ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Θέση Εργασίας: Υπεύθυνος Κλάδου Υγείας και Ζωής

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ένας από τους 10 μεγαλύτερες Ασφαλιστικούς πράκτορες της Ελλάδας αναζητεί έμπειρο Υπεύθυνο Κλάδου Υγείας και Ζωής με όρεξη, γνώσεις και όραμα για να γίνει μέλος της ομάδας. Προηγούμενη εμπειρία και σε λοιπούς κλάδους θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες

 • Οργάνωση διαδικασιών-εργασιών στον κλάδο ζωής και υγείας
 • Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών στον κλάδο ζωής και υγείας
 • Καταχώρηση συμβολαίων στα συστήματα της εταιρίας και διαχείριση portals συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών
 • Διαχείριση ζημιών
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για επίλυση εκκρεμοτήτων
 • Αρχειοθέτηση και παρακολούθηση εσωτερικών αιτημάτων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες του δικτύου
 • Διεκπεραίωση αιτημάτων συνεργατών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επαγγελματική Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Σπουδών (επιπέδου Α τουλάχιστον)
 • Απαραίτητη εμπειρία στο Underwriting κλάδων Ζωής κι Υγείας
 • Εμπειρία στον χειρισμό των Portal των Ασφαλιστικών Εταιρειών
 • Εμπειρία στον χειρισμό συστήματος Bluebyte
 • Άριστη Γνώση MS Office/Web Εφαρμογών

Επιθυμητά προσόντα

 • Δυνατότητα να εργαστεί σε ομαδικό περιβάλλον εργασίας
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικών

Παροχές

 • Μηνιαίος μισθός
 • Ολοκληρωμένη και συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση στα προϊόντα Ασφάλισης Ζωής και Υγείας
 • Ιδιωτικό Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας
 • Εξοπλισμός εργασίας
 • Εταιρική σύνδεση κινητού
 • Δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα τηλεργασίας ορισμένες ημέρες τον μήνα

Αποστολή βιογραφικών στο email: nikosmorakis@moraxmedia.gr