ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Θέση Senior Placing Broker, Life and Health Department στην Mega Brokers

Θέση Senior Placing Broker, Life and Health Department στην Mega Brokers
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η MEGA BROKERS η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία παροχής Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στην Ελλάδα με εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο για πάνω από 3 δεκαετίες επιθυμεί να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της με Senior Placing Broker, Life and Health Department.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θέση Senior Placing Broker, Life and Health Department στην Mega Brokers

Η MEGA BROKERS η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία παροχής Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στην Ελλάδα με εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο για πάνω από 3 δεκαετίες επιθυμεί να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της με Senior Placing Broker, Life and Health Department.

Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος διεκπεραίωσης αιτημάτων δικτύου πωλήσεων
 • Έλεγχος ορθής διαχείρισης ασφαλιστικών εργασιών κλάδου
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για αποτελεσματική διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών
 • Αξιολόγηση κινδύνων και διερεύνηση προγραμμάτων Κλάδου σε διεθνές επίπεδο
 • Τοποθετήσεις κινδύνων στις ασφαλιστικές εταιρείες
 • Προφίλ Υποψηφίου
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ, ΤΕΙ Οικονομικής ή Ασφαλιστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ασφαλιστικής εταιρίας ή ασφαλιστικό γραφείο
 • Διευρυμένες γνώσεις Κλάδου Ζωής
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση H/Y
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄& επαναπιστοποίησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους

Προσφέρονται:

 • Μόνιμη και σταθερή εργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας
 • Πακέτο extra αμοιβών – bonus αποτελεσματικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στο email careers@megabroker.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης LIFE21 στο θέμα του. Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.