ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

DIN Agents: Υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη

Dynamic Insurance Network (DIN)
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η DIN AGENTS, μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στο Μαρούσι υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Dynamic Insurance Network (DIN)

Από το 2009 μέχρι και σήμερα με δυναμική και συνεχή ανάπτυξη στην ασφαλιστική αγορά έχει δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρίες και ευρύ δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά. To όραμα της εταιρίας μας είναι να παρέχει άριστες ασφαλιστικές υπηρεσίες προς το δίκτυο των συνεργατών της προσφέροντάς τους χρήσιμα εργαλεία, αλλά και αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο διαχειριστικό κομμάτι της εργασίας τους. Μέσα σε άρτιες και τεχνολογικά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις παρέχει στο δίκτυο των συνεργατών της εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της. Διαθέτει τμήματα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων ( property, life ), τμήμα It και υποστηρίζεται από ένα πλήρως μηχανογραφημένο περιβάλλον για την άμεση ενημέρωση των συνεργατών. Σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στον δεύτερο όροφο της εταιρίας φιλοξενεί τους In House συνεργάτες της. Η αξιοπιστία και η συνέπεια της DΙΝ δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για μια δυναμική καριέρα και πάνω από όλα για μια σίγουρη και ασφαλή συνεργασία! H DIN εξυπηρετεί αποκλειστικά συνεργάτες και όχι πελάτες.

«Η DIN AGENTS, μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στο Μαρούσι υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη.

Περιγραφή θέσης

 • Διαχείριση των συμβάσεων συνεργατών
 • Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων
 • Εκπαίδευση των συνεργατών στο portal της DIN (webinsurer)
 • Εκπαίδευση συνεργατών στα portal των ασφαλιστικών εταιριών
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες και τους συνεργάτες του δικτύου
 • Οργάνωση γραφείου και τήρηση αρχείου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Excel, Word, Outlook mail & Internet
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, & οργανωτική συμπεριφορά
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
 • Χειρισμός portal ασφαλιστικών εταιριών
 • Γνώσεις WEBINSURER DATAWISE

Προσφέρονται

  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Μόνιμη και σταθερή εργασία
  • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας
  • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο miltos@parlamas.gr

Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.»