ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Brokers Union: Νέο μέλος για το back office του Κλάδου Γενικών Ασφαλειών

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μία από της κορυφαίες εταιρίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα νέο μέλος για το back office του Κλάδου Γενικών Ασφαλειών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Περιγραφή θέσης :

 • Έλεγχος ορθής διαχείρισης ασφαλιστικών εργασιών κλάδου, διαχείριση ανανεώσεων.

 • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για αποτελεσματική διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών.

 • Έλεγχος διεκπεραίωσης αιτημάτων δικτύου καθώς και καταχώρησης συμβολαίων και έλεγχος αυτών.

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου:

 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Πρακτορειακής/Μεσιτικής εταιρίας ή Ασφαλιστικής εταιρίας.

 • Γνώσεις Γενικών Ασφαλίσεων, εκτός Αυτοκινήτου.

 • Πνεύμα ομαδικότητας, εργατικότητα και υπευθυνότητα.

 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office

 • Γνώση και διαχείριση των portals των Ασφαλιστικών εταιριών, θα εκτιμηθεί

 • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου

 • Εξοικείωση με τις εφαρμογές Datawise & Bluebyte , θα εκτιμηθεί

 • Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας & Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 • Κάτοχος πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄ & επαναπιστοποιήσεις

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας

 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης

 • Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email : agencycarriera@brokersunion.gr