ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ατλαντική: Επιθεωρητής Πωλήσεων στην περιοχή της Αθήνας

Ατλαντική: Επιθεωρητής Πωλήσεων στην περιοχή της Αθήνας
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Θέση έμπειρου στελέχους στην Εμπορική Διεύθυνση της εταιρίας, ως Επιθεωρητή Πωλήσεων στην περιοχή της Αθήνας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ατλαντική: Επιθεωρητής Πωλήσεων στην περιοχή της Αθήνας

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής τραπεζοασφαλιστικής εταιρίας Baloise, αναζητά έμπειρο στέλεχος στην Εμπορική Διεύθυνση ως Επιθεωρητή Πωλήσεων στην περιοχή της Αθήνας.

Προφίλ Υποψηφίου

 • Επαγγελματική εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε αντίστοιχη θέση Ασφαλιστικής Επιχείρησης ή Πρακτορειακής Εταιρίας Ασφαλίσεων
 • Ικανότητα διαπραγματεύσεων και επίτευξη στόχων
 • Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄
 • Καλή γνώση MS Office
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδίων
 • Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών και Υποστήριξη υφισταμένων

Προσφέρονται:

 • Σταθερό πακέτο αμοιβών και Bonus επί των πωλήσεων
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου
 • Παροχή laptop και κινητού
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο Υγείας

Αποστολή βιογραφικών στο email : sales@atlantiki.gr ή tbardis@atlantiki.gr
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.