ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται υπάλληλος γραφείου

Υπάλληλος γραφείου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Real Insurance Brokers
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η REAL INSURANCE BROKERS εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η οποία δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα υπάλληλο γραφείου για πλήρη απασχόληση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Real Insurance Brokers

Η Real Insurance Brokers είναι μία νέα και δυναμική εταιρία προσφοράς ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων που ιδρύθηκε, αναπτύχθηκε και διευθύνεται από ανθρώπους με βαθιά γνώση της ασφαλιστικής αγοράς και πολυετή εμπειρία στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Η εταιρεία μας εδρεύει στην Αθήνα και συνεργάζεται με όλους τους κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρέχοντας ένα μεγάλο εύρος ασφαλιστικών προϊόντων σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Η αναζήτηση και εύρεση της καταλληλότερης ασφαλιστικής κάλυψης είναι μία υπόθεση απαιτητική που δεν γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου του υπολογιστή. Όμως η δέσμευση μας στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με ανθρώπινο πρόσωπο, διασφαλίζει τα συμφέροντα του ασφαλιζόμενου και καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές του ανάγκες. Θεωρούμε προτεραιότητα μας να προσανατολίζουμε τον ασφαλισμένο στην κάλυψη των πραγματικών του ασφαλιστικών αναγκών, κυρίως κινδύνων που είτε απειλούν τον ίδιο και τους ανθρώπους του, είτε τα περιουσιακά του στοιχεία, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε κόστος και προσφερόμενες υπηρεσίες. Με αυτή την υποχρέωση κατά νου, ανανεωνόμαστε τακτικά για να είμαστε σε θέση να ακολουθούμε τις τρέχουσες εξελίξεις, ενώ παράλληλα να ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους για τα ζητήματα που αφορούν στην ασφαλιστική αγορά. Θεωρώντας ότι η Αληθινή Ασφάλιση χρειάζεται ενημέρωση και ανθρώπινη επαφή, σας προτρέπουμε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Real Insurance Brokers και να ακολουθήσετε τα βήματα της φιλοσοφίας μας!

Η REAL INSURANCE BROKERS εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η οποία δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα υπάλληλο γραφείου για πλήρη απασχόληση με προϋπηρεσία στους Γενικούς κλάδους, Ζωής και Υγείας.

Επιθυμητά προσόντα & Εμπειρία

  • Άριστη γνώση Η/Υ ( Office, windows, outlook, Internet, Social media )
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Προγράμματα Ασφαλιστικών Εταιρειών
  • Τηλεφωνικές Πωλήσεις
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε άλλο Μεσιτικό/Ασφαλιστικό Πρακτορείο
  • Κάτοχος Πιστοποίησης Ασφαλιστικού Συμβούλου Επιπέδου Α΄

Στοιχεία επικοινωνία: info@real-ins.gr  210 9233650

Ωράριο Επικοινωνίας 15.00 – 19:00