ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Υπεύθυνος oμάδας στον κλάδο Γενικών Ασφαλειών

RiskExperts
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Αναζητούμε έναν έμπειρο Team Leader για τηλεφωνικό κέντρο με προσανατολισμό στις πωλήσεις, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την υποστήριξη της ομάδας των αντιπροσώπων του τηλεφωνικού κέντρου που θα παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα ανανεώσεων ασφαλειών & διαχείρισης ζημιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RiskExperts

Η εταιρία RiskExperts ιδρύθηκε το 2015 από τον Νικόλαο Αλεξανδρή και δραστηριοποιείται στον χώρο της ασφάλισης σημειώνοντας συνεχώς επιτυχίες. Οι αξίες που διέπουν τη RiskExperts είναι ο Επαγγελματισμός, η Αμεσότητα και η Άριστη Εξυπηρέτηση. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που υιοθετεί –από την ίδρυση της– η εταιρία θέτει στο επίκεντρο τον ασφαλιζόμενο και τις ανάγκες του, στις οποίες ανταποκρίνεται με συνέπεια και απόλυτη επιτυχία τα τελευταία 10 χρόνια

Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του ρόλου θα είναι να καθοδηγήσει και να παρακινήσει την ομάδα να επιτύχει ατομικούς και συλλογικούς στόχους, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών.

Ρόλος:

 • Να επιτυγχάνει τους στόχους του τμήματος μέσω της σωστής καθοδήγησης του προσωπικού.

 • Να επιβλέπει και υποστηρίζει τους αντιπροσώπους του τηλεφωνικού κέντρου, διασφαλίζοντας ότι είναι καλά εκπαιδευμένοι, έχουν κίνητρα και είναι ικανοί για να χειρίζονται αποτελεσματικά τα ερωτήματα και τις απαιτήσεις των πελατών.

 • Να παρακολουθεί την απόδοση των μελών της ομάδας καθώς και τα αντίστοιχα KPI’s και να παρέχει έγκαιρη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών.

 • Να πραγματοποιεί τακτικά εκπαιδευτικά για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των αντιπροσώπων στην εξυπηρέτηση πελατών

 • Να βοηθά στην επίλυση περίπλοκων ζητημάτων πελατών και κλιμακούμενων υποθέσεων, διασφαλίζοντας έγκαιρες και ικανοποιητικές επιλύσεις.

 • Να συντονίζει και να διαχειρίζεται το πρόγραμμα εργασίας της ομάδας για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα επίπεδα στελέχωσης και τον αποτελεσματικό χειρισμό των κλήσεων.

 • Να δημιουργεί τακτικές αναφορές για την απόδοση της ομάδας, τα σχόλια των πελατών και τους βασικούς δείκτες απόδοσης για έλεγχο από τη διοίκηση.

 • Να εντοπίζει τις αναποτελεσματικές διαδικασίες και να προτείνει βελτιώσεις για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφές θα θεωρηθεί προσόν

 • Τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας ως Team Leader σε τηλεφωνικό κέντρο ιδανικά με γνώσεις και εμπειρία στις πωλήσεις.

 • Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office

 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών CRM

 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες για αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τα μέλη της ομάδας και τους πελάτες.

 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ικανότητα χειρισμού κλιμάκωσης πελατών με επαγγελματισμό.

Οφέλη:

Ανταγωνιστικός μισθός και δυνατότητα ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος

Μισθός: 900,00€ – 1.200,00€ ανά μήνα

Αποστολή Βιογραφικών στο email risk.experts1@gmail.com