ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

GENESIS INSURANCE: Κάλυψη θέσης backoffice στον Κλάδο Οχημάτων

GENESIS INSURANCE
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η GENESIS INSURANCE επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της άτομο για κάλυψη θέσης backoffice.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GENESIS INSURANCE

Η GENESIS INSURANCE πράκτορες ασφαλειών είναι άριστοι επαγγελματίες, ειδικοί στον ασφαλιστικό κλάδο έχουν δημιουργήσει ένα έγκυρο, δυναμικό και αξιοσέβαστο οργανισμό. Οι συνεργασίες μας με τις πλέον καταξιωμένες και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Η GENESIS INSURANCE επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της άτομο για κάλυψη θέσης backoffice.

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την διεκπεραίωση συμβολαίων, διεκπεραίωση ραντεβού πελατών, έκδοση συμβολαίων εισπρακτικού τμήματος και προετοιμασία εισπρακτόρων.

 • Εξυπηρέτηση πελατολογίου

Απαραίτητα προσόντα

  • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ασφαλιστικό γραφείο ή ασφαλιστική εταιρεία.
  • Επαγγελματική Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Σπουδών (επιπέδου Α τουλάχιστον)
  • Εμπειρία στο χειρισμό των Portal των ασφαλιστικών εταιρειών
  • Γνώσεις WINDOWS
  • Γνώσεις BLUEBITE
  • Γνώσεις WEBINSURER DATAWISE
  • Επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, & οργανωτική συμπεριφορά

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο sales@genesisins.gr