ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η 3P Insurance ενδιαφέρεται να προσλάβει στέλεχος για τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων

3P Insurance
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3P Insurance

Η 3P Insurance εμπνεύστηκε και ιδρύθηκε από καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας πού θεωρούν επιβεβλημένη ανάγκη την δημιουργία μίας Εταιρίας Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που να διαθέτει, Σεβασμό και ήθος Εμπειρία και Γνώση αλλά και τις Δυνατότητες να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα νέα δεδομένα που ταχύτατα διαμορφώνονται στην Ασφαλιστική Αγορά Στην 3P Insurance πιστεύουμε ότι: Μόνο ενωμένες δυνάμεις, που κοινωνούν το ίδιο όραμα, μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να οδηγηθούν με επιτυχία αλλά και ασφάλεια στην επόμενη ημέρα. Management (Διοίκηση) Η Εταιρία εκπροσωπείται από τους Διαχειριστές αυτής και διοικείται από το Διευθυντικό της Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους: Παναγιώτη Παλαιολόγο (Πρόεδρος Διευθυντικού Συμβουλίου) Γεώργιο Λούβαρη (Νόμιμος Εκπρόσωπος & Διαχειριστής) Aνδρέα Γερομουσταλάκη (Διεύθυνση Ζωής & Υγείας) Δέσποινα Δημητσάνου (Διεύθυνση Γενικών Κλάδων) Aντικείμενο Εργασιών Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Η 3P Insurance ενδιαφέρεται να προσλάβει στέλεχος για τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων

Απαραίτητα προσόντα

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση. Η προϋπηρεσία σε εταιρεία του ασφαλιστικού κλάδου και η κατοχή πιστοποίησης για τη διαμεσολάβηση και σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

    • Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση και δυνατότητα χειρισμού της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και στον προφορικό λόγο.
    • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
    • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
    • Επικοινωνιακή ικανότητα
    • Πανεπιστημιακές σπουδές θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα (Πτυχίο ΑΕΙ ή TEI)

Το πακέτο των αμοιβών θα είναι ανάλογο των προσόντων των ενδιαφερομένων.
Διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής βιογραφικού hr@3pinsurance.gr