Μελέτες

ICAP:
Μελέτη για την Πιστοληπτική Ικανότητα
των Ελληνικών Επιχειρήσεων

ICAP-logo

Την εξέλιξη της Πιστοληπτικής Ικανότητας του συνόλου των Ελληνικών Επιχειρήσεων κατά την εξαετία 2003-2008 αποτυπώνει η Μελέτη που ολοκλήρωσε η Icap Group. Η Μελέτη βασίστηκε σε ένα δείγμα 170.301 Επιχειρήσεων (92.009 Α.Ε.-ΕΠΕ και 78.292 Ο.Ε.-Ε.Ε. και Ατομικές Επιχειρήσεις), οι οποίες είχαν διαβαθμιστεί τα έτη 2003-2008 και εξέτασε την εξέλιξη της Πιστοληπτικής τους ικανότητας.

Τα ευρήματα της Μελέτης καταδεικνύουν ότι κατά την εξαετία αυτή το μέσο ποσοστό των Εταιρειών που η Πιστοληπτική τους Ικανότητα επιδεινώθηκε ανέρχεται σε 29%. Αντίθετα, το μέσο ποσοστό των Εταιρειών που η Πιστοληπτική τους Ικανότητα αναβαθμίστηκε ανέρχεται σε 21%. Η διαφορά αυτή, δηλαδή η επικράτηση των Επιχειρήσεων των οποίων η Πιστοληπτική Ικανότητα επιδεινώθηκε έναντι αυτών των οποίων αναβαθμίστηκε, ανέρχεται στο 38%.

Από τα στοιχεία του δείγματος παρατηρείται ότι αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 32% οι Εταιρείες που είχαν καταταγεί στην περιοχή Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου (από 21.498 σε 28.405 επιχειρήσεις), ενώ μειώθηκαν κατά μέσο όρο 9% οι Εταιρείες που είχαν καταταγεί στην περιοχή Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου (από 49.503 σε 45.088 επιχειρήσεις) και κατά 2,5% οι επιχειρήσεις Μεσαίου Πιστωτικού Κινδύνου (από 99.300 σε 96.808). Εξετάζοντας τη Συναλλακτική Συμπεριφορά (πτωχεύσεις και καθυστερήσεις πληρωμών) των Επιχειρήσεων για κάθε έτος που εξετάζεται στη συγκεκριμένη μελέτη, συμπεραίνονται τα εξής:

 • 2004: οι ασυνεπείς Επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 7,76% (2004: 2,64%, έναντι 2003: 2,45%)
 • 2005: οι ασυνεπείς Επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 15,15% (2005: 3,04%, έναντι 2004: 2,64%)
 • 2006: οι ασυνεπείς Επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 32,24% (2006: 4,02%, έναντι 2005: 3,04%)

Βελτίωση της επίδοσης των Επιχειρήσεων παρατηρείται το 2007, όπου μειώθηκαν οι ασυνεπείς Επιχειρήσεις κατά 11,19% (2007: 3,57%, έναντι 2006: 4,02%), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα ιδιαίτερα καλά Οικονομικά Αποτελέσματα που καταγράφηκαν στους Ισολογισμούς της συγκεκριμένης Χρήσης. Παρ’ όλα αυτά, η βελτίωση αυτή δε συνεχίστηκε και για το 2008, οπότε παρατηρείται αύξηση της ασυνέπειας κατά 4,48% (2008: 3,73%, έναντι 2007: 3,57%). Η τάση αυτή διαμορφώθηκε και από την ύφεση στην οποία εισήλθε η διεθνής Οικονομία το τελευταίο τρίμηνο του 2008. Οι Α.Ε.-ΕΠΕ επιχειρήσεις των οποίων η Πιστοληπτική Ικανότητα αναβαθμίστηκε -ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας- κατά το 2008 παρουσίασαν:

 • Μέση αύξηση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 51%.
 • Μέση αύξηση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 38%.
 • Μείωση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 3%.
 • Μείωση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 11%.

Αντίστοιχα οι Α.Ε.-ΕΠΕ Επιχειρήσεις των οποίων η Πιστοληπτική Ικανότητα επιδεινώθηκε -ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας- κατά το 2008 παρουσίασαν:

 • Μέση μείωση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 24%.
 • Μέση μείωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 16%.
 • Αύξηση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 5%.
 • Αύξηση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 12%.

Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 1 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ICAP:
Μελέτη για την Πιστοληπτική Ικανότητα
των Ελληνικών Επιχειρήσεων! https://www.insurancedaily.gr/icap-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7/