ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται άτομο για Γενικούς Κλάδους και Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Focus Brokers
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Focus Μεσίτες Ασφαλίσεων, εταιρία με 31 χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο διαμεσολάβησης επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, άτομο για την υποστήριξη των γενικών κλάδων και Ασφαλίσεων ζωής και υγείας με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση. Κατοχή πιστοποίησης τύπου Ά από την Τράπεζα της Ελλάδος κρίνεται ως προσόν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Focus Brokers

Ως ασφαλιστής ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Focus Brokers, Καρούσος Άγγελος συνεργαζόμενος με τις ασφαλιστικές εταιρείες προσπαθούσε πάντα να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πελάτη επιλέγοντας τα προϊόντα που καλύπτουν βασικές και ουσιώδεις ασφαλιστές καλύψεις. Με ακριβώς αυτή την πελατοκεντρική φιλοσοφία, από το 2000 μέχρι και σήμερα η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες «μεσίτη ασφαλίσεων». Η μεσιτεία (ως ανώτερη στην ιεραρχική διαβάθμιση των ασφαλιστών) παρέχει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να συνεργάζεται σχεδόν με το σύνολο της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αλλά και με επιλεγμένους οίκους του εξωτερικού. Της επιτρέπει να τοποθετεί ασφαλιστικούς κινδύνους σε ασφαλιστικές εταιρείες, αφού πρώτα έχει προπαρασκευάσει και διαπραγματευτεί για τον πελάτη τους όρους της ασφαλιστικής του σύμβαση όπου και όποτε αυτό είναι δυνατό. Η λειτουργία της Focus Brokers ως μεσίτες (ελάχιστα γραφεία στην Ελλάδα λειτουργούν με την μεσιτική άδεια διαμεσολάβησης) προϋποθέτει την άριστη μηχανογραφική υποδομή, την άρτια και επαγγελματική εμπειρία των συνεργατών που απαρτίζουν την «ομάδα» υποστήριξης των πελατών της, αλλά και συνεργατών ασφαλιστών που θέλουν μια ανεξάρτητη και εποικοδομητική συνεργασία. Η γραμματειακή υποστήριξη που για την Εταιρεία σημαίνει στήριξη των πωλήσεων, βασίζεται στην εμπειρία αλλά και στη γνώση σε μια αγορά η οποία είναι «ζωντανή» γεμάτη απαιτήσεις. Εξειδικευμένες ασφαλιστικές τοποθετήσεις όπως: • Ασφαλίσεις πιστώσεων • Κλινικές μελέτες • All Contractor Risk • Logistics • Μεταφορές • Ασφαλίσεις it και ασφάλειας internet • Ευθύνες μελών διοίκησης εταιριών • Νομικές ασφαλίσεις • Επαγγελματικές αστικές ευθύνες Ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των κλάδων όπως: • Αυτοκινήτων • Ζωής και υγείας και νοσοκομειακών καλύψεων • Ατυχημάτων και ομαδικές ασφάλειες • Καλύψεις πυρός /κλοπής σπιτιών • Σύνθετα ασφαλιστήρια επιχειρήσεων • Ενυπόθηκα ασφαλιστήρια τραπεζών Τέλος η Focus Brokers παρέχει: • Νομικές συμβουλές • Διεκπεραιώσεις ασφαλιστικών υποθέσεων • Φοροτεχνική υποστήριξη σε συνεργάτες αλλά και σε ασφαλιστικά προϊόντα που αφορούν επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τα οποία φορολογικά οφέλη, προκύπτουν

Η Focus Μεσίτες Ασφαλίσεων, εταιρία με 31 χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο διαμεσολάβησης επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, άτομο για την υποστήριξη των γενικών κλάδων και Ασφαλίσεων ζωής και υγείας με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση. Κατοχή πιστοποίησης τύπου Ά από την Τράπεζα της Ελλάδος κρίνεται ως προσόν.

Περιγραφή Θέσης:

 • Γνώση & διαχείριση των portals των ασφαλιστικών εταιρειών στον Κλάδο Ζωής & Υγείας και λοιπών γενικών κλάδων
 • Δημιουργία και παρακολούθηση προσφορών
 • Αποστολή αιτήσεων στις ασφαλιστικές εταιρείες και σχετική επικοινωνία για την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων και ζημιών κλάδου ζωής και λοιπών γενικών κλάδων

Προφίλ υποψηφίου:

 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS- Office)
 • Πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίας, με πελάτες και συνεργάτες , εργατικότητα και υπευθυνότητα.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

Ζητούμενες Ικανότητες

 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
 • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου
 • Εξοικείωση με την καταχώρηση δεδομένων
 • Εμπειρία στο χειρισμό των Portal των ασφαλιστικών εταιρειών
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Παροχές:

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση
 • Πενθήμερη εργασία
 • Συνεχής επιμόρφωση

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικά.

Αποστολή βιογραφικών carousos@focusbrokers.gr

υπόψη κ. Άγγελου Καρούσου