ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

3P Insurance Agents: Υπάλληλος Λογιστηρίου πλήρους απασχόλησης

3P Insurance
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Accounting/Finance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η  3P Insurance Agents ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Λογιστηρίου πλήρους απασχόλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3P Insurance

Η 3P Insurance εμπνεύστηκε και ιδρύθηκε από καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας πού θεωρούν επιβεβλημένη ανάγκη την δημιουργία μίας Εταιρίας Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που να διαθέτει, Σεβασμό και ήθος Εμπειρία και Γνώση αλλά και τις Δυνατότητες να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα νέα δεδομένα που ταχύτατα διαμορφώνονται στην Ασφαλιστική Αγορά Στην 3P Insurance πιστεύουμε ότι: Μόνο ενωμένες δυνάμεις, που κοινωνούν το ίδιο όραμα, μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να οδηγηθούν με επιτυχία αλλά και ασφάλεια στην επόμενη ημέρα. Management (Διοίκηση) Η Εταιρία εκπροσωπείται από τους Διαχειριστές αυτής και διοικείται από το Διευθυντικό της Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους: Παναγιώτη Παλαιολόγο (Πρόεδρος Διευθυντικού Συμβουλίου) Γεώργιο Λούβαρη (Νόμιμος Εκπρόσωπος & Διαχειριστής) Aνδρέα Γερομουσταλάκη (Διεύθυνση Ζωής & Υγείας) Δέσποινα Δημητσάνου (Διεύθυνση Γενικών Κλάδων) Aντικείμενο Εργασιών Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Η  3P Insurance Agents ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Λογιστηρίου πλήρους απασχόλησης.

Ευθύνες:

 • Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
 • Καταχωρήσεις συμβολαίων στο πλαίσιο του λογισμικού BlueByte
 • Έλεγχος προμηθειών
 • Πληρωμές συμβολαίων
 • Πληρωμές προμηθειών
 • Παρακολούθηση τραπεζικών καταθέσεων
 • Υποστήριξη πελατών/συνεργατών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο οικονομικών σπουδών.
 • Εργασιακή εμπειρία σε τμήματα λογιστηρίου ασφαλιστικών πρακτορείων ή/και ασφαλιστικών εταιρειών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση Word, Excel
 • Άριστη χρήση του διαδικτύου
 • Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει επίσης να έχει ευκολία επικοινωνίας, εχεμύθεια, υψηλό πνεύμα συνεργασίας και διάθεση να συνεχίσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Θα εκτιμηθούν τα ακόλουθα:

 • Γνώση Ασφαλιστικών και Λογιστικών εφαρμογών
 • Γνώση SQL
 • Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο hr@3pinsurance.gr