ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται γραμματέας

Γραμματέας Προέδρου

Ζητείται γραμματέας
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ασφαλιστική εταιρεία ζητά γραμματέα για τον Πρόεδρο της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζητείται γραμματέας

Ασφαλιστική εταιρεία ζητά γραμματέα για τον Πρόεδρο της Εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Άριστο επίπεδο ελληνικών σε μορφή σύνταξης ομιλιών, κειμένων κ.λπ.
  • Άπταιστα αγγλικά καθώς υπάρχει επικοινωνία και αλληλογραφία με το εξωτερικό
  • Πλήρης εχεμύθεια
  • Ηλικία άνω των 40
  • Πολυετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο: marlen.velliades@velosgroup.gr