ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Brokers Union: Τεχνικός Υποστήριξης-Help Desk/IT Assistant  

BROKERS UNION
Αθήνα
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Γλυφάδα Αττικής, 1 άτομο για τη θέση: Τεχνικός Υποστήριξης-Help Desk/IT Assistant  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση κεντρικού συστήματος δεδομένων, που περιλαμβάνει και έκτακτη καταχώρηση αυτοματοποιημένων μαζικών εγγραφών, με χρήση αρχείων γέφυρας.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Microsoft Excel, Word, Email & Internet

 • Παρέχεται εκπαίδευση, και συνεχή εκπαίδευση των συστημάτων

 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, & οργανωτική συμπεριφορά

 • Όρεξη για εκμάθηση

 • Άριστη γνώση Bluebyte

 • Γνώση Webinsurer Datawise

 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις.

Προσφέρονται :

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 • Προοπτικές εξέλιξης

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και γνώσης του αντικειμένου

 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη για την καλύτερη και αμεσότερη εξοικείωση στο ευρύτερο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού στο e-mail: agencycarriera@brokersunion.gr