ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται ασφαλιστικός συνεργάτης

ασφαλιστικός συνεργάτης

NOVILUS
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο στόχος του νέου συνεργάτη θα είναι να εργαστεί ως μέλος της συμβουλευτικής ομάδας στο τμήμα πωλήσεων. Η ομάδα παρέχει ασφαλιστικές συμβουλές σε πελάτες. Η ομάδα επικεντρώνεται στον έλεγχο και ανάλυση κινδύνων, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και την σύναψη συμβολαίων ανάληψης των κινδύνων, που παρέχονται κυρίως προς επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς κύκλους σε τοπικούς και παγκόσμιους πελάτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NOVILUS

Η Novilus Α.Ε. είναι εταιρία παροχής ασφαλιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και διασφάλισης διαδικασιών και περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας συμβουλευτική στην διαχείριση ασφαλιστικών επιχειρηματικών και ατομικών κινδύνων σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες.

Η Novilus Α.Ε. είναι εταιρία παροχής ασφαλιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και διασφάλισης διαδικασιών και περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας συμβουλευτική στην διαχείριση ασφαλιστικών επιχειρηματικών και ατομικών κινδύνων σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας ως ασφαλιστικός συνεργάτης στο τμήμα πωλήσεων της Novilus.

Ο σκοπός της εργασίας

Ο στόχος του νέου συνεργάτη θα είναι να εργαστεί ως μέλος της συμβουλευτικής ομάδας στο τμήμα πωλήσεων. Η ομάδα παρέχει ασφαλιστικές συμβουλές σε πελάτες. Η ομάδα επικεντρώνεται στον έλεγχο και ανάλυση κινδύνων, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και την σύναψη συμβολαίων ανάληψης των κινδύνων, που παρέχονται κυρίως προς επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς κύκλους σε τοπικούς και παγκόσμιους πελάτες.

Κύριες αρμοδιότητες

  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων διαχείρισης κινδύνου, με καθήκοντα που κυμαίνονται από τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη μέτρηση, την εφαρμογή ως και την ενίσχυση της κουλτούρας των πελατών στη αντιμετώπιση κινδύνων.
  • Ανάπτυξη σχετικών προτάσεων και λύσεων για τη μετατροπή της διαχείρισης κινδύνου και τον μετριασμό των τομέων κινδύνου προς τους πελάτες.
  • Διεξαγωγή δραστηριοτήτων ελέγχου και ανάλυσης στους πελάτες (ετήσια αξιολόγηση κινδύνων, ανάπτυξη σχεδίων εσωτερικού ελέγχου, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων).
  • Κατανόηση των σύνθετων επιχειρηματικών μοντέλων, σχεδιασμός λύσεων.
  • Ανάπτυξη πωλήσεων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του τμήματος.
  • Συμμετοχή σε projects διασφάλισης υπηρεσιών υψηλού επιπέδου εσωτερικού ελέγχου, εσωτερικής ρύθμισης και διαχείρισης κινδύνων σε πελάτες.
  • Παροχή ασφαλιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με αυστηρή δέσμευση και τήρηση κανονισμών διασφάλισης ποιότητας της Novilus προς τους πελάτες.

Προφίλ υποψηφίων

Soft skills:
– Εργατικότητα και αφοσίωση
– Διάθεση για εκπαίδευση και εξειδίκευση.
– Φιλοδοξία εξέλιξης.
– Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα:
– Πιστοποίηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Μεσίτη.
(αν δεν υπάρχει, δυνατότητα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τους υποψηφίους που δεν έχουν ήδη την πιστοποίηση).
– Γνώσεις Office (Word, Excel, PowerPoint).

Η εταιρία προσφέρει:
– Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ένταξης και εκπαίδευσης.
– Εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας από εγκεκριμένους φορείς και εκπαιδευτές.
– Συνεχή καθοδήγηση από την Διοίκηση της Novilus.
– Αμοιβές και bonus παραγωγικότητας.

Τα βιογραφικά μπορείτε να τα αποστείλετε στο email: konstantakis.s@gmail.com