ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΠΗΤΤΑΣ: Θέση ασφαλιστικού υπαλλήλου – backoffice

Πήττας Αθανάσιος ΜΟΝ Ι.Κ.Ε
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το ασφαλιστικό πρακτορείο "Πήττας Αθανάσιος ΜΟΝ Ι.Κ.Ε." και έδρα τους Αγίους Αναργύρους Αττικής δραστηριοποιείται στον κλάδο ασφαλειών από το 1993 με σημαντική αύξηση πελατολογίου ανά έτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πήττας Αθανάσιος ΜΟΝ Ι.Κ.Ε

Το ασφαλιστικό πρακτορείο "Πήττας Αθανάσιος ΜΟΝ Ι.Κ.Ε." και έδρα τους Αγίους Αναργύρους Αττικής δραστηριοποιείται στον κλάδο ασφαλειών από το 1993 με σημαντική αύξηση πελατολογίου ανά έτος.

Περιγραφή θέσης – Αρμοδιότητες:

1) Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών (δια ζώσης και απομακρυσμένα)

2) Έκδοση προσφορών ασφάλισης

3) Καταχώρηση αιτήσεων συμβολαίων – παρακολούθηση έκδοσης συμβολαίων και πρόσθετων πράξεων

4) Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες (με ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεφωνικά)

5) Διαχείριση portal ασφαλιστικών εταιρειών

6) Υπηρεσίες back office

 

Προφίλ και Ικανότητες υποψηφίου:

1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 (τριών) ετών σε αντίστοιχη θέση

2) Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και Microsoft Office

3) Πιστοποίηση ασφαλιστικού υπαλλήλου και επαναπιστοποιήσεις

 

Παροχές:

1) Πλήρης απασχόληση

2) Σύμβαση αορίστου διάρκειας

3) Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

4) Έναρξη εργασίας μετά τις 10/5/2024

 

Αποστολή βιογραφικών pittasnasos@gmail.com