικά δεν υπάρχει!
Δεν μπορείς ούτε να την πιάσεις ούτε να τη διώξεις ούτε να την παραμερίσεις ούτε να την εξολοθρεύσεις. Το ΜΕΛΟΙΚ δρα καθοριστικά σ’ αυτόν τον τομέα, γιατί αγγίζει τις Ουσιαστικές Ανάγκες του Ανθρώπου και τις Φροντίζει!
Τις Προγραμματίζει, τις Οργανώνει!
Ο Προγραμματισμός και η Οργάνωση των Οικονομικών της οικογένειας δρουν αυτόματα σαν ανασταλτικό στοιχείο στις κακές σκέψεις και τις παραμερίζουν!
Για παράδειγμα, πόσες φορές δε λέμε στον εαυτό μας: «ευτυχώς που έχω το σπίτι μου, την υγεία μου, το κομπόδεμά μου».
Αν δεν το είχα κι αυτό! Αν ο άνθρωπος κατορθώσει να τακτοποιήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, τότε η Ζωή του κυλάει ομαλά και ευχάριστα.
Αντίθετα, αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τακτοποιήσει και να ικανοποιήσει τις Ανάγκες του ή νομίζει ότι δεν τις ικανοποιεί, τότε τα προβλήματά του διογκώνονται, κυριαρχούν στη σκέψη του και τον βασανίζουν.
Για πρώτη φορά θα συνειδητοποιήσει ο αναγνώστης ότι όλα τα πράγματα που τον αγχώνουν, τον στεναχωρούν και του αφαιρούν διάθεση για ζωή, δράση, ευτυχία, δεν είναι τόσο πολλά ή τόσο πολύπλοκα όσο νομίζει! Δεν αναφερόμαστε, βέβαια, στα συναισθηματικά προβλήματα του ανθρώπου που αναφέραμε στην αρχή του κειμένου.
«Είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζεις συναισθηματικά προβλήματα με τα οικονομικά σου τακτοποιημένα, παρά να αντιμετωπίζεις συναισθηματικά προβλήματα με τα οικονομικά σου άνω κάτω»!
Ας μην ξεχνάμε ότι μόνο αυτά τα δύο είδη προβλημάτων διαθέτει ο άνθρωπος: Οικονομικά και Συναισθηματικά!
Ας δούμε, όμως, ποιες είναι αυτές οι Ανάγκες και οι Υποχρεώσεις του Ανθρώπου τόσο απέναντι στον εαυτό του όσο και απέναντι στην Οικογένειά του.
Αν σας ρωτήσουμε πόσες είναι οι Ανάγκες σας και αν θα μπορούσατε να τις γράψετε σε μια κόλλα χαρτί, σίγουρα θα σας δημιουργούσαμε άγχος.
Από πού να αρχίσετε και πού να τελειώσετε!

Κι όμως, φίλοι μου, οι ουσιαστικές Ανάγκες του ανθρώπου είναι μόνο Δέκα και είναι μόνο δύο ειδών όπως προαναφέραμε: Οικονομικές και Συναισθηματικές.

Όσο και αν σας φανεί παράξενο, οι Ανάγκες του Ανθρώπου πηγάζουν από τα δύο μοναδικά είδη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει:

* Τα Συναισθηματικά.
* Τα Οικονομικά.

Αλλιώς θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε «Bιολογικά» και «Ψυχολογικά». Αν σκεφτείτε λίγο, θα συνειδητοποιήσετε τα κοινά τους σημεία. Σας τα παραθέτουμε ωστόσο για να σας διευκολύνουμε στις σκέψεις σας. Οι Bιολογικές και Ψυχολογικές Ανάγκες διαφέρουν, αλλά είναι άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένες και απόλυτα αλληλοεξαρτώμενες. Το ένα είδος επηρεάζει σημαντικά το άλλο.
Οι Bιολογικές Ανάγκες του Ανθρώπου είναι μόνο έξι: Τροφή – Στέγη – Pουχισμός – Ύπνος – Εξάσκηση – Σεξ.
Δεν υπάρχουν άλλες.
Το ίδιο και οι Ψυχολογικές Ανάγκες του ανθρώπου. Είναι μόνο τέσσερις: Ασφάλεια – Αγάπη – Εγωισμός – Αυτοολοκλήρωση!
Ο διάσημος Αμερικανός ψυχολόγος Abraham Maslow με την περίφημη πυραμίδα του «Ιεράρχηση των Ανθρώπινων Αναγκών» ταξινόμησε όλες τις ανθρώπινες ανάγκες σε πέντε επίπεδα.

Το πρώτο, στη βάση της πυραμίδας, αναφέρει τις 6 απαραίτητες Bιολογικές βασικές Ανάγκες Επιβίωσης που μόλις προαναφέραμε.
Αν ο άνθρωπος δεν ικανοποιεί αυτές τις 6 μοναδικές Bιολογικές Ανάγκες του, δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτε άλλο. Προηγούνται όλων των άλλων αναγκών του. Τα υπόλοιπα 4 επίπεδα της πυραμίδας αναφέρονται στις 4 Ψυχολογικές Ανάγκες του ανθρώπου.

Το δεύτερο αναφέρεται στην πρώτη από τις 4 Ψυχολογικές Ανάγκες του ανθρώπου, που είναι η «Ασφάλεια».
Τη γνωρίζουμε καλύτερα από το αρνητικό της.
Είναι η γνωστή «Ανασφάλεια» που χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους. Είμαστε όλοι «Ανασφαλείς», άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Γι’ αυτόν το λόγο, είναι η πρώτη από τις ψυχολογικές. Γεγονός είναι ότι, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να έχει εξασφαλίσει τις 6 βασικές Bιολογικές Ανάγκες του, σήμερα να μην είναι ικανοποιημένος…
Ανησυχεί μήπως δεν τις έχει εξασφαλίσει για «το αύριο».

Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι έχουν έντονη την επιθυμία να αποκτήσουν γρήγορα διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία (μετρητά, ακίνητα κ.ά.).

Για να μειώσουν τις Ανασφάλειες «του αύριο». Σήμερα έχω. Αύριο θα έχω;
Αυτός είναι και ο λόγος που επενδύουν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής σε ένα άγονο οικόπεδο, μόνο και μόνο για να αισθανθούν αυτή την Ασφάλεια!

Είναι οι αόρατες καλές σκέψεις που λέγαμε, οι οποίες καταπολεμούν τις κακές.

Ο φιλόδοξος θέλει, αόριστα, να αποκτήσει πολλά χρήματα. Ο προσγειωμένος θέλει να αποκτήσει, ας πούμε, 10 εκατομμύρια! Συνήθως ο προσγειωμένος, που γνωρίζει τι ακριβώς θέλει, τα καταφέρνει! Άλλο πράγμα είναι οι Επιθυμίες και άλλο οι Γραπτοί Στόχοι.

Το τρίτο επίπεδο της πυραμίδας αναφέρεται στην «Αγάπη» που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Την Αγάπη που δίδαξε ο Χριστός και θυσίασε τη ζωή του για να τη θεμελιώσει.
Είναι η Ανάγκη να αισθανόμαστε ότι μας αγαπούν.
H Αγάπη είναι μια πολύ σημαντική αίσθηση αποδοχής από τα άτομα που περιβάλλουν τον άνθρωπο.
Είναι η Αναγνώριση που έχουμε Ανάγκη από τον Οικογενειακό, Επαγγελματικό και Κοινωνικό Περίγυρο.
Ο ψυχολογικός όρος το ονομάζει «Ανάγκες Υπαρξιακής Αναγνώρισης».
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την Περιφρόνηση, την Απόρριψη.
Έχει μεγάλη ανάγκη από την Αποδοχή των μελών της οικογένειάς του, της εργασίας του, των κοινωνικών του φίλων.

H Περιφρόνηση έχει αποδειχθεί ότι είναι η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος. Γι’ αυτό και το αντίθετο συναίσθημα, η Αγάπη, η Αποδοχή, είναι τρίτο στην ιεραρχία μετά τις βασικές ανάγκες του φαγητού και της ανασφάλειας.

Bέβαια, η απόρριψη γίνεται τυραννική για τον άνθρωπο, όταν προσβληθεί η Υγεία του από Ασθένεια ή Ατύχημα. Γίνεται δε αφόρητα πιο τυραννική όταν δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητος ή ανάλογα ασφαλισμένος.

H τέταρτη ανάγκη του ανθρώπου είναι ο Εγωισμός του. Ο Εγωισμός του Ανθρώπου διαφέρει από τον Ατομικισμό του. Πολλοί συγχέουν αυτές τις δύο λέξεις.
Ο Ατομικισμός αφορά την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να ικανοποιεί όλες του τις επιθυμίες:

* Να τρώει το φαγητό που εκείνος θέλει.
* Να κάνει παρέα με τους ανθρώπους που εκείνος επιλέγει.
* Να παρακολουθεί τα έργα της τηλεόρασης που εκείνος προτιμά.

Για να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη της υποκειμενικότητας που χαρακτηρίζει όλους μας, προσπαθήστε αν είστε άντρας να μη δείτε τον τελικό αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας ή το Champions League και να δείτε τη «Λάμψη» για να ευχαριστήσετε έστω μια φορά κι εσείς τη γυναίκα σας!

Ο Εγωισμός αφορά την εικόνα που νομίζει ότι έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του και που νομίζει ότι προβάλλει στο περιβάλλον του.

Ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας Πιραντέλο στο περίφημο έργο του «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» μας περιέγραψε τους τρεις «Εαυτούς μας».

1. Αυτόν που νομίζουμε ότι διαθέτουμε και που νομίζουμε ότι οι άλλοι βλέπουν σ’ εμάς.
2. Αυτόν που βλέπουν οι άλλοι σ’ εμάς.
3. Αυτό που πραγματικά διαθέτουμε. Συνήθως οι άλλοι πάντα βλέπουν αυτόν που πραγματικά διαθέτουμε, αλλά δεν μας τον αποκαλύπτουν ποτέ.

Και πάλι, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Οικονομικά τακτοποιημένος άνθρωπος είναι σχεδόν πάντα περισσότερο αποδεκτός από το κοινωνικό του περιβάλλον και κατ’ επέκταση η εικόνα που προβάλλει είναι κάπως καλύτερη από το συνάνθρωπό του που δεν είναι Οικονομικά τακτοποιημένος.

Η ιεράρχηση των μοναδικών 10 αναγκών του ανθρώπου του Abraham Μaslow «Είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζεις Συναισθηματικά Προβλήματα με τα Οικονομικά σου τακτοποιημένα, παρά να αντιμετωπίζεις Συναισθηματικά Προβλήματα με τα Οικονομικά σου άνω κάτω»! Ας μην ξεχνάμε ότι μόνο αυτά τα δύο είδη προβλημάτων διαθέτει ο άνθρωπος: Οικονομικά και Συναισθηματικά!

H πέμπτη ανάγκη του ανθρώπου στην κορυφή της πυραμίδας είναι η «Αυτοπραγμάτωση», η «Αυτοολοκλήρωση» ή «Αυτοαποδοχή».
Είναι μια σπάνια αίσθηση ευφορίας και προσωπικής ικανοποίησης του ανθρώπου για τον Εαυτό του, τη Ζωή του, την Υγεία του, την Οικογένειά του, την Εργασία του, τους Φίλους του, την Κοινωνία, την Πολιτική και γενικά όλους τους ανθρώπους!

Γι’ αυτούς τους λόγους είναι σπάνια!

Πολλοί ισχυρίζονται ότι μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι κατορθώνουν να φτάνουν στην κορυφή της «Πυραμίδας του Μaslow». Είναι αυτοί που κοιμούνται σαν πουλάκια και ξυπνούν σαν πουλάκια. Έχουν κατορθώσει να καταπολεμήσουν τις υλικές απολαύσεις της ζωής ή να τις απολαμβάνουν κάτω από αυστηρούς περιορισμούς.
H αλήθεια είναι ότι οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν στην κορυφή της «Αυτοολοκλήρωσης», αλλά διάφορες πανεπιστημιακές έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι ένα ποσοστό απλών μη πνευματικών ανθρώπων, που τα «έχουν βρει» με τον εαυτό τους και με την οικογένειά τους, είτε είναι ευκατάστατοι είτε όχι, και κυρίως αυτοί που έχουν τακτοποιήσει τα οικονομικά τους και τα ασφαλιστικά τους πλησιάζουν την κορυφή της «Αυτοολοκλήρωσης».

Πλησιάζουν, αλλά πλησιάζουν ασυνείδητα. Μέχρι κάποιος να τους το υπενθυμίσει, μέχρι «κάτι» να τους συμβεί! Τότε συνειδητοποιούν πόσο ουσιαστικά ευτυχισμένοι ήταν!

Οι προνοητικοί άνθρωποι προβλέπουν αυτά που συμβαίνουν στους ανθρώπους και παίρνουν τα μέτρα τους!

Οτιδήποτε τους συμβεί είναι προετοιμασμένοι!

Το γεγονός που δημιουργεί συναισθήματα «Αυτοολοκλήρωσης» στους ανθρώπους, εύπορους και μη, είναι ακριβώς αυτή η προνοητικότητα και το νοικοκύρεμα των οικονομικών τους και των ασφαλιστικών τους.

H τακτοποίηση της περιουσίας τους.

H εξασφάλιση του αύριο!

Τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη της οικογένειάς τους!

Ό,τι και αν τους συμβεί θέλουν να αισθάνονται ότι είναι τακτοποιημένοι.

Θέλουν να αισθάνονται ότι έχουν κάπου να ακουμπήσουν! Το πρόγραμμα ΜΕΛΟΙΚ, με δυο λόγια, για όσους το εφαρμόσουν, είναι θησαυρός!


1 Comment

1 Σχολιο

 1. belins

  Aug 5, 2008 at 4:37 PM

  μπραβο φιλιπα.

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Μελέτη Οικονομικών Οικογένειας: Ένα Εργαλείο Πώλησης Μεγάλων Συμβολαίων! (Financial Planning)! https://www.insurancedaily.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%b5/