ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Διακανονιστής Ζημιών Αυτοκινήτων

DioDea
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο κέντρο της Αθήνας ζητά να προσλάβει Διακανονιστή Ζημιών Αυτοκινήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DioDea

Καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί να μετρήσει το μέγεθος, την ακεραιότητα, την ταχύτητα ανάπτυξης ή την πολυπλοκότητα της τεχνογνωσίας που έχει επιτύχει η Commercial League μέσω του μοναδικού συνδυασμού υπηρεσιών, πωλήσεων, επικοινωνίας υγειονομικής περίθαλψης και παγκόσμιας διανομής, ασφαλιστικών λύσεων και προϊόντων.

Εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο κέντρο της Αθήνας ζητά να προσλάβει Διακανονιστή Ζημιών Αυτοκινήτων.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Η μελέτη και ο έλεγχος του φακέλου για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση της αποζημίωσης
 • Η έκδοση εντολής πληρωμής αποζημίωσης και η προώθηση στο λογιστήριο προς διεκπεραίωση
 • Παρακολούθηση των ζημιών που αναγγέλλονται, συλλογή στοιχείων (επικοινωνια με πραγματογνώμονες, ερευνητές και αποστολή εκθέσεων), έλεγχος τιμολογίων βάσει νομοθεσίας και των όρων κάλυψης του ασφαλιστήριου συμβολαίου, αξιολόγηση ζημιών
 • Ο εξώδικος συμβιβασμός αιτημάτων αποζημιώσεων προς όφελος της εταιρίας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ασφαλιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης (τυχόν ανώτερος τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση σε ασφαλιστικό τομέα ή προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανικός ή διακανονιστής ζημιών αυτοκινήτου
 • Γνώση νομοθεσίας περί αποζημιώσεων ζημιών αυτοκινήτων και σχετικές γνώσεις στις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office (κυρίως Excel) και εμπειρία με Audatex, Dat ή άλλο εξειδικευμένο λογισμικό
 • Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, γρήγορη αντίληψη, προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

Παρέχονται:

 • Ευκαιρία δραστηριοποίησης σε μια δυναμική εταιρία
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικός μισθός ανάλογα με την εμπειρία και τα συνολικά επαγγελματικά προσόντα του υποψηφίου

Αναμένουμε τα αναλυτικά βιογραφικά των ενδιαφερόμενων υποψηφίων με φωτογραφία και στα αγγλικά στο approvals.gr@dallbogg.com.